Renginiai » Renginiai (2015 m.)

ŠVENTINĖ POPIETĖ „EGLUTĖS ĮŽIEBIMAS“

 

Gruodžio 15 dieną pavakary darželio ugdytiniai ir jų tėveliai,  auklėtojos bei kiti darbuotojai rinkosi prie dižiausios įstaigos eglės. Šventę pradėjo „Mergaitė“ (auklėtoja Vilma Juzaitienė), kuri kvietė visus padainuoti, pašokti, pasilinksminti. Netrukus į šventę atvyko „Miškinis“ (auklėtoja`Rasa Žygaitienė). „Miškinis“ kartu su „Mergaite“ paragino visus skaičiuoti iki trijų ir pabandyti įžiebti eglutę.Daug džiaugsmo vaikams suteikė nušvitusi eglutė.   

 

 

 

Šventinė popietė „Sužibo Advento žvakutė“

 

Adventas – tai susikaupimo ir laukimo metas, kai visi krikščionys ruošiasi didžiausiai metų šventei – kūdikėlio Jėzaus gimimui – Kalėdoms. Mažiesiems ši šventė labiau asocijuojasi su Kalėdų Senelio laukimu, eglutės puošimu bei dovanomis.

Kaip ir kasmet, šį antradienį, gruodžio 1 d., lopšelyje – darželyje „Žiogelis“ vyko Adventinė popietė – „Adventinės žvakutės šiluma“. Į snaigėmis ir angeliukais išpuoštą salę susirinko visi vaikučiai, jų tėveliai, darželio darbuotojai. Šventė prasidėjo gražiais saksofono melodijos garsais bei „Kačiukų“ grupės vaikučių deklamuojamomis eilėmis. Iki renginio pradžios šurmuliavę vaikučiai dar labiau nuščiuvo, kai auklėtojos visus pakvietė prie nuliūdusių medelių ir pasiūlė juos papuošti savo gražiais darbeliais, bei visiems drauge padainuoti dainelę – „Sodai, sodai, leliumoj“. Toliau šventė tęsėsi Adventinio vainiko pynimu. Jį pradėjo mūsų darželio direktorė - Dalia Kutniauskienė, kuri uždegė pirmąją Advento žvakę. Vėliau „Kačiukų“ grupės vaikučiai vainiką puošė eglių šakelėmis, žaisliukais, saldumynais, kankorėžiais, obuoliukais, o nuo keturių Advento žvakių tiesė juosteles, simbolizuojančias žmogaus kelius. Šventės pabaigoje visi drauge iškėlę baltus angelėlius sugiedojome giesmę – „Angelo sparnas“, po giesmelės auklėtojos palinkėjo džiugaus laukimo rimtyje bei įteikė grupių vaikučiams saldžių dovanėlių. Už gražų salės papuošimą bei pagalbą, rengiant šventę, labai dėkojame mūsų darželio direktorei – Daliai Kutniauskienei.

 

Auklėtojos Raimonda Katauskienė ir Rima Pukinskienė

 

Šventinis rytmetis „NĖRA SAULĖS BE DIENOS, MĖNULIO - BE NAKTIES, O DUONOS - BE DARBO“

 

Šiuolaikinių vaikų supratimas apie duonos užauginimo kelią dažniausiai baigiasi artimiausioje parduotuvėje – nueiti ir nusipirkti. Ir retas kuris susimąsto, kokį vis dėlto ilgą kelią duonelė turi nueiti, kol patenka ant mūsų stalo..

Vaikams sunku įsivaizduoti sunkų rugio grūdo kelią nuo pirmo susilietimo su Motule Žeme iki gardaus ir kvepiančio kąsnio ant kasdienio mūsų stalo.  Visą savaitę darželio vaikučiai domėjosi, kokį kelią nueina duonelė, kol patenka ant mūsų stalo, o baigiantis savaitei darželio vaikučiai buvo pakviesti  į šventinį rytmetį „NĖRA SAULĖS BE DIENOS, MĖNULIO - BE NAKTIES, O DUONOS - BE DARBO“. Pademonstruotame filme buvo prisimintas duonelės kelias. Darželio auklėtojos Vaida Ričkienė (Pelė) ir Ona Dajorienė (Žvirblis), kvietė prisiminti, kokį ilgą ir sunkų kelią turi nukeliauti grūdelis kol virsta duonos kepaliuku, kokius darbus reikia nudirbti, kol duona atkeliauja ant mūsų stalo. Šokių ir žaidimų metu darželio vaikučiai, kartu su „Žvirbliu“ ir „Pele“ arė, sėjo, augino, kūlė, malė ir kepė duonelę. Vaikučiai galėjo pasidžiaugti, gražiai papuoštais, gardžiais duonos kepalais, juos uostyti ir ragauti, tepant ant riekės uogienę.

