Paslaugos » Informacija tėveliams

ATMINTINĖ NAUJAI Į DARŽELĮ PRIIMTŲ UGDYTINIŲ TĖVAMS/GLOBĖJAMS

 

Mieli tėveliai/globėjai,

 

informuoju, kad visiems naujai priimtų ugdytinių tėvams/globėjams buvo išsiųsti informaciniai pranešimai. Jei kažkas pranešimo negavote, skambinkite mob. 867342631 arba rašykite el. laiškelį [email protected] 

 

Pridedu atmintinę naujai priimtų ugdytinių tėvams/globėjams

 

Pagarbiai,

Kristina Ačė,

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

pavaduojanti direktorių

 

2023-08-07

 

__________________________________________________________________________________________

Informuojame, kad Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2022 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. Į-117-(1.4) „Dėl vaikų atvedimo į Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas tvarkos aprašas.

 

Kviečiu susipažinti!

Vaikų atvedimo į Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ grupes ir išleidimo iš jų tvarkos aprašas

 

Kristina Ačė,

direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

pavaduojanti direktorių

 

2022-10-11

__________________________________________________________________________________________

 

 

Lopšelio-darželio logopedė Asta Ignotienė dalinasi patarimais, kaip namuose padėti vaikui mokytis taisyklingai tarti garsus (1,2).

 

2022-04-14

______________________________________________________________________________________________

 

 

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ logopedė dalinasi su ugdytinių tėvais (globėjais) kalbinių žaidimų, kuriuos galite vasarą žaisti su savo mažyliais, pasiūlymu, o kineziterapeutė kviečia atlikti mažųjų kojyčių mankšteles (12, 3) ir linki visiems pačių nuostabiausių vasaros akimirkų! 

 

Kristina Ačė,
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2021-06-29

 

____________________________________________________________________________________________

 

 

DĖL VIDAUS AUDITO ATLIKIMO

 

Informuojame, kad vadovaujantis „Ikimokyklinio ugdymo mokyklos vidaus audito metodika” Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ šiuo metu yra atliekamas vidaus auditas. Įstaigos vidaus auditą atlieka 2020 m. rugsėjo 1 d. direktoriaus įsakymu „Dėl Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis vidaus audito atlikimo“ Nr. Į-33-(1.4) sudaryta Vidaus audito koordinavimo grupė.

Vidaus audito tikslas: įsivertinti Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ veiklos kokybę ir išsiaiškinti tobulintinas sritis. 

Vidaus audito rezultatai bus paskelbti internetinėje svetainėje www.silalesdarzelis.lt skiltyje „Vidaus audito ataskaitos“.

 

Kristina Ačė,

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

pavaduojanti direktorių, koordinatorė

 

2020-10-15

______________________________________________________________________________________

 

APKLAUSA DĖL MAITINIMO ŠILALĖS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽIOGELIS“

 

2020 m. spalio 2 d. vyko Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ grupių tėvų komitetų pirmininkų susirinkimas, kurio metu dalyviai diskutavo dėl vaikų maitinimo. 
Susirinkimo metu nutarta pritarti Lopšelio-darželio direktorės D. Kutniauskienės pasiūlymui atlikti anoniminę apklausą.


Kviečiame ugdytinių tėvelius, ikimokyklinio ugdymo mokytojus bei jų padėjėjus išreikšti savo nuomonę Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ maitinimo klausimais.

 

Dėkojame tėveliams už apklausos parengimą ir bendradarbiavimą.

 

Kristina Ačė,

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

pavaduojanti direktorių

 

2020-10-06

____________________________________________________________________________________________

 

LOPŠELIO-DARŽELIO ,,ŽIOGELIS'' LANKYMO TVARKA NUO 2020 M. RUGPJŪČIO 17 DIENOS

 

Mieli tėveliai,

 

norime supažindinti su vaikų lankymo tvarka lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ ekstremaliosios situacijos Lietuvoje paskelbimo metu dėl COVID-19 ligos nuo rugpjūčio 17 dienos:

 

1. Į lopšelį-darželį priimami visi sveiki vaikai. Karščiuojantys ar turintys ūmių kvėpavimo takų ligų vaikai į darželį nepriimami.

 

2. Pradedančių lankyti lopšelį-darželį vaikų lydintieji asmenys bus įleidžiami į grupės rūbinę 15 min., kad susipažintų su grupėje dirbančiais darbuotojais bei saugiai perduotų vaikus grupės ikimokyklinio ugdymo mokytojai. Tėvai (globėjai) atvedę vaiką privalo prie įėjimo į įstaigą dezinfekuoti rankas bei dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones.

 

3. Vaikai turi būti pasitikrinę sveikatą sveikatos prtiežiūros įstaigoje, išskyrus atvejus jei einamaisiais metais vaikų sveikatos patikrinimo pažymos jau buvo pristatytos.

 

4. Palydint vaikus, jau lankiusius lopšelį-darželį, tėvai ar kiti lydintys asmenys privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones. Pasiskambinti prie įėjimo į darželį vaiko grupės ikimokyklinio ugdymo mokytojai, kad pasitiktų vaiką. Grupės mokytoja pati nusiveda vaiką į grupę.

 

5. Tėvams ar kitiems lydintiems asmenims į darželio patalpas užeiti draudžiama.

 

6. Lopšelio-darželio teritorijoje prašome laikytis saugaus atstumo.

 

7. Vaikai atsiimami iš lauko. Jei vaikų lauke nebus, prašome skambinti mokytojai telefonu ir Jums atvesime vaiką.

 

8. Vaikai bus priimami nuo 7.30 val. iki 8.30 val.

 

Prašome vaikams namuose ramiai paaiškinti, kaip vyks atsisveikinimas su tėveliais, kad vaikai kuo mažiau patirtų streso, nereikalingos įtampos.

