Veiklos sritys » Ugdymo veikla

Ugdomąją grupių veiklą planuojame vadovaudamiesi Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 26 d. sprendimu Nr. T1- 190 patvirtinta atnaujinta Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ugdymo programa „Žiogelio takeliu“.

 

Į Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelio“ ugdymo programą integruojama Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ sveikatos stiprinimo programa „Sveikas vaikas“ 2022-2025 m.

 

Vyresniųjų grupių ugdytiniai kasmet dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai“, kurios tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.

 

Programa „Zipio draugai“ moko vaikus, kaip įveikti kasdienius emocinius sunkumus: atstūmimą, vienatvę, patyčias ar priekabiavimą, sunkius pokyčius. Padeda suvokti ir skatina kalbėti apie savo jausmus, ieškoti būdų su tais jausmais susitvarkyti. Moko vaikus empatijos, susirasti draugų, kreiptis paramos ir ją priimti bei padėti aplinkiniams. Padeda ne tik nesileisti būti patyčių aukomis,  bet ir patiems netapti priekabiautojais (Viešoji įstaiga „Vaiko labui“).

 

Atnaujinta 2023-08-09

 

 

Susisiekite su mumis!