Administracinė informacija » Darbo užmokestis

VIDUTINIO MĖNESINIO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

Eil.

Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas Darbuotojų skaičius Paskirtasis darbo užmokestis
2023 m. 2024 m. I ketv.
1. Direktorius 1 3493 -
2. Direktoriaus pavaduotojas 2 2456 2799
3. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas ekspertas 2 2183 2521
4. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas 16 2064 2216
5. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 8 1795 1795
6. Papildomo ugdymo pedagogas 2 2420 2654
7. Logopedas 1 Neskelbiama* Neskelbiama*
8. Mokytojo padėjėjas  17 1453 1610
9. Mokytojo padėjėjas darbui su specialiųjų poreikių vaikais 3 967 1071
10. Medicinos darbuotojai 3 1499 1668
11. Vyriausias buhalteris 1 Neskelbiama* Neskelbiama*
12. Apskaitininkas-kasininkas 1 Neskelbiama* Neskelbiama*
13. Sekretorius 1 Neskelbiama* Neskelbiama*
14. Sandėlininkas 1 Neskelbiama* Neskelbiama*
15. Virėjas 4 1246 1360
16. Aptarnaujantis personalas (valytojas, skalbėjas, kiemsargis, skalbinių prižiūrėtojas, pastatų priežiūros darbininkas) 4 840 920

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus sutikimą.

 

Atnaujinta 2024-05-08