 

Pažadame kaip visada nuoširdžiai pasirūpinti Jūsų vaiku. Iškilus klausimams prašome rašyti elektroniniu paštu [email protected] arba skambinti telefonu 861025963, 8 449 74497, taip pat galite užeiti per pagrindinį įėjimą pas administracijos darbuotojus.

 

Jei Jūsų šeimoje ar artimojoje aplinkoje bus nustatytas COVID-19 atvejis, privalote mus informuoti. Saugokime vieni kitus.

 

Administracija

 

 

______________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO

 

             Moksliniai tyrimai rodo, kad kuo vaikas anksčiau pradedamas kryptingai ugdyti, tuo jo pasiekimai vyresnėse klasėse yra geresni. Daugelyje šalių privalomas ugdymas vaikams pradedamas  anksčiau nei Lietuvoje.

            Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, pirmą klasę turi pradėti lankyti 7 metų vaikas, prieš tai lankęs priešmokyklinio ugdymo grupę, nes priešmokyklinis ugdymas tapo privalomu nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Priešmokyklinę grupę vaikas turi pradėti lankyti kai jam tais kalendoriniais metais sukanka 6 metai. Tėvų (globėjų) sprendimu priešmokyklinio ugdymo grupę vaikas gali pradėti lankyti ir anksčiau, bet ne anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais sukanka 5 metai.

             Tėvams (globėjams) reikėtų apsvarstyti galimybę leisti penkiamečius į priešmokyklinio ugdymo grupes. Padėti tėvams (globėjams) apsispręsti dėl vaiko priešmokyklinio ugdymo ankstinimo gali Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, kuri konsultavimo tikslais atlieka penkiamečių vaikų brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimą ir pateikia tėvams rekomendacijas. Galutinį sprendimą dėl vaiko privalomo ugdymo ankstinimo priima tėvai.           

          Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

            Nuo šių metų rugsėjo 1-osios priešmokyklinio ugdymo grupes turi pradėti lankyti vaikai, kuriems 2019 m. sausio - gruodžio mėn. sukanka 6 metai, bei tie 5 metų vaikai, kurių tėvai pageidauja, kad vaikas priešmokyklinę grupę pradėtų lankyti metais anksčiau, o pirmą klasę pradėtų lankyti nuo 2020 m. rugsėjo.

 

2019-08-12

 

 

 

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ugdymo grupes 2019-2020 mokslo metams

 

Informuojame tėvelius, kad  sudaryti vaikų, priimamų į ikimokyklinio ugdymo grupes 2019-2020 mokslo metams, sąrašai.

 

Tėveliai, kurie turi nurodę elektroninio pašto adresą, gavo pranešimus dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupę. Kitus tėvus informuos švietimo įstaigos tėvų prašymuose nurodytais kontaktais.

 

Tėveliai, gavę pranešimus, per 15 kalendorinių dienų privalo kreiptis į įstaigą dėl ugdymo sutarties sudarymo ir patvirtinti vaiko atvykimą. 

 

Tėvai, kurių vaikai į ikimokyklinio ugdymo grupę priimami pagal prioritetus, privalo pateikti

dokumentus ir/ar jų kopijas (vaiko gimimo liudijimas, dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes), kuriomis remiantis gali būti teikiama pirmenybė. 

 

Po priėmimo ikimokyklinio ugdymo grupės laukiančiųjų eilė atnaujinta. Atnaujintos eilės bus paskelbtos iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. svetainėje www.silale.lt. Tėveliai, kurie naudojasi Elektronine centralizuoto vaikų priėmimo į darželius sistema, pokyčius gali pamatyti ir dabar.

 

Pasiteirauti galite elektroniniu paštu [email protected] arba mob. +37068745040.

 

Rasa Kuzminskaitė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja

 

Šilalės rajono savivaldybės informacija

 

2018-05-09

 

 

 

Informacija dėl vaikų eilių sudarymo 2019 metais

 

Nuo 2017 m. sausio 1 d. Centralizuotos vaikų priėmimo sistema automatiškai sugeneruos vaikų eiles 2019 metams vadovaujantis principu: trys vaikai iš Bendrojo sąrašo, vienas iš Pirmumo sąrašo.

Vaikų registravimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas sistema susieta su Gyventojų registru, vaikų duomenys bus atnaujinti sausio 10 d., sausio mėn. bus peržiūrėti visi tėvų pateikti dokumentai dėl pirmumo teisę suteikiančių priežasčių.

Tėvai, kurie pageidavo, kad vaikas pradėtų lankyti darželį 2019 metais, ir jų vaikui sukaks dveji metai, matys savo vaiko eilės numerį.

Primename, kad sudarant vaikų eilę labai svarbu, kad vaiko ir vieno iš jo tėvų deklaruota gyvenamoji vieta būtų Šilalės rajone.

Pasiteirauti galite Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje, tel. 868745040 ir elektroniniu paštu [email protected]

INFORMACIJA  APIE PRIĖMIMĄ Į DARŽELIUS (nuo 2019-09-01 iki 2019-12-15) 

 

Rasa Kuzminskaitė, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

         

Šilalės rajono savivaldybės administracijos informacija

 

 

 

 

Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“

(8 449) 74496

8 610 25963

[email protected]

 

 

Pasiteirauti galite elektroniniu paštu [email protected] arba mob. +37068745040.

Rasa Kuzminskaitė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja