Struktūra ir kontaktai » Naujienos

KVIEČIAME DALYVAUTI TARPTAUTINĖJE KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOJE „MES SAUGOME BITES“
KVIEČIAME DALYVAUTI TARPTAUTINĖJE KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODOJE „MES SAUGOME BITES“

           Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“ inicijavo Tarptautinį aplinkosauginį projektą  „Mes – žemės draugai“

(angl. k. „We – Friends of the Earth“, vok. k. „Wir – Freunde der Erde“).          

 

           Projekto partnerės – ugdymo įstaigos iš Lietuvos, Vokietijos, Slovakijos, Serbijos, Rumunijos, Turkijos, Gaikijos, Lenkijos.

 

         Projekto tikslas – ugdyti vaikų savimonę ir atsakomybę rūpintis supančia aplinka formuojant teisingą požiūrį į save, į augalų, vabzdžių, gyvūnų išlikimą bei švarią aplinką, kuri daro didžiulę įtaką žmonių sveikatai.

          Uždaviniai:

  • Skatinti komandinį darbą, ugdymo įstaigų  bendruomenės narių tarpusavio bendravimą bei bendradarbiavimą, dalintis gerąja patirtimi su kitomis Lietuvos bei užsienio šalių ugdymo įstaigomis.
  • Sudaryti sąlygas saviraiškai, kūrybiškumo ugdymui (-si).
  • Formuoti vaikų supratimą apie gamtos apsaugą, ekologiją, jos naudą žmonių sveikatai.
  • Skatinti vaikus ir visus bendruomenės narius domėtis ekologinėmis problemomis, susiburti bendrai veiklai saugant artimiausią aplinką, rūšiuoti buitines atliekas.

        Albertas Einšteinas sakė: „Kai žemėje išnyks bitės, žmonėms bus likę gyventi ketveri metai“. Mokslininkų atliktais tyrimais yra nekartą patvirtinta, kad bitė – neatsiejama gamtos dalis, žmogaus draugas, maitintojas ir, žinoma, gydytojas. Bičių nauda yra visapusė: jos apdulkina augalų žiedus, o bičių produktai yra maistas, ir vaistas.

        Kviečiame aktyviai dalyvauti vienoje iš projektų veiklų – Tarptautinėje kūrybinių darbų parodoje „Mes saugome bites“.

          Daugiau informacijos – nuostatuose.

 

Dėl išsamesnės informacijos kviečiame kreiptis į projekto iniciatorę bei koordinatorę

Kristiną Ačę, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus pavaduotoją ugdymui,

mob. 867342631, el. p. kristina.ace@inbox.lt