Informacija

Informuojame, kad 2024 m. gegužės 22 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-129,  pakeistas Šilalės r. Savivaldybės tarybos sprendimo ,,Dėl mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.2 papunktis, kuris išdėstytas sekančiai: „mokestį ugdymo ir kitoms reikmėms tenkinti rugsėjo–birželio mėnesiais – 10,00 Eur per mėnesį, liepos–rugpjūčio mėnesiais (avansu) ‒ 30 Eur per mėnesį.“

 

Norint, kad vaikas galėtų darželį lankyti liepos mėnesį, tėveliai turi iki birželio 20 d. pervesti 30 eur mokestį (avansu) ugdymo ir kitoms reikmėms tenkinti. Tėveliai, norintys, kad vaikas galėtų  darželį lankyti rugpjūčio mėnesį,  mokestį turi pervesti iki liepos 20 d.

 

Gavus mokestį už vaiką, jis bus įtraukiamas į liepos ar rugpjūčio mėn. lankančių vaikų sąrašą, iš kurių pagal amžių bus formuojamos grupės. Atskiro prašymo rašyti nereikės. Atkreipiame dėmesį, kad pavedimo paskirtyje būtina nurodyti vaiko vardą, pavardę ir mėnesį, už kurį mokestis pravedamas.

 

Atsiradus poreikiui pradėti lankyti darželį ne nuo mėnesio pradžios, tėveliai pateikia darželio raštinėje argumentuotą  prašymą (pvz. dėl tėvų nedarbingumo, nelaimės atveju ir pan.). Jei suformuotose grupėse yra laisvų vietų, tėvams sumokėjus mokestį, vaikas galės pradėti lankyti darželį.

 

Atkreipiame dėmesį, kad  mėnesinis mokestis neskaičiuojamas „vasaros laikotarpiu (liepos–rugpjūčio mėnesiais) visą kalendorinį mėnesį (skaičiuojant nuo einamojo mėnesio pirmos dienos) įstaigos (grupės) nelankantiems vaikams“ (Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr. T1-285 „Dėl mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d93ca18069b111ecb2fe9975f8a9e52e/asr ).

 

Kilus klausimams prašome kreiptis mob. +370 62037516 arba el. p. [email protected]

2024-05-22 Šilalės miestas skambėjo nuo vaikų krykštavimų, nes visų rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų komandos dalyvavo tradicinėje sporto šventėje „Vaikystės spindulėlis 2024“. 

      

         

plačiau

2024 m. gegužės 24 d. dalyvavome Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje vykusioje Šilalės r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų metodinėje – praktinėje STREAM vaikų konferencijoje „Mažam delne pasaką nešu“, kurios tikslas - skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbėjimo ir klausymo įgūdžius, saviraišką, kūrybiškumą.

 

           

plačiau

          

 

Didžiuojamės Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ mažųjų komanda, kuri gegužės 25 d. didvyriškai atstovavo mūsų įstaigą finaliniame „Lietuvos mažųjų žaidynės“ festivalyje Palangoje.

Daug smagių rungčių!


Daug prakaito!


Daug iššūkių!


Bet visa komanda grįžo su nugalėtojų taure ir puikia emocija.


Dėkojame kūno kultūros pedagogei Indrai Macienei už pastangas suteikti mažiesiems galimybę sportuoti ir pajausti neapsakomai saldų pergalės skonį.


Dėkojame ir ikimokyklinio ugdymo pedagogei Ingai Mylimienei, kuri šiais metais prisidėjo prie projekto veiklų įgyvendinimo ir lydėjo vaikučius į finalinį festivalį.


Smagu, kad galime būti šaunaus sporto entuziastų projekto mažiesiems dalimi.


Kristina Ačė
Nuotraukos pedagogių
 

plačiau
Dalyvavome respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Mokomės vieni iš kitų“

2024-05-21 įstaigos pedagogai dalinosi gerąja patirtimi respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Mokomės vieni iš kitų“.


Pristatyti pranešimai:


„Kelio į sėkmingą vaiko ugdymą(si) beieškant“ (ikimokyklinio ugdymo mokytoja Inga Mylimienė ).


„Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimas Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ (ikimokyklinio ugdymo mokytojos Daiva Kasiliauskienė ir Kristina Kelpšienė ).


„Praktinės patirties pavyzdžiai įgyvendinant mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų profesinių kompetencijų tobulinimo programą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos žinių aktyvinimas projekto metodu“ (ikimokyklinio ugdymo mokytojos Monika Čapaitė, Jovita Aužbikavičienė, Sigita Bartkuvienė , Daiva Pilypienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Ačė ).


Dėkoju pedagogėms už gerųjų patirčių pasidalinimą su kolegomis iš visos Lietuvos.


Kristina Ačė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
                                
 

Pasaulis margas kaip genys, tai gali patvirtinti ir „Kiškučių“ grupės vaikučiai sudalyvavę tarptautiniame projekte „Pasaulis nuspalvintas skirtingai“ (angl. „A WORLD COLORED WITH DIFFERENCE“).

plačiau
Kviečiame į Šilalės rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sporto šventę „Vaikystės spindulėlis 2024“

Kaip ir kasmet, tradiciškai kviečiame mažuosius draugus į Šilalės rajono ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų sporto šventę „Vaikystės spindulėlis 2024“.


Šiemet šventė vyks 2024-05-22 Šilalės miesto stadione.

9 val. komandos renkasi prie Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ (Kovo 11-osios 22, Šilalė).
Dalyvausime eisenoje iki Šilalės miesto stadiono.

 

Būtina komandų registracija: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL9njHD1x27kG0K9uDT6Jx4dYnje49m58XBbcwDL4kElX8Sw/viewform?usp=sf_link


Norite prisidėti prie šventės organizavimo su rungtimi ar simboliniais prizais, mielai laukiame pasiūlymų el.p. [email protected]  arba mob. +37067342631

 

Laukiame prisijungiant visų Šilalės r. ugdymo įstaigų!

 

Iki malonaus susitikimo!

 

Šventės nuostatai

 

 

2024-05-02 ugdytiniai sveikino savo mamas mamos dienos proga.


Kiekviena amžiaus grupė skyrė savo šokius ir dainas pačiam artimiausiam žmogui - mamai.


Ši šventė buvo paskutinė Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomenės aplinkosaugos švietimo projekto „Tegul pavasarį pražydę žiedai džiugina mamyčių širdeles“ dalis.


Projekto, kurį organizavo „Nykštukų“ (pedagogės Silva Bytautienė, Simona Zakaraitė, padėjėja Lina Gudauskienė)  ir „Saulučių“ (pedagogės Ona Mikutienė, Ligita Sabockienė, padėjėja Violeta Motuzienė) grupės, tikslas buvo sukurti spalvingas Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ erdves ir užauginti mamytėms gėlių.


Dėkojame visoms įstaigos grupėms, kurios stengėsi, kad daržuose žydėtų gėlės, o šventės metu skambėtų dainos ir šokiai.

 

Ačiū muzikos mokytojai Genovaitei Pauliuvienei.

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Simona Zakaraitė

Nuotraukų autorės: Indra Macienė, Silva Bytautienė, Kristina Ačė
 

plačiau
Dalyvavome šalies ikimokyklinio amžiaus vaikų sporto renginyje „Nykštuko žaidynės 2024“

 

2024 m. balandžio 18 dieną Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“ komanda (pedagogės Indra Macienė ir Simona Zakaraitė) kartu su dar 15 komandų iš visos Lietuvos dalyvavo šalies ikimokyklinio amžiaus vaikų sporto renginyje „Nykštuko žaidynės 2024“, kuris vyko Jurbarke.


Šio sportinio renginio organizatoriai, Jurbarko vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas", kviesdami Šilalės, Tauragės, Jurbarko, Pagėgių, Kauno, Šakių, Vilkaviškio ir Šilutės lopšelių-darželių komandas siekia propaguoti sveikatą stiprinančios mokyklos idėjas ir vertybes bei sveiką gyvenseną.

 

Šio renginio metu taip pat kūrybiškai ir išradingai paminėjome 2024 m. Paryžiaus vasaros olimpines žaidynes.


Žaidynių metu įveikdami rimtas 8 estafetes tobulinome fizinio aktyvumo įgūdžius, vikrumą, lankstumą, koordinaciją, susiradome daug bendraminčių ir visi pavargę, bet su auksiniais medaliais ir pergalės taure grįžome namo.


Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Simona Zakaraitė

Autorės nuotr.
 

2024-04-19

 

Kviečiame susipažinti su įvairiais instrumentais ir iš įvairių artimoje aplinkoje rastų ar iš antrinių žaliavų pagamintais instrumentais kurti muziką, filmuoti ir dalintis nuotaikingai kūrybiškomis akimirkomis kartu su kitais projekto dalyviais uždaroje projekto facebook grupėje.

 

Respublikinio ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikinio ugdymo projekto „Bilda bildukas - tarška tarškiukas - groja orkestriukas“ nuostatai.

 

Mielai kviečiame visus prisijungti ir pasimėgauti įvairių esamų ir sugalvotų instrumentų garsais.

 

 

Organizatoriai.

plačiau
spausdinti