„Verkia duonelė, tinginio valgoma“, „Kas nedirba, mielas vaike, tam ir duonos duot nereikia“ – tai patarlės, kurias neretai sakydavo mūsų seneliai ir proseneliai. Jie puikiai žinojo, kokia brangi ir šventa duona. Šaudami į krosnį duoną peržegnodavo, o ant pirmojo duonos kepalėlio įspausdavo kryžiaus ženklą, pakėlus nuo žemės nukritusį duonos gabalėlį – jį pabučiuodavo ir atsiprašydavo.

Norisi tikėti, kad šią šventinę pramogą apie duonelę  darželio ugdytiniai ilgai prisimins, o „Žvirblio“ ir „Pelės“ pamokymai neišblės jų atmintyje, kad jie tikrai brangins kiekvieną duonos gabalėlį.

Auklėtojos O.Dajorienė ir V.Ričkienė

Etnokultūrinis projektas  „Iš močiutės skrynios“

 

2015-10-14 „Širdukų“ grupės ugdytiniai kartu su auklėtojomis Dana Jogminiene ir Ligita Sabockiene vyko į Šilalės V.Statkevičiaus muziejų, kuriame vaikai susipažino su senovine lietuvių liaudies buitimi, amatais ir jų naudojamais įrankiais, kokiais rūbais rengėsi lietuviai senovėje.

2015-10-15 Šilalės rajono savivaldybės  kultūros centre  „Širdukų“ grupės ugdytiniai kartu su auklėtojomis Dana Jogminiene ir Ligita Sabockiene bendravo su centro ansamblių „Gers smoks“ ir „Smokiuka“ dalyviais ir jų vadovais. Edukacinėje pramogoje vaikai susipažino su lietuvių tautiniais rūbais, lietuvių liaudies muzikiniais instrumentais. Vaikai kartu su ansamlių dalyviais mokėsi lietuvių liaudies žaidimų ir ratelių.

2015-10-22 Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ vyko šventinis rytmetys „Močiutės pasakos“. Šilalės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus darbuotojai pristatė naujausias vaikų pasakų knygas. Vaikams „pasakų močiutė“ sekė pasakas, demonstravo įvairias pasakų knygas.

2015-10-28 Šilalės rajono savivaldybės kultūros centre vyko projekto baigiamasis renginys-vakaronė „Iš močiutės skrynios“. Renginyje gausiai dalyvavo vaikai, darželio pedagogai, ugdytinių tėveliai, svečiai iš savivaldybės, viešosios bibliotekos, ansamblių „Gers smoks“ , „Smokiuka“  ir kultūros centro liaudies muzikos ansamblio dalyviai. Visi projekto dalyvai buvo apdovanoti ne tik padėkos raštais, bet ir atminimo dovanėlėmis. Vakaronėje J.Kasputytė ir I.Kėblienė mokino visus dalyvius lietuvių liaudies dainų, šokių ir žaidimų. Renginio pabaigoje visi vaišinosi ir dalijosi įspūdžiais apie šį projektą. 

2015-11-19 Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ugdytiniai, lydimi įstaigos pedagogų vyko į Tauragės vaikų reabilitacijos centrą-mokyklą „Pušelė“, kur dalyvavo respublikiniame etnokultūros renginyje „Laiko dovanos“ 

 

 

ŠVENTINIS  RYTMETIS „GERUMO PUOKŠTĖ AUKLĖTOJAI“

 

Už tą šypseną lyg saulę,
Už geras akis,
Už į platųjį pasaulį atvertas duris.
Už tą šiltą šiltą žodį, tartą iš širdies..
Tegul nors rasota rožė padėkot padės...

Ne vienas eilėraščio posmas ištartas „Kiškučių“ grupės auklėtojų B.Montvilienės ir S.Bartkuvienės bei ugdytinių džiugino, šildė auklėtojų ir auklėtojų padėjėjų širdis Mokytojų dienos proga Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ salėje. Vaikai šoko, dainavo, teikė gėles atsidėkodami savo ugdytojoms už jų meilę, gerumą ir rūpestį, auginant jaunąją Lietuvos kartą.

PROJEKTAS „RUDENĖLIO POKŠTAI“

Ruduo. Nuo medžių palengva, lyg bijodami užsigauti, lėtai krenta dideli ir maži, geltoni ir rusvi medžių lapai. Kartais į žemę pokšteli koks kaštonas, ar nuo vėjo pajudintos šakos pabyra sauja riešutų. O viršum medžių ilgomis virtinėmis ilgesingai krykštaudami greitai išskris paukščiai. Ruduo...

                           Neaplenkė ruduo ir Šilalės lopšelio – darželio „Žiogelis“ kiemo. Rugsėjo 21 –25 dienomis vyko projektas „Rudenėlio pokštai“. Pirmadienį šventinę savaitę pradėjo eilėraščių posmais auklėtoja Vida Leščauskienė ir „Drugelių“ grupės ugdytinės. Dainuodami linksmą dainelę apie Rudenėlį  visi darželio ugdytiniai ir darbuotojai kartu su muzikos vadove Genovaite Pauliuviene smagiai pasitiko ateinantį „Rudenėlį“ – auklėtoją Rasą Kazlauskienę. „Rudenėlis“ pasveikinęs visus susirinkusius, perskaitė kvietimą, parašytą savo spalvotais pieštukais, ir juos kartu su kreidelėmis išdalijo kiekvienai grupei. Visą savaitę vaikai kalbėjosi apie rudens darbus, sodą, daržą, miško gėrybes. Tvarkėsi savo daržus, gamino iš jų salotas, ar šiaip valgė nusiplovę savo rankomis užaugintus pomidorus, pupas, morkas. Kiekvienos grupės pavėsinėse puikavosi didelės, spalvotos vaikų rankytėmis pieštos Rudens gėrybės. Darželio laiptinės pasipuošė išmaniais, žaismingais piešinėliais.

Šventinės savaitės paskutinę dieną – penktadienį visi darželio ugdytiniai, jų tėveliai, darbuotojai iškilia eisena pradėjo „Baravyko“ šventę. Visas daržovių, vaisių paradas žygiavo maršo ritmu. Dėkingi esame už auklėtojų sumanumą pasipuošiant: vieni vežė pilną vežimaitį didžiulių grybų, kiti nešė pilnus krepšelius obuoliukų, bulvių. Kitų vežimėlyje puikavosi gražuolis dekoratyvinis kopūstas, apkaišytas paskutiniais rudeniniais gėlių žiedais. Kiti ugdytiniai slėpėsi po spalvotų lapų skėčiu. Buvo smagu pažiūrėti, koks gausumas ir margumas uogų, vaisių ir daržovių, kurie dėl auklėtojų, vaikučių ir tėvelių sumanumo virto „Banginiais“, Pingvinais“, „Girinukais“ ir kitais įvairiais „Žmogeliukais“.

                      Šventės metu naujienas iš miško atnešė „Šarka“ – auklėtoja Inga Kazlauskienė, kad į svečius atvyksta „Baravykas“ – auklėtoja Rasa Kazlauskienė ir „Musmirė“ – kūno kultūros pedagogė Asta Ignotienė. „Baravykas“ viską fotografavo ir „rašė“ ant beržo tošies. O kad visi augtų stiprūs ir sveiki „Musmirės“ vadovaujami darė mankštą ir rinko grybus „augančius“ darželio teritorijoje.

                      Visiems pasilinksminus, darželio direktorė Dalia Kutniauskienė ragino vaikučius, kad į mišką eitų kartu su tėveliais. Na, o jei Baravyko neras – nenusiminti. Miške visvien ką nors rasite: riešutų, kaštonų, lapų, ir gražų rudeninį mišką. Sakė, jog visiems svarbų  metų laiką – rudenį pažymime ypatingai. Kupini įspūdžių, pilni emocijų, turtingi žiniomis ir prisipildę aruodus gamtos gėrybių lauktume kitų metų Rudenėlio šventės. Įteikė padėkos raštus už aktyvų dalyvavimą projekte ir pavaišino „Rudenėlio“ paliktomis vaišėmis – grybukais.

Teatralizuota šventės forma suteikė daug  teigiamų emocijų ir pasipuošę rudenine nuotaika grįžome į grupes.

Vida Leščauskienė, Rasa Kazlauskienė

Šilalės lopšelio – darželio „Žiogelis“ auklėtojos

PROJEKTAS „JUDĖKIME KARTU“

Judėjimas yra gyvybės, veiklumo ir aktyvumo požymis. Tai turi būti skiepijama vaikams nuo mažų dienų, todėl į Šilalės rajono savivaldybės, Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijos bei Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos organizuojamą sporto renginį „Judėk kartu“ įsijungė ir Šilalės lopšelio – darželio „Žiogelis“ ugdytiniai ir jų auklėtojos. Ankstų  rugsėjo 22 d. rytą vyresniųjų grupių ugdytiniai kartu su auklėtojomis, direktore ir kūno kultūros pedagoge rinkosi į atnaujintą miesto stadioną, kur ne tik mankštinosi zumba treniruotėje, bet ir dovanų gavo – 10 futbolo  kamuolių. O jau sekančią dieną, su gausesniu būriu darželinukų (viduriniųjų ir vyresniųjų grupių), kūno kultūros pedagogė ir grupių auklėtojos vėl rinkosi miesto stadione. Pasimankštinę bendroje mankštoje „Žiogelio“ ugdytiniai dar ilgai nenorėjo skirstytis – džiaugėsi galėdami pabėgioti puikiais bėgimo takeliais, pajausti save didžiulėje erdvėje.

Dar ne kartą  čia aidės vaikų juokas, juk turint tokį stadioną būtina naudotis jo paslaugomis, todėl darželio ugdytiniai bus dažni stadiono lankytojai.

Kūno kultūros pedagogė Asta Ignotienė

SAUGAUS EISMO SAVAITĖ

 

 

Saugaus ir sveiko gyvenimo įgūdžiai ugdomi nuo mažens. Todėl noras, kad vaikai kuo daugiau sužinotų apie saugų eismą kelyje, mus, lopšelio – darželio „Žiogelis“ viduriniųjų grupių auklėtojas, paskatino su vaikučiais apsilankyti Šilalės rajono policijos komisariate. Su vaikučiais sutiko pabendrauti ir atsakyti į juos dominančius klausimus Viešosios policijos skyriaus, Prevencijos poskyrio vyresnioji specialistė Rasa Sadauskytė.

Komisariato salėje vaikučiai klausėsi pasakojimo, kaip reikia elgtis kelyje, kad nenutiktų nelaimė, taip pat susipažino su policininko darbu, apranga, darbo įrankiais. Visgi daugiausiai džiaugsmo vaikučiams suteikė, kai pareigūnė leido pasėdėti policijos mašinoje ir paklausyti mašinos skleidžiamo signalo.

Vaikai pilni įspūdžių bei dovanėlių laimingi sugrįžo į darželį.

 

 

Šilalės lopšelio – darželio „Žiogelis“

„Naminukų“, „Kačiukų“, „Pelėdžiukų“ grupių auklėtojos

RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ „ŠEN ŽIOGIUKAI“

Sporto šventė „Vaikystės spindulėlis 2015“

 

Kūno kultūra ir sportas šiuolaikinėje modernių technologijų visuomenėje užima svarbią vietą jauno žmogaus gyvenime. Todėl augančiam ir bręstančiam vaikui būtina formuoti poreikį būti stipriam ir sveikam.

Kasmet Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ organizuojama vasaros sporto šventė „Vaikystės spindulėlis“ vyksta Šilalės miesto pušyne. Balandžio 19 d. į  šventę rinkosi Šilalės lopšelio – darželio „Žiogelis“ vyresniųjų ir viduriniųjų grupių ugdytiniai, Šilalės miesto bei rajono mokyklų ikimokyklinių,  priešmokyklinių grupių vaikai ir  pedagogai.

Pušyne vaikučių jau laukė „miško gyventojai“: „varna“ (auklėtoja Daiva Bogužienė), kuri supažindino vaikučius su elgesio taisyklėmis miške ir įteikė leidimus dalyvauti sporto šventėje; „lapė“ (auklėtoja Vaida Ričkienė) ir „ežiukas“ (auklėtoja Daiva Kasiliauskienė) laukė vaikučių savo stotelėse su įvairiomis sportinėmis užduotėlėmis, kurias įveikę vaikai galėjo keliauti toliau, kur juos svetingai sutiko „kiškis“ (kūno kultūros pedagogė Asta Ignotienė) ir „pelėda“ (auklėtoja Ona Dajorienė).

 Šventės dalyvius sveikino Šilalės rajono savivaldybės meras Jonas Gudauskas ir administracijos direktorius Raimundas Vaitiekus bei švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Akvilina Žąsytienė, Šilalės lopšelio – darželio „Žiogelis“ direktorė Dalia Kutniauskienė. Dalyviams  šokį dovanojo darželio “Žiogelis“  vyresniųjų grupių vaikučiai kartu su  muzikos pedagoge Genovaite Pauliuviene. Mankštelėje „apšilimui“  „kiškis“ kvietė dalyvauti visus, o tada keliauti prie paruoštų sportinių estafečių. Kaip visada, nugalėtojai buvo visi, juk svarbiausia dalyvauti ir patirti džiugių emocijų, kartu pabūti gamtoje. Žinoma, vaikučiai neliko be prizų, visiems buvo įteiktos  saldžios dovanos ir padėkos. Šventės organizatoriai, dalyvavę mokytojai bei auklėtojos  apdovanoti Šilalės rajono savivaldybės mero  padėkomis.

 

 

                                                                                      Auklėtoja Daiva Bogužienė ir

                                                                                                kūno kultūros pedagogė Asta   Ignotienė

                                                                                                           

 

 

                     

 

Šventinis rytmetis „Žemė myli mus visus“

Užgavėnių šventė

 

Lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ vasario 17 dieną vyko Užgavėnių šventė. Tai žiemos palydų diena. Nors šiemet šalčiai pasitraukė anksčiau, bet tradiciniam žiemos varymui mes pasiruošėme laiku-gaminome kaukes, mokėmės Užgavėnių dainelių, liaudies žaidimų. Persirengėliai nuo pat ryto šurmuliavo keldami triukšmą po grupes ir kvietė visus į darželio kiemą kur kartu linksminosi, šoko, pokštavo. Stebėjome „Lašininio“ ir „Kanapinio“ kovą.

