Struktūra ir kontaktai » Naujienos

„TEATRIUKAS 2017“
„TEATRIUKAS 2017“

Kasmet, kovo mėn. 27 d. yra minima Tarptautinė teatro diena. Ta proga,  Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ jau tradicija tapo organizuoti Teatro savaitę.

Šiais metais buvo organizuotas savaitinis projektas „Atrakinkim pasakų skrynią”. Projekto sumanytoja – auklėtoja metodininkė D. Kasiliauskienė.

Pasakos vaikus labai  traukia. Jos praturtina vaikų fantaziