Struktūra ir kontaktai » Darbuotojai

ŠILALĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“

PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

 

Nr. Vardas Pavardė  Baigta aukštesnioji ar aukštoji mokykla Įgyta kvalifikacija Pareigos, kontaktai
1. Kristina Ačė Šiaulių universitetas  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Tel. nr. (8 449) 70 034,

Mob. 867342631

El. p. kristina.ace@inbox.lt

2. Sigita Bartkuvienė Klaipėdos universitetas Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas)  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
3. Silva Bytautienė Marijampolės O. Sukackienės pedagoginė mokykla Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
4. Daiva Bogužienė Šiaulių pedagoginis universitetas Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
5. Ona Dajorienė Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
6. Asta Ignotienė Šiaulių universitetas Logopedė Logopedė*
7. Danutė Jogminienė Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
8. Vilma Juzaitienė Klaipėdos universitetas Mokytojo eksperto (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
9. Daiva Kasiliauskienė Šiaulių pedagoginis universitetas Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
10. Raimonda Katauskienė Klaipėdos universitetas Vyr. mokytojo (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
11. Inga Kazlauskienė Šiaulių pedagoginis universitetas Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
12. Rasa Kazlauskienė Šiaulių pedagoginis universitetas Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
13. Dalia Kutniauskienė Šiaulių pedagoginis universitetas I vadybinė kategorija

Direktorė

Tel. nr. (8 449) 74 496,

Mob. 861025963,

El. paštas: ziogelis@inbox.lt

14. Vida Leščauskienė Marijampolės O. Sukackienės pedagoginė mokykla Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
15. Indra Macienė Klaipėdos universitetas

Kūno kultūros mokytojo metodininko

 

Neformalaus ugdymo (kūno kultūros) pedagogė*
16. Ona Mikutienė Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
17. Birutė Montvilienė Šiaulių pedagoginis universitetas Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
18. Genovaitė Pauliuvienė Klaipėdos Stasio Šimkaus aukštesnioji muzikos mokykla Muzikos mokytojo metodininko Neformalaus ugdymo (muzikos) pedagogė*
19. Daiva Pilypienė Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
20. Rima Pukinskienė Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
21. Vaida Ričkienė Klaipėdos universitetas Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
22. Ligita Sabockienė Šiaulių pedagoginis universitetas Vyr. mokytojo (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
23. Dalia Vasiliauskienė Vilniaus pedagoginė mokykla Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
24. Rasa Žygaitienė Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*

 

ŠILALĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“

 

KITŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

 

Nr. Vardas, pavardė Pareigos
1. Jolanta Mikalauskienė

Sekretorė

Tel. nr. (8 449) 74 496,

El. paštas: ziogelis@inbox.lt

2. Virginijus Čepauskas

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Mob. 868236773,

El. paštas: ziogelis@inbox.lt

3. Daiva Radavičienė

Vyr. buhalterė

Tel. n. (8 449) 74 497,

El. p. ziogelis.darzelis@gmail.com

4.

 

 

5.

 

6.

 

 

7.

 

Adelė Matevičienė

 

 

 

Rima Ežerskytė

 

Rasa Vitkuvienė

 

 

Monika Čapaitė

 

Apskaitininkė-kasininkė

Tel. nr. (8 449) 74 497

 

Mokytojo padėjėja*

 

Mokytojo padėjėja*

 

Mokytojo padėjėja*

 

8. Virginija Kutniauskienė Bendrosios praktikos slaugytoja*
9. Laima Pečuntauskienė Kineziterapeuto padėjėja*
10. Danutė Mėcelienė Masažuotoja*
11. Lina Gudauskienė Auklėtojos padėjėja*
12. Ona Rimkienė Auklėtojos padėjėja*
13. Rasa Lukošienė Auklėtojos padėjėja*
14. Laura Lapinskienė Auklėtojos padėjėja*
15. Vilma Knystautienė Auklėtojos padėjėja*
16. Marija Kerinienė Auklėtojos padėjėja*
17. Violeta Motuzienė Auklėtojos padėjėja*
18. Daiva Mačiulienė Auklėtojos padėjėja*
19. Daiva Neverdauskienė Auklėtojos padėjėja*
20. Kristina Irtmonienė Auklėtojos padėjėja*
21. Jurgita Simonavičienė Auklėtojos padėjėja*
22. Rita Burneckienė Auklėtojos padėjėja*
23. Rasa Viršilienė Virėja*
24. Rasa Šmitienė Virėja*
25. Elena Janavičienė Virėja*
26. Albinas Balsevičius Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas*
27. Steponas Uksa Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas*
28. Genė Šlevinskienė Kiemsargė *
29. Danutė Beržinienė Skalbėja*
30. Rita Kinderytė Siuvėja*
31. Vilma Dapkienė Teritorijos valytoja*

 

32.

 

 

 

 

Rolanda Laurinavičienė

 

 

 

 

Sandėlininkė*

 

 

 

 

 

 

 

*Šių darbuotojų asmeniniai kontaktai yra žinomi administracijai. Viešai šie duomenys neskelbiami. Esant būtinybei kreiptis į Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ administraciją mob. 861025963, tel. nr. (8-449) 74 496 arba el. p. ziogelis@inbox.lt

 

Atnaujinta 2019-04-12