Šventės kulminacija-Morės deginimas, kartu su ja buvo sudegintas ir vaikų pyktis, pavydas ir visa kas bloga. Po šventės visi vaišinomės gardžiais blynais ir karšta arbata.

 

auklėtoja Daiva Kasiliauskienė

Šventinė popietė „Mama-tu mano saulele“

Mažųjų žaidynės 2015“ Jurbarke

 

Jau penkerius metus iš eilės Jurbarko lopšelis-darželis „Nykštukas“ organizuoja respublikines ikimokyklinių amžiaus vaikų sporto varžybas „Mažųjų žaidynės“. Į šį renginį  visada vyksta ir Šilalės lopšelio- darželio „Žiogelis“ ugdytiniai. Lydimi kūno kultūros pedagogės Astos Ignotienės, auklėtojų  - Rasos Žygaitienės, Rasos Kazlauskienės ir bendrosios praktikos slaugytojos Virginijos Kutniauskienės, dešimt darželio ugdytinių rungtyniavo su 15 Lietuvos respublikos lopšelių - darželių komandomis.  Į renginį taip pat atvyko ir sveikinimo žodį bei sėkmės varžybose vaikams linkėjo Edvinas Krungolcas - Lietuvos penkiakovininkas, pasaulio čempionas, triskart Europos čempionas ir keturiskart pasaulio taurės laimėtojas, Pekino vasaros olimpinių žaidynių prizininkas.160 mažųjų sportininkų, susibūrę į 16 komandų, lenktyniavo įvairiose rungtyse. Gimnazijos sporto komplekse iki pietų skambėjo linksmas vaikų juokas, palaikymo ir pergalės šūksniai. Visus dalyvius rengėjai apdovanojo medaliais, prizine taure, diplomu ir puikiu šokinėjimo kamuoliu.

Išvykdami mažieji sportininkai ir jų komandų vadovai atsisveikino iki  kitų metų, kuomet  į tradicinį renginį vėl pakvies Jurbarko vaikų lopšelio-darželio „Nykštukas“ bendruomenė. Grįždami  į savo darželį, vaikai klausinėjo: ar dar kartą važiuosime? Buvo linksmi ir laimingi...

 

Kūno kultūros pedagogė Asta Ignotienė     

 

Teatro diena

 

Kasmet yra minima Tarptautinė Teatro diena. Ta proga,  Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ jau tradicija tapo organizuoti Teatro savaitę, kuri šįmet vyko balandžio mėn. 13-16d. Visų grupių ugdytiniai, pradedant pačiais jauniausiais lopšelinukais ir užbaigiant vyriausiais būsimaisiais šešiamečiais , klausosi, kuria, inscenizuoja mėgstamiausias pasakėles. Jų metu ugdytiniai susitinka su pasaka ir jos veikėjais, savitai pajaučia pasakų turinį, atliepia, išreiškia savo jausmus ir emocijas, pajaučia pasakų kalbos grožį, intonacijų įvairovę, mokosi vaidintiŠių metų Teatro savaitės kulminacija- darželio pedagogių ir ugdytinių  inscenizuota lietuvių liaudies pasakėlė „Vištytė ir gaidelis“.

Kur teisybę reik surasti...sekti pasakėlę pradėjo vedančioji(auklėtoja Vida Lesčiauskienė).„Jaukioje kaimo trobelėje gyveno senelis (auklėtoja Silva Bytautienė) ir senelė (auklėtoja (Ona Mikutienė).Turėjo jiedu vištytę (auklėtoja Ligita Sabockienė)  ir gaidelį (auklėtoja Dalia Vasiliauskienė).Pilnutėlėje  darželio salėje esantys tiek ugdytiniai , tiek kai kurių ugdytinių tėveliai susidomėję klausėsi ir stebėjo įvykių eigą:s enelė papuošusi savo augintinius  naujais drabužėliais  išsiuntė juos  į mišką riešutauti, nes seneliams labai jau sopėjo galvas nuo vištytės ir gaidelio keliamo triukšmo.Nukeliavus į mišką , gaidelis pasiūlė vištytei lipti į lazdyną (auklėtoja Raimonda Katauskienė) ir skinti riešutus.Bet vištytė paaiškino, kad į lazdyną lipti su sijonėliu nepatogu , tai riešutus teko skinti pačiam gaideliui. Gaidelis vis skynė ir metė riešutus  žemėn, o vištytė žiūrėjo žiūrėjo pakreipus galvelę, ir nebūtų vištelė, tai vienas riešutėlis ir pataikė jai į akelę.Ir nutarė seneliai eiti į mišką  vištelės  skriaudiko ieškoti.  Rado jį jau išlipusį iš lazdyno ir ėmė barti, o gaidelis su didžiulia nuoskauda paaiškino akelę išmušęs todėl, kad lazdynas jo naujas kelnytes perplėšė, lazdyną- ožka (auklėtoja Sigita Bartkuvienė) su ožiukais pagraužė, ožkos – piemenė (auklėtoja Daiva Kasiliauskienė )  neganė ir  llinksminosi drugelių draugijoje,nes jai močia (auklėtoja Rasa Žygaitienė) bandelės neiškepė, o močiai –kiaulė (auklėtoja Ona Dajorienė) tešlą surijo, kurios paskutinį paršiuką taikėsi nugvelbti  vilkas su vilkiukais(fizinio mokytoja Asta Ignotienė).Išbarę seneliai nedorėlį vilką, visos šios pasakėlės kaltininką, nusiplūkę sugrįžo  namo ir rado laimingus ir sveikus savo augintinius...

