Struktūra ir kontaktai » Naujienos

Kviečiame visus esamus, buvusius ir būsimus ugdytinius pasidalinti atostogų akmenukais


Kviečiame visus esamus, buvusius ir būsimus ugdytinius pasidalinti su mumis atostogų akmenukais.


Būtų labai gerai, kad akmenukai būtų tokio dydžio, kad ant jų būtų galima piešti.


Akmenukų mums reikės puokštės, kurią dovanosime Šilalės miesto šventei, gamybai (apie ją informuosime vėliau).


Į šią akciją pažiūrėkite kūrybiškai:
Sugalvokite akmenukui vardą;
Papasakokite akmenukui apie darželį;
Parodykite akmenukui darželio aplinką;
Apgyvendinkite jį (ar juos) akmenukų darželyje!


Linkime kūrybiško ir smagaus laiko kartu!


Kristina Ačė
Mob. +370 673 42631
El. p. [email protected]
 

 

Primename, kad per vasarą būtina ugdytiniams pasitikrinti sveikatą!

Sveikiname naująjį įstaigos vadovą!!!

Kartu su savivaldybės vadovais įstaigos bendruomenė sveikina naująjį Šilalės lopšelio-darželio "Žiogelis" vadovą Valdą Urniežių!!!


Linkime direktoriui kantrybės, sveikatos ir lengvų susidorojimų su iššūkiais!


 

Atnaujinta informacija apie grupių jungimą liepos mėn.

Grupių jungimas bei veikla nuo 2024 m. liepos 2 d.:

 

Jungiasi Kačiukų, Meškučių ir Naminukų gr. Veikla vyks Kačiukų grupėje.
Jungiasi Boruželių, Bitučių ir Kiškučių gr. Veikla vyks Kiškučių grupėje.
Jungiasi Saulučių ir Žirniukų gr. Veikla vyks Saulučių grupėje.
Jungiasi Pelėdžiukų ir Naminukų gr. Veikla vyks Pelėdžiukų grupėje.
Jungiasi Skruzdėliukų, Nykštukų ir Pelėdžiukų gr. Veikla vyks Nykštukų grupėje.
Jungiasi Širdukų ir Lašelių gr. Veikla vyks Širdukų grupėje.
Jungiasi Drugelių ir Ančiukų gr. Veikla vyks Drugelių grupėje.

Atjungiama Voveriukų gr. Veikla vyksta Voveriukų gr.
Varliukų gr. veikla vyks Meškučių grupėje.

 

 

Informacija tėveliams kurie susimokėjo avansinį mokestį ir planuoja liepos mėnesį vesti vaiką į darželį.

Grupių jungimas bei veikla nuo Liepos 1 d.

  • Jungiasi Kačiukų ir Meškučių gr. Veikla vyks Kačiukų grupėje.
  • Jungiasi Boruželių, Bitučių ir Kiškučių gr. Veikla vyks Kiškučių grupėje.
  • Jungiasi Saulučių ir Žirniukų gr. Veikla vyks Saulučių grupėje.
  • Jungiasi Pelėdžiukų ir Naminukų gr. Veikla vyks Pelėdžiukų grupėje.
  • Jungiasi Skruzdėliukų ir Nykštukų gr. Veikla vyks Nykštukų grupėje.
  • Jungiasi Voveriukų ir Varliukų gr. Veikla vyks Meškučių grupėje.
  • Jungiasi Širdukų ir Lašelių gr. Veikla vyks Širdukų grupėje.
  • Jungiasi Drugelių ir Ančiukų gr. Veikla vyks Drugelių grupėje.
Informacija

Informuojame, kad 2024 m. gegužės 22 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-129,  pakeistas Šilalės r. Savivaldybės tarybos sprendimo ,,Dėl mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2.2 papunktis, kuris išdėstytas sekančiai: „mokestį ugdymo ir kitoms reikmėms tenkinti rugsėjo–birželio mėnesiais – 10,00 Eur per mėnesį, liepos–rugpjūčio mėnesiais (avansu) ‒ 30 Eur per mėnesį.“

 

Norint, kad vaikas galėtų darželį lankyti liepos mėnesį, tėveliai turi iki birželio 20 d. pervesti 30 eur mokestį (avansu) ugdymo ir kitoms reikmėms tenkinti. Tėveliai, norintys, kad vaikas galėtų  darželį lankyti rugpjūčio mėnesį,  mokestį turi pervesti iki liepos 20 d.

