Paslaugos » Vaikų priėmimas

VAIKŲ REGISTRACIJA Į ŠILALĖS LOPŠELĮ-DARŽELĮ „ŽIOGELIS“

 

Prašymus dėl vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės mokyklų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes (toliau - Prašymas) elektroniniu būdu IS pildo Tėvai. Elektroninius Prašymus tėvai pildo savarankiškai, prisijungę prie interneto svetainės www.registruok.lt. Elektroninio Prašymo pildymo klausimais visą reikiamą pagalbą ir konsultacijas suteikia Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus specialistai ir mokyklos direktorius arba jo paskirtas asmuo.

 

Centralizuoto vaikų priėmimo į Šilalės rajono savivaldybės mokyklas, įgyvendinančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašas (2023-12-14)

 

Prašymas dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo grupę

Atnaujinta 2024-02-12