Ugdymas » Projektai ir renginiai

Dalyvaujame respublikiniame prevenciniame projekte „Žaidimai moko“
Dalyvaujame respublikiniame prevenciniame projekte „Žaidimai moko“

          Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ „Kiškučių“ ir „Naminukų“ grupių ugdytiniai, kartu su auklėtojomis Vaida Ričkiene ir Vilma Juzaitiene, dalyvauja respublikiniame projekte „Žaidimai moko“.

          Projekto tikslas – žaidimų pagalba lavinti ikimokyklinio amžiaus vaikų erdvės, laiko ir regimąjį suvokimą, įtvirtinti erdvės ir laiko sąvokas.

          Vaikams labai patinka temos, kuriose yra trumpi eilėraštukai ir galima įjungti pirštukų judesius. Išmoktus eilėraštukus ir daineles vaikai panaudoja savo žaidimuose ar bendroje grupės veikloje. Labai pagerėjo vaikų pažinimo kompetencijos gebėjimai, vaikai išmoko naujų skaičiavimo ir matavimo srities elementų, dauguma vaikų geba nusakyti daikto vietą erdvėje. Sunkiausios užduotys vaikams yra popieriaus lankstymas, figūros išlankstymas, ir užduotys, kuriose reikalaujama daug įvairių priemonių. Šias temas vaikai įsimina paviršutiniškai ir fragmentiškai.

          Projekto „Žaidimai moko“ temas stengėmės integruoti į savo ugdomąsias veiklas. Žaidimai, užduotys, kūrybiniai darbai, rašto darbai, bandymai ir pokalbiai - tikrai labai įdomūs leidžiantys visapusiškai išnagrinėti savaitės temas.

         Džiaugiamės galimybe dalyvauti šiame projekte, nes projekto organizatorių teikiamos užduotys vaikams yra naudingos ir reikalingos vaikų ugdymui.

 

        Nuotraukos V. Juzaitienės ir V. Ričkienės

        2017-02-01