Veiklos sritys » Ugdytinių pasiekimų vertinimas

ŠILALĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“

UGDYMO PASIEKIMAI IR JŲ VERTINIMAS

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ugdytiniai yra vertinami vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo ministerijos sudaryta Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo metodika.

 

Vertinimo metodai:

1. Pokalbis;

2. Stebėjimas;

3. Kūrybiniai darbai.

Vertinimo organizavimas:

1. Skatinti vaikus įsivertinti save ir įvertinti bendraamžius;

2. Fiksuoti individualius ugdytinių pasiekimus „Vaikų pažangos ir pasiekimų aplankuose“ ir 2 k. metuose (sausio ir gegužės mėn.) pateikti rezultatus tėvams;

3. Pedagogų tarybos posėdžiuose aptarti ugdytinių pasiekimus.

Tėvų informavimo būdai:

1. Individualūs pokalbiai;

2. Tėvų susirinkimai;

3. Ikimokyklinio amžiaus ugdytinių „Vaikų pažangos ir pasiekimų aplankai“.

Administracijos informavimo būdai:

1. Individualiai;

2. Dokumentacijos pateikimas (ikimokyklinio ugdymo pedagogės (pasibaigus pusmečiui) pateikia vertinimo rezultatus direktoriaus pavaduotojai (-ui) ugdymui.

2018–2019 m. m. ugdytinių pasiekimų vertinimo analizė:


Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ I pusmečio ugdytinių vertinimo ataskaita.

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ II pusmečio ugdytinių vertinimo ataskaita.

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ I ir II pusmečio ugdytinių vertinimų ataskaita.

2019–2020 m. m. ugdytinių pasiekimų vertinimo analizė:

Šilalės lopšelio - darželio "Žiogelis" I pusmečio ugdytinių vertinimo ataskaita.

2020–2021 m. m. ugdytinių pasiekimų vertinimo ataskaita:

Šilalės lopšelio - darželio "Žiogelis" I pusmečio ugdytinių pasiekimų vertinimo ataskaita.

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ II pusmečio ugdytinių pasiekimų vertinimo ataskaita.

2021–2022 m. m. ugdytinių pasiekimų vertinimo ataskaita:

Šilalės lopšelio - darželio "Žiogelis" I pusmečio ugdytinių pasiekimų vertinimo ataskaita.

Šilalės lopšelio - darželio "Žiogelis" II pusmečio ugdytinių pasiekimų vertinimo ataskaita.

2022-2023 m.m. ugdytinių pasiekimų vertinimo ataskaita:

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ I pusmečio ugdytinių vertinimo ataskaita.

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“II pusmečio ugdytinių vertinimo ataskaita.

2023-2024 m.m. ugdytinių pasiekimų vertinimo ataskaita:

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ I pusmečio ugdytinių pasiekimų vertinimo ataskaita.

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ II pusmečio ugdytinių pasiekimų vertinimo ataskaita.

Atnaujinta 2024-06-10