Administracinė informacija » Darbo užmokestis

VIDUTINIO MĖNESINIO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

Eil.

Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas Darbuotojų skaičius Paskirtasis darbo užmokestis
2022 m. 2023 m. III ketv.
1. Direktorius 1 2753 3493
2. Direktoriaus pavaduotojas 2 2093 2456
3. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas ekspertas 2 1948 2183
4. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas 16 1799 2064
5. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 8 1495 1795
6. Papildomo ugdymo pedagogas 2 2168 2420
7. Logopedas 1 Neskelbiama* Neskelbiama*
8. Mokytojo padėjėjas  17 1261 1453
9. Mokytojo padėjėjas darbui su specialiųjų poreikių vaikais 3 850 967
10. Medicinos darbuotojai 3 1114 1499
11. Vyriausias buhalteris 1 Neskelbiama* Neskelbiama*
12. Apskaitininkas-kasininkas 1 Neskelbiama* Neskelbiama*
13. Sekretorius 1 Neskelbiama* Neskelbiama*
14. Sandėlininkas 1 Neskelbiama* Neskelbiama*
15. Virėjas 4 1088 1246
16. Aptarnaujantis personalas (valytojas, skalbėjas, kiemsargis, skalbinių prižiūrėtojas, pastatų priežiūros darbininkas) 4 730 840

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus sutikimą.

 

Atnaujinta 2023-10-16