Už pagalbą ir patarimus organizuojant šį renginį dėkojame lopšelio- darželio direktorei Daliai Kutniauskienei, kolegėms pedagogėms, auklėtojų padėjėjoms, o gausiai susirinkusiems žiūrovams-už išreikštas džiugias emocijas ir gausius aplodismentus.

                      Auklėtojos Silva Bytautienė ir Ona Mikutienė

                                            

LIETUVĖLE TU GRAŽI

 

Konkursas ,,Lietuvėle tu graži‘‘

 

Kovo 11- oji – viena ryškiausių ir šviesiausių  mūsų istorijos akimirkų bei jautriausių patirčių visiems Lietuvos piliečiams. Laikas bėga labai greitai – Lietuvos Nepriklausomybei jau 25- eri.

   Labai gražiai Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25 – ąsias metines paminėjo Šilalės lopšelis – darželis ,,Žiogelis‘‘. Kovo 10 d. jau aštuntą kartą čia vyko Šilalės rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių vaikų piešinių bei meninio  skaitymo konkursas ,,Lietuvėle tu graži‘‘.

  Jaukioje darželio salėje, šventiškai pasipuošę, konkurso pradžios laukė mažieji šeimininkai ir atvykę svečiai, mamos, auklėtojos, mokytojos. Pirmiausia visus pasveikino darželio šokėjai, šventės dalyviai bei svečiai sugiedojo Lietuvos himną. Vėliau Padėkos raštais buvo apdovanoti piešinių konkurso nugalėtojai . Po to prasidėjo meninio skaitymo konkursas. Mažųjų ištartas žodis buvo be galo gyvas nuoširdus. Salėje tvyrojo džiaugsminga, šventiška nuotaika.

      Šventė baigėsi ir be galo džiugu, kad nuo mažens ugdoma meilė Lietuvai, lietuviškam žodžiui.

 

Auklėtoja Dana Jogminienė

„Šypsokis, saulele, liūdėti gana-pavasario šventė-Velykų diena“

 

                           Balandžio 7 dieną susirinkusių ugdytinių laukė šventinis rytmetis, kurį rengė auklėtoja Rima Pukinskienė (Velykų bobutė), o jai talkino auklėtojos Birutė Montvilienė (kiškienė), Ligita Sabockienė (tinginys), Dalia Vasiliauskienė (višta) ir Raimonda Katauskienė (gaidys). Auklėtojos, persirengusios velykiniais personažais linksmino vaikus ir kitus lopšelio-darželio bendruomenės narius. Visi dalyvaujantieji ne tik prisiminė lietuvių liaudies papročius, bet ir dainavo, šoko bei minė mįsles.

 

                                                                                                            Auklėtoja Birutė Montvilienė

Prevencinė priemonė „Gyvenkime draugiškai“

 

Darželis ar mokykla – tinkamiausia vieta rasti naujų draugų ir mokytis išsaugoti draugystę. Vaikų bendravimo būdai ir gebėjimai gerokai skiriasi priklausomai nuo patirties, vaiko sukauptos prieš pradedant lankyti ugdymo įstaigą. Pavyzdžiui, vieni nuolat bendrauja su tėvais, vyresniaisiais broliais ar seserimis, o kiti galimybių bendrauti turi labai mažai.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų bendravimo gebėjimai plėtojasi labai sparčiai. Atrodo, kad kai kurie vaikai ryšius užmezga bei palaiko lengvai ir nedėdami pastangų, tačiau dauguma jaunesniojo  amžiaus vaikų nerimauja dėl to, ar yra mėgstami, ar turi draugų, todėl atitinkamai ir elgiasi. Kai kurie stengiasi įtikti ir elgtis taip, kaip nori kiti, tikėdamiesi, kad dėl to bus mėgstami. Šio amžiaus vaikų elgesys gali būti labai egocentriškas ir nukreiptas į save. Jie nėra „savanaudžiai“, arba sąmoningai nekreipiantys dėmesio į kitų poreikius, tačiau jie daug labiau susirūpinę tuo, ką tam tikru momentu jaučia patys, ir tuo, ar patenkinami jų poreikiai. Vaikai gali jausti didelį poreikį turėti draugų arba „geriausią“ draugą. Neturėdami draugo arba jausdamiesi jo atstumti, vaikai gali būti labai sutrikę, tačiau šis jausmas greitai išnyksta situacijai pasikeitus.

