Dažniausiai užduodami klausimai

Kiek reikia mokėti už darželį?

 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programą Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą moka Šilalės rajono savivaldybės tarybos nustatytą mokestį, kurį sudaro:

1. mokestis už vaiko maitinimą, skaičiuojamas už kiekvieną vaiko lankytą dieną;

2. mokestis ugdymo ir kitoms reikmėms tenkinti (toliau – mėnesinis mokestis), mokamas kiekvieną mėnesį, nepriklausomai nuo lankytų dienų skaičiaus.

 

Dienos maitinimo kaina:

iki 3 m. vaikams – 2,60 Eur 

3–5 m. vaikams – 2,90 Eur.

 

Mokestis ugdymo ir kitoms reikmėms tenkinti – 10,00 Eur per mėnesį. 

 

Ar vasarą reikia mokėti abonentinį mokestį?

 

Mėnesinis mokestis naudojamas ugdymo sąlygų, ugdomosios aplinkos gerinimo, maisto gamybos kaštams ir kitoms su vaiko išlaikymu įstaigoje susijusioms išlaidoms iš dalies dengti.

Mėnesinis mokestis neskaičiuojamas vasaros laikotarpiu (liepos–rugpjūčio mėnesiais) visą kalendorinį mėnesį (skaičiuojant nuo einamojo mėnesio pirmos dienos) įstaigos (grupės) nelankantiems vaikams. Daugiau informacijos apie mokestį rasite tvarkoje).

Susisiekite su mumis!