Teisinė informacija » Vidaus teisės aktai

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ fiksuoto mėnesio mokesčio lėšų panaudojimo tvarkos aprašas (2024-02-14);

 

Šilalės lopšelio-darželio "Žiogelis" informacijos ir kibernetinio saugumo politika (2023-12-27);

 

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ vaikų poilsio formų parinkimo ir jų organizavimo tvarka (2023-09-14);

 

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ugdytinių, sergančių lėtinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas (2023-09-06);

 

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ tėvų komiteto nuostatai (2022-12-02);

 

Priekabiavimo, seksualinio priekabiavimo, persekiojimo ir smurto Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ prevencijos taisyklės (2022-11-18);

 

Vaikų atvedimo į Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas (2022-10-10);

 

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės (2021-11-16);

 

Psichologinio smurto ir mobingo politika (2021-10-14);

 

Centralizuoto vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės mokyklas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas (2023-12-14)

 

Darbuotojų profilaktinių tyrimų dėl Covid-19 ligos (koronaviruso infekcijos) organizavimo tvarkos aprašas (2021-03-29);

 

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ savanoriškos veiklos tvarkos aprašas (2021-02-02);

 

Vidaus darbo tvarkos taisyklės (2021-02-02), pakeitimas (2022-01-03);

 

Darbo apmokėjimo sistemos aprašas (2023-01-02);

 

Darbo organizavimo Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“, paskelbus ekstremalią padėtį dėl COVID-19 Lietuvos Respublikoje, tvarkos aprašas (2020-11-09);

 

Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose,  išlaikymą nustatymo tvarkos aprašas  (2021-12-30)

 

Vaikų turizmo organizavimo aprašas (2012-08-31);

 

Asmens duomenų saugojimo politika (2017-08-21);

 

Darbuotojų pareigų pažeidimo fiksavimo tyrimo ir darbuotojų įspėjimo dėl įvykdytų pažeidimų tvarkos aprašas (2017-08-22);

 

Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei darbuotojų stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka (2017-08-22);

 

Lygių galimybių politika ir jos įgyvendinimo tvarka (2017-08-21);

 

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas (2017-09-28);

 

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas (2017-09-28);

 

Papildomų ir tikslinių atostogų trukmės, suteikimo sąlygų tvarkos aprašas (2017-09-28);

 

Turto naudojimo ir saugojimo tvarkos aprašas (2017-09-28);

 

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės (2018-06-20);

 

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ asmens duomenų tvarkymo mokykloje taisyklės (2018-06-20);

 

Elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (2019-05-07).

 

Atnaujinta 2023-12-27