 

Gavus mokestį už vaiką, jis bus įtraukiamas į liepos ar rugpjūčio mėn. lankančių vaikų sąrašą, iš kurių pagal amžių bus formuojamos grupės. Atskiro prašymo rašyti nereikės. Atkreipiame dėmesį, kad pavedimo paskirtyje būtina nurodyti vaiko vardą, pavardę ir mėnesį, už kurį mokestis pravedamas.

 

Atsiradus poreikiui pradėti lankyti darželį ne nuo mėnesio pradžios, tėveliai pateikia darželio raštinėje argumentuotą  prašymą (pvz. dėl tėvų nedarbingumo, nelaimės atveju ir pan.). Jei suformuotose grupėse yra laisvų vietų, tėvams sumokėjus mokestį, vaikas galės pradėti lankyti darželį.

 

Atkreipiame dėmesį, kad  mėnesinis mokestis neskaičiuojamas „vasaros laikotarpiu (liepos–rugpjūčio mėnesiais) visą kalendorinį mėnesį (skaičiuojant nuo einamojo mėnesio pirmos dienos) įstaigos (grupės) nelankantiems vaikams“ (Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimas Nr. T1-285 „Dėl mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/d93ca18069b111ecb2fe9975f8a9e52e/asr ).

 

Kilus klausimams prašome kreiptis mob. +370 62037516 arba el. p. [email protected]

2024-05-22 Šilalės miestas skambėjo nuo vaikų krykštavimų, nes visų rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų komandos dalyvavo tradicinėje sporto šventėje „Vaikystės spindulėlis 2024“. 

      

         

plačiau

2024 m. gegužės 24 d. dalyvavome Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijoje vykusioje Šilalės r. ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų metodinėje – praktinėje STREAM vaikų konferencijoje „Mažam delne pasaką nešu“, kurios tikslas - skatinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų kalbėjimo ir klausymo įgūdžius, saviraišką, kūrybiškumą.

 

           

plačiau

          

 

Didžiuojamės Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ mažųjų komanda, kuri gegužės 25 d. didvyriškai atstovavo mūsų įstaigą finaliniame „Lietuvos mažųjų žaidynės“ festivalyje Palangoje.

Daug smagių rungčių!


Daug prakaito!


Daug iššūkių!


Bet visa komanda grįžo su nugalėtojų taure ir puikia emocija.


Dėkojame kūno kultūros pedagogei Indrai Macienei už pastangas suteikti mažiesiems galimybę sportuoti ir pajausti neapsakomai saldų pergalės skonį.


Dėkojame ir ikimokyklinio ugdymo pedagogei Ingai Mylimienei, kuri šiais metais prisidėjo prie projekto veiklų įgyvendinimo ir lydėjo vaikučius į finalinį festivalį.


Smagu, kad galime būti šaunaus sporto entuziastų projekto mažiesiems dalimi.


Kristina Ačė
Nuotraukos pedagogių
 

plačiau
Dalyvavome respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Mokomės vieni iš kitų“

2024-05-21 įstaigos pedagogai dalinosi gerąja patirtimi respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo pedagogams „Mokomės vieni iš kitų“.


Pristatyti pranešimai:


„Kelio į sėkmingą vaiko ugdymą(si) beieškant“ (ikimokyklinio ugdymo mokytoja Inga Mylimienė ).


„Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimas Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ (ikimokyklinio ugdymo mokytojos Daiva Kasiliauskienė ir Kristina Kelpšienė ).


„Praktinės patirties pavyzdžiai įgyvendinant mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų profesinių kompetencijų tobulinimo programą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų sveikos gyvensenos žinių aktyvinimas projekto metodu“ (ikimokyklinio ugdymo mokytojos Monika Čapaitė, Jovita Aužbikavičienė, Sigita Bartkuvienė , Daiva Pilypienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Ačė ).


Dėkoju pedagogėms už gerųjų patirčių pasidalinimą su kolegomis iš visos Lietuvos.


Kristina Ačė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui