Administracinė informacija » Laisvos darbo vietos

Atnaujinta 2024-04-03

Laisvos pareigybės pavadinimas

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas Darbo krūvis per savaitę, val. Data, nuo kada pareigybė laisva Dokumentų pateikimo terminas Dokumentai Pastabos

Direktorius

- 40   2024-04-25 Informacija apie pareigybę

Pretendentai dokumentus pateikia elektroniniu paštu

[email protected] arba, jei tai neįmanoma, registruotu laišku, adresu: J. Basanavičiaus g. 2-1, 75138 Šilalė, 211 kab.

Vyriausiasis buhalteris - 40   2024-04-16

Informacija apie pareigybę

Pretendentai  dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą https://portalas.vtd.lt/lt/vyriausiasis-buhalteris-322;950300.html

Personalo specialistas    20   2024-04-16 Informacija apie pareigybę

Pretendentai  dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą https://portalas.vtd.lt/lt/personalo-specialistas-05-pareigybes-322;950320.html