Struktūra ir kontaktai » Naujienos

Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ vyko respublikinė ikimokyklinio ugdymo pedagogų konferencija „Inovatyvių ugdymo (-si) metodų ir IKT taikymas ikimokykliniame amžiuje“
Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ vyko respublikinė ikimokyklinio ugdymo pedagogų konferencija „Inovatyvių ugdymo (-si) metodų ir IKT taikymas ikimokykliniame amžiuje“

         2018 m. kovo 20 d., Šilalės r. mero J. Gudausko iniciatyva, Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ vyko respublikinė ikimokyklinio ugdymo pedagogų konferencija „Inovatyvių ugdymo (-si) metodų ir IKT taikymas ikimokykliniame amžiuje“. Konferencijoje,  kurią organizavo Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ir Šilalės švietimo pagalbos tarnybos bendruomenės, dalyvavo Šilalės, Tauragės ir Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogai.

         Konferencijos metu pristatyti šie pranešimai:

► Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ pristatymas. Pranešėja direktorė Dalia Kutniauskienė.

►Vaizdo pranešimas „Informacinių komunikacinių technologijų taikymas ikimokyklinio ugdymo procese“. Pranešėja Kristina Ačė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

►Atvira veikla vyresniojo amžiaus vaikų grupėje „Robotukai vaikų ugdomojoje veikloje“. Pranešėja mokytoja metodininkė Daiva Kasiliauskienė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ auklėtoja.

►Atvira veikla salėje „Interaktyvių grindų panaudojimas, tobulinant vaikų judesio korekciją ir meninę kompetenciją“. Pranešėjos mokytojos metodininkės Indra Macienė ir Genovaitė Pauliuvienė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ kūno kultūros ir muzikos pedagogės.

►Vaizdo pranešimas „Genial.ly programos pritaikymo ugdymo procese galimybės“. Pranešėja vyresnioji auklėtoja Irena Naujokienė, Tauragės vaikų reabilitacijos centro-mokyklos „Pušelė“ auklėtoja.

►Stendinio pranešimo pristatymas „Inovatyvių ugdymo(-si) metodų naudojimas, skatinant vaikų komunikavimo kompetenciją“. Pranešėja Klaipėdos lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ direktorė Daiva Vilkė.

► Vaizdo pranešimas „Virtualioji ugdymosi aplinka, naudojant interaktyvią lentą“. Pranešėja mokytoja metodininkė Sigita Bartkuvienė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ auklėtoja.

►Vaizdo pranešimas „Šviesos terapijos edukacinės erdvės panaudojimas logopedo darbe“. Pranešėja logopedė Asta Ignotienė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ logopedė.

►Vaizdo pranešimas „Lavinamoji priemonė – knyga „10 žingsnių kūrybiškumo ugdymo link“. Pranešėja mokytoja metodininkė Vilma Juzaitienė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ auklėtoja.

 

2018-03-21

        

 

Susisiekite su mumis!