Struktūra ir kontaktai » Darbuotojai

ADMINISTRACIJA

Direktorė - Renata Rimkuvienė

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui - Kristina Ačė

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams - Virginijus Čepauskas

ŠILALĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“

PEDAGOGŲ SĄRAŠAS

 

Nr. Vardas Pavardė  Baigta aukštesnioji ar aukštoji mokykla Įgyta kvalifikacija Pareigos, kontaktai
1. Kristina Ačė Šiaulių universitetas  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Tel. nr. (8 449) 70 034,

Mob. 867342631

El. p. kristina.ace@inbox.lt

2. Jovita Aužbikavičienė Šiaulių universitetas

Vyr. mokytoja

(ikimokyklinis ugdymas)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
3. Sigita Bartkuvienė Klaipėdos universitetas Mokytojo eksperto (ikimokyklinis ugdymas)  Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
4. Silva Bytautienė Marijampolės O. Sukackienės pedagoginė mokykla Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
5. Daiva Bogužienė Šiaulių universitetas Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
6. Monika Čapaitė Kauno kolegija

Mokytoja

(ikimokyklinis ugdymas)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
7. Ona Dajorienė Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
8. Rima

 

Vitkė 

(vaiko priežiūros atostogose)

Klaipėdos universitetas

Mokytoja

(ikimokyklinis ugdymas)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
9. Asta Ignotienė Šiaulių universitetas Vyr. Logopedė Logopedė*
10 Simona Zakaraitė Klaipėdos kolegija

Mokytoja

(ikimokyklinis ugdymas)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
11. Danutė Jogminienė Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
12. Vilma Juzaitienė Klaipėdos universitetas Mokytojo eksperto (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
13. Daiva Kasiliauskienė Šiaulių universitetas Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
14. Raimonda

 

Katauskienė

 

Klaipėdos universitetas

Mokytojo metodininko

(ikimokyklinis ugdymas)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
15. Inga Kazlauskienė Klaipėdos universitetas Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
16. Rasa Kazlauskienė Šiaulių universitetas Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
17. Kristina Kelpšienė Klaipėdos universitetas

Mokytoja

(ikimokyklinis ugdymas)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
18. Vida Leščauskienė Marijampolės O. Sukackienės pedagoginė mokykla Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
19. Indra Macienė Klaipėdos universitetas

Kūno kultūros mokytojo metodininko

 

Neformaliojo (kūno kultūros) ugdymo mokytoja*
20. Ona Mikutienė Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
21. Inga  Mylimienė Klaipėdos universitetas

Mokytoja

(ikimokyklinis ugdymas)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
22. Genovaitė Pauliuvienė Klaipėdos Stasio Šimkaus aukštesnioji muzikos mokykla Muzikos mokytojo metodininko Meninio ugdymo (muzikos) pedagogė*
23. Daiva Pilypienė Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
24. Rima Pukinskienė Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
25. Vaida Ričkienė Klaipėdos universitetas Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
26. Renata Rimkuvienė     Direktorė
27. Berta

Rudzinkovė

(vaiko priežiūros atostogose)

Klaipėdos valstybinė kolegija

Mokytoja 

(ikimokyklinis ugdymas)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
28. Ligita Sabockienė Šiaulių universitetas

Mokytojo metodininko

(ikimokyklinis ugdymas)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
29. Jurgita Simonavičienė Marijampolės kolegija

Mokytoja

(ikimokyklinis ugdymas)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
30. Dalia 

Vasiliauskienė

Vilniaus pedagoginė mokykla

Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas)

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*
31. Rasa Žygaitienė Klaipėdos A. Venclovos pedagoginė mokykla Mokytojo metodininko (ikimokyklinis ugdymas) Ikimokyklinio ugdymo mokytoja*

 

ŠILALĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“

 

KITŲ DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

 

 

Nr. Vardas, pavardė   Pareigos
1. Jolanta Mikalauskienė  

Raštinės administratorė

Tel. nr. (8 449) 74 496,

El. paštas: ziogelis@inbox.lt

2. Virginijus Čepauskas  

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Mob. 868236773,

El. paštas: ziogelis@inbox.lt

3. -  

Vyr. buhalterė

Tel. n. (8 449) 74 497,

El. p. ziogelis.darzelis@gmail.com

4.

-  

Apskaitininkė kasininkė

Tel. nr. (8 449) 74 497

5. Virginija Kutniauskienė   Maitinimo organizavimo ir higienos priežiūros specialistė*
6. -   Kineziterapeuto padėjėja*
7. Danutė Mėcelienė   Masažuotoja*
8. Lina Gudauskienė   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja*
9. Ona Rimkienė   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja*
10. Rasa Lukošienė   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja*
11. Laura Lapinskienė   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja*
12. Vilma Knystautienė   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja*
13. Marija Kerinienė   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja*
14. Violeta Motuzienė   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja*
15. Daiva Mačiulienė   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja*
16. Daiva Neverdauskienė   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja*
17. Kristina Irtmonienė   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja*
18. Regina Auškalnienė   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja*
19. Rita Burneckienė   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja*
20. Vilma Dapkienė   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja*
21. Aurelija Skurdelytė- Kutniauskė   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja*
22. Vitalija Sadauskienė   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja*
23. Edita Kasparavičienė   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja*
24. Eglė Dorčienė   Ikimokyklinio ugdymo mokytojo padėjėja*
25. -   Mokytojo padėjėja*
26. Rasa Viršilienė   Vyr. virėja*
27. Rasa Šmitienė   Virėja*
28. Elena Janavičienė   Virėja*
29. Vida Pamedytienė   Virėja*
30. Albinas Balsevičius   Pastatų ir įrenginių priežiūros darbininkas*
31. Vytautas Vaičekauskis   Pastatų ir įrenginių priežiūros darbininkas*
32. Birutė Balsevičienė   Kiemsargė-teritorijos valytoja*
33. Laima Gotautienė   Skalbėja*
34. Rita Kinderytė   Siuvėja*,  valytoja*
35. Asta Bukauskienė   Valytoja*

36.

Rolanda Laurinavičienė

 

Sandėlininkė*

 

 

*Šių darbuotojų asmeniniai kontaktai yra žinomi administracijai. Viešai šie duomenys neskelbiami. Esant būtinybei kreiptis į Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ administraciją mob. 861025963, tel. nr. (8-449) 74 496 arba el. p. ziogelis@inbox.lt

 

Atnaujinta 2023-11-14