Struktūra ir kontaktai » Darbuotojai

ADMINISTRACIJA

Direktorius - Šilalės r. Kvėdarnos darželio „Saulutė“ direktorius, l. e. Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“

direktoriaus pareigas Valdas Urniežius

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui - Kristina Ačė

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams - Virginijus Čepauskas

ŠILALĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“

PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

 

Nr. Vardas Pavardė  Baigta aukštesnioji ar aukštoji mokykla Įgyta kvalifikacija Pareigos, kontaktai
1. Kristina Ačė Šiaulių universitetas  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Mob. +370 673 42631

El. p. [email protected]

2. Jovita Aužbikavičienė Šiaulių universitetas

Vyr. mokytoja

(ikimokyklinis ugdymas)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
3. Sigita Bartkuvienė Klaipėdos universitetas Mokytojo eksperto (ikimokyklinis ugdymas)  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
4. Silva Bytautienė Marijampolės O. Sukackienės pedagoginė mokykla Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
5. Daiva Bogužienė Šiaulių universitetas Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
6. Monika Čapaitė Kauno kolegija

Mokytoja

(ikimokyklinis ugdymas)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
7. Ona Dajorienė Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
8. Rima

 

Vitkė 

(vaiko priežiūros atostogose)

Klaipėdos universitetas

Mokytoja

(ikimokyklinis ugdymas)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
9. Asta Ignotienė Šiaulių universitetas Vyr. Logopedė Logopedė*
10 Simona Zakaraitė Klaipėdos kolegija

Mokytoja

(ikimokyklinis ugdymas)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
11. Danutė Jogminienė Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
12. Vilma Juzaitienė Klaipėdos universitetas Mokytojo eksperto (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
13. Daiva Kasiliauskienė Šiaulių universitetas Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
14. Raimonda

 

Katauskienė

 

Klaipėdos universitetas

Mokytojo metodininko

(ikimokyklinis ugdymas)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
15. Inga Kazlauskienė Klaipėdos universitetas Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
16. Rasa Kazlauskienė Šiaulių universitetas Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
17. Kristina Kelpšienė Klaipėdos universitetas

Mokytoja

(ikimokyklinis ugdymas)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
18. Vida Leščauskienė Marijampolės O. Sukackienės pedagoginė mokykla Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
19. Ingrida Liorančienė  

Mokytoja 

(ikimokyklinis ugdymas)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
20. Indra Macienė Klaipėdos universitetas

Kūno kultūros mokytojo metodininko

 

Neformaliojo (kūno kultūros) ugdymo mokytoja*
21. Ona Mikutienė Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
22. Inga  Mylimienė Klaipėdos universitetas

Mokytoja

(ikimokyklinis ugdymas)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
23. Genovaitė Pauliuvienė Klaipėdos Stasio Šimkaus aukštesnioji muzikos mokykla Muzikos mokytojo metodininko Meninio ugdymo (muzikos) pedagogė*
24. Daiva Pilypienė Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
25. Rima Pukinskienė Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
26. Vaida Ričkienė Klaipėdos universitetas Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
27.

Dovilė

Vitartienė  

Mokytoja

Neformaliojo švietimo mokytoja*
28. Berta

Rudzinkovė

Klaipėdos valstybinė kolegija

Mokytoja 

(ikimokyklinis ugdymas)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
29. Ligita Sabockienė Šiaulių universitetas

Mokytojo metodininko

(ikimokyklinis ugdymas)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
28. Jurgita Simonavičienė Marijampolės kolegija

Mokytoja

(ikimokyklinis ugdymas)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
30. Dalia 

Vasiliauskienė

Vilniaus pedagoginė mokykla

Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
31. Rasa Žygaitienė Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*

 

ŠILALĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“

 

KITŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

 

Nr. Vardas, pavardė   Pareigos
1. Jolanta Mikalauskienė  

Raštinės administratorė

Tel. nr. (0 449) 74 496,

El. paštas: [email protected]

2. Toma Vaičikauskienė  

Personalo specialistė

Tel. nr. (0 449) 74 496,

El. paštas: [email protected] 

3.  

Virginijus Čepauskas

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Mob. +370 682 36773,

El. paštas: [email protected]

4.

-  

Vyr. buhalterė

Tel. n. (0 449) 74 497,

El. p. [email protected]

5. Daiva Račkauskienė  

Apskaitininkė kasininkė

Tel. nr. (0 449) 74 497

6.  

Virginija Kutniauskienė

  Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė*
7. Danutė Mėcelienė   Masažuotoja*
8. Lina Gudauskienė   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja*
9. Ona Rimkienė   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja*
10. Rasa Lukošienė   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja*
11. Laura Lapinskienė   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja*
12. Vilma Knystautienė   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja*
13. Marija Kerinienė   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja*
14. Violeta Motuzienė   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja*
15. Daiva Mačiulienė   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja*
16. Daiva Neverdauskienė   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja*
17. Kristina Irtmonienė   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja*
18. Regina Auškalnienė   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja*
19. Rita Burneckienė   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja*
20. Vilma Dapkienė   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja*
21. Aurelija Skurdelytė- Kutniauskė   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja*
22. Vitalija Sadauskienė   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja*
23. Edita Kasparavičienė   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja*
24. Eglė Dorčienė   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja*
25. Zinaida Beržinienė   Mokytojo padėjėja*
26. Renata Kiltinavičienė   Mokytojo padėjėja*
27. Judita Mačijauskienė   Mokytojo padėjėja*
28. Simona Kasputienė   Mokytojo padėjėja*
29. Rasa Viršilienė   Vyr. virėja*
30. Rasa Šmitienė   Virėja*
31. Elena Janavičienė   Virėja*
32. Vida Pamedytienė   Virėja*
33. Albinas Balsevičius   Pastatų ir įrenginių priežiūros darbininkas*
34. Vytautas Vaičekauskis   Pastatų ir įrenginių priežiūros darbininkas*
35. Birutė Balsevičienė   Kiemsargė-teritorijos valytoja*
36. Laima Gotautienė   Skalbėja*
37. Rita Kinderytė   Siuvėja*,  valytoja*
38. Asta Bukauskienė   Valytoja*

39.

Rolanda Laurinavičienė

 

Sandėlininkė*

 

 

*Šių darbuotojų asmeniniai kontaktai yra žinomi administracijai. Viešai šie duomenys neskelbiami. Esant būtinybei kreiptis į Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ administraciją mob. +370 610 25963, tel. Nr. (0-449) 74 496 arba el. p. [email protected]

 

Atnaujinta 2024-05-07