Kovo 23-29 dienomis Lietuvoje vyko „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“ prie kurios prisijungė ir mūsų lopšelis – darželis „Žiogelis“. Įvairios gyvenimo nuostatos, žinios, taisyklės lengviausiai perduodamos vaikams per žaidimą, inscenizaciją. Todėl šiuo tikslu organizavome spektakliuką, kuriame dalyvavo visi darželio vaikai. Linksmasis „kiškis“ su darželinukais pralinksmino piktą, iš žiemos miego prikeltą „meškutę“ ir pakvietė prisijungti prie linksmų vaikučių būrio. Visi draugystės ratu apjuosė savo antruosius namus-darželį, ir pasikeitė savo grupės emblemomis, kurias nešiojo prisisegę visą savaitę, kaip draugystės simbolį. Meškutė pavaišino savo naujuosius draugus riestainiais „širdelėmis“.  

Taip pat šiais metais darželinukų vyresniosios „Meškučių“ ir „Ančiukų“ grupės dalyvauja tarptautiniame projekte „Zipio draugai“, kurio pagrindinis tikslas – mokyti vaikus įvairių sunkumų įveikimo būdų, ugdyti gebėjimą padėti kitiems ir juos palaikyti. Pagalba, pagarba, atjauta ir bendradarbiavimas šioje programoje laikomi svarbiausiomis vertybėmis. Šios programos dėka patobulėjo vaikų bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimai, vaikai tapo draugiškesni, gebantys drauge rasti išeitį.

Ikimokyklinio amžiaus vaikų bendravimo gebėjimai plėtojasi labai sparčiai. Ugdymo įstaiga yra antroji pagal svarbą institucija po šeimos, daranti įtaką socialiniam ir emociniam vaiko vystymuisi. Darželis sudaro unikalias sąlygas vaiko bendravimo įgūdžiams stiprinti, čia vaikai išmoksta reikšti savo nuomonę, o tuo pačiu susiduria ir su kitokiu požiūriu. Vaikai išmokę susidoroti su kasdieninėmis kliūtimis ir sunkumais, bus laimingesni ir geriau prisitaikę gyvenime.

Auklėtojos: Sigita Bartkuvienė

                                                                                                               Vilma Juzaitienė

Futboliukas“ 2015

 

Jau kelinti  metai  Šilalės lopšelio – darželio „Žiogelis“ gyvenimą ir vaikų širdis užkariavo „Futboliukas“. „Svarbu  - ne ūgis ir net ne smūgis“- toks šūkis vasario 20 d. sukvietė ir šiais metais  vyresniųjų grupių ugdytinius.  Varžydamiesi tarpusavyje mažieji futbolininkai atskleidė savo  sugebėjimus greitai ir gudriai valdyti kamuolį, neleisti priešininkams iškovoti pergalę. Emocijos liejosi žaidžiant ir palaikant saviškius, atsiimant iškovotus medalius. Sėkmė nusišypsojo „Boružėlių“ gr. vaikučiams – iškovoti aukso medaliai. Antra vieta džiaugėsi – „Ančiukai“, o trečia „Meškučiai“. Paguodos prizais džiaugėsi „Kačiukų“ komanda ir visai nesijautė pralaimėjusiais. Svarbiausia – draugystė ir kartu praleistas laikas.

Nors visi „Futboliuko“ dalyviai netaps tikrais futbolininkais, bet pomėgis šiai sporto šakai galbūt atsiras ne vienam ikimokyklinukui. „Futboliukas“ praturtina vaikų gyvenimą darželyje ne tik emocijomis, bet ir ugdo ištvermę, draugiškumą, stiprina fizines galias.

 

Kūno kultūros pedagogė Asta Ignotienė

Šventinis rytmetys „Lietuva tavo delne“

 

Vasario 16-oji svarbi šventė visai Lietuvai, neišskiriant ir pačių mažiausiųjų. Paminėti šiai svarbiai datai, vasario 13-ąją dieną lopšelio-darželio ugdytiniai, šventiškai pasipuošę, su trispalvėmis vėliavėlėmis rinkosi į salę. Čia susėdę sudarė didelę trispalvę. Vedantieji „Boružėlių“ grupės ugdytiniai ir jų auklėtojos Rasa Kazlauskienė ir Vida Leščauskienė pasipuošę tautiniais rūbais visus sveikino Tautine giesme, demonstravo Lietuvos atributiką bei savo krašto vaizdus. Visi „susėdę“ į traukinuką „važiavo“ į kaimelį Žemaitijoje, kur gyvena močiutė. Jos mažą trobelę saugo Sargiukas, kieme vaikštinėja gaidys, ant tvoros tupi katinėlis. Auklėtojos visiems susirinkusiems priminė kaip gyveno kaimo tobelėje mūsų senoliai, kokia skambi jų žemaitiška šneka, kokių papročių laikėsi ir koks gardus garuojančios duonos kvapas. Daug gražių jausmų išlieta deklamuojant poetų eiles, šokant ratelius, dainuojant dainas apie Lietuvą ir klausantis Justino Marcinkevičiaus „Vienas žodis-Lietuva“.

 

auklėtojos Rasa Kazlauskienė ir Vida Leščauskienė

Sporto šventė „Siauskim su žiema kartu“

 

Nors žiema sniego gausa mūsų nelepina, Šilalės lopšelio – darželio „Žiogelis“ pedagogai ir ugdytiniai spėjo pasidžiaugti jos teikiamomis linksmybėmis. Sausio 27 – 30 dienomis čia vyko žiemos sporto šventė, kurios metu vaikai lipdė sniego skulptūras, pramogavo žaisdami įvairius žaidimus, grupės rungėsi estafetėse: vežė draugus rogutėse, mėtė sniego gniūžtes per lankus, statė iš kaladėlių pilis, ėjo tilteliu, išlaikant pusiausvyrą. Taip pat dalyvavo orientacinėje rungtyje, kurios metu reikėjo surasti darželio teritorijoje paslėptus prizus. Šventę organizavo kūno kultūros pedagogė Asta Ignotienė, auklėtojos- Danutė Jogminienė ir  Birutė Montvilienė bei muzikos pedagogė Genovaitė Pauliuvienė. Pedagogės persirengusios miško gyvūnais ir žiemos beieškančiu besmegeniu linksmino vaikus, kartu žaidė ir padėjo atlikti sportines užduotis. Vaikai, puikiai nusiteikę rungtyniavo, linksminosi, o po šventės skubėjo į grupes gerti šiltos arbatos.

Kūno kultūros pedagogė Asta Ignotienė

Šilalės lopšelyje-darželyje vyko pilietinė akcija „Atmintis gyva, nes liudija“

 

2013 m. sausio11 d. Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomenė prisidėjo prie Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“. Akcija siekiama puoselėti istorinę atmintį ir patriotiškumą, prisiminti 1991 m. Sausio 13-ąją ir pagerbti žuvusiuosius bei nukentėjusiuosius valstybės gynėjus.

8.00-8.10 val užgeso šviesa vaikų grupėse bei administracijos patalpose ir languose sužibo atminties žvakutės – gyvybės, šviesos, teisingumo ir vienybės simbolis. Grupių auklėtojos trumpai vaikams papasakojo apie įvykius, vykusius šią dieną prieš 22 metus, apie jų svarbą Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui.

                                                                                                                                       direktorė Dalia Kutniauskienė

 

PO ADVENTO DANGUM…

 

Lapkričio 28-osios rytas Šilalės lopšelyje – darželyje „Žiogelis“ buvo šiek tiek kitoks. Šventiškai papuoštoje salėje vyko renginys „Po Advento dangum“, kurį vedė mokytojos – metodininkės Vida Leščauskienė ir Inga Kazlauskienė. Renginį pradėjo „Drugelių“ grupės mergaitės šokdamos, tarsi angelėliai, apie advento vainiką. „Boružėlių“ grupės mergaitės – angelėliai, laikančios keturias advento žvakes, nuo kurių kiekviena grupė užsidegė savo vainike esančią pirmąją advento žvakę. Vedančiosios visiems susirinkusiems priminė, ką reiškia žalia eglės šakelė, įdėta į advento vainiką, ką veikdavo proseneliai, seneliai tamsiais advento vakarais. Kartu su muzikos pedagoge Genovaite Pauliuviene šokome lietuvių liaudies ratelius, giedojome giesmeles. Su didžiausiu džiaugsmu puošėme medelius obuoliais, kankorėžiais, snaigėmis, saldumynais, žaisliukais, prisimindami, kaip seniau būdavo puošiamos eglutės. Visus susirinkusius sveikino ir gerų žodžių negailėjo darželio direktorė Dalia Kutniauskienė. Ragino visus vaikučius mylėti ir gerbti vienas kitą, padėti tėveliams, seneliams ir su džiaugsmo pilnomis širdutėmis laukti Kalėdų Senelio dovanėlių. Žvakių šviesoje, nuo kiekvieno širdutės sklindančio jaukumo pilnoje salėje, visi susiglaudę, petys petin, sugiedojome giesmelę „Geroji Žemele“.

 

Auklėtoja Vida Leščauskienė

Šventinis rytmetis „Lik sveika kalėdų eglute“

 

Sausio 6 dieną šventinį rytmetį organizavo auklėtojos Vaida Ričkienė ir Ligita Sabockienė