Struktūra ir kontaktai » Naujienos

Edukacinis projektas „Šokame į tėvelių klumpes!”

„Širdukų“ gr. ugdytinių, jų tėvelių ir auklėtojų (D. Jogminienė, L. Sabockienė, auklėtojų padėjėja – O. Rimkienė) ruduo - ypatingai intensyvus.

Rugsėjo ir spalio mėn. grupės bendruomenė vykdė edukacinį projektą „Šokame į tėvelių klumpes!“. Šio projekto tikslas – ne tik supažindinti ugdytinius su tėvų ir kt. artimųjų profesijomis, bet tėveliams ir kt. artimiesiems suteikti galimybę dalyvauti ugdymo procese ir turiningai praleisti laiką su savo vaikais.

Labai šaunu, kad tiek ugdytinių tėveliai, tiek įvairių įstaigų atstovai labai nuoširdžiai stengėsi sudominti vaikus skirtingomis profesijomis: policijos pareigūno, ūkininko, gaisrininko, karininko, veterinarijos gydytojo.

Už puikų profesijų pristatymą dėkojame ūkininkams R. ir V. Kiniuliams, Tauragės APGV Šilalės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos viršininkui V. Kėblai bei vyr. specialistui L. Petraičiui, Šilalės rajono policijos komisariato pareigūnei R. Sadauskytei, krašto apsaugos karininkui Danisevičiui, veterinarijos klinikos „Laimingas ūsas“ savininkams D. ir M. Lidžiams, už pagalbą organizuojant susitikimus nuoširdžiai dėkojame  ugdytinių tėveliams: M. Kudijanovai, L. Rameikiui, D. ir M. Lidžiams.

Patį didžiausią AČIŪ tariame visai „Širdukų“ grupės bendruomenei. Jūsų aktyvus dalyvavimas ir noras būti, bendrauti bei siekti bendrų tikslų – pats puikiausias geros nuotaikos, pozityvaus mąstymo ir nuoširdaus noro tobulėti pavyzdys.

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui K. Ačė

Nuotraukos auklėtojų D. Jogminienės ir L. Sabockienės

 

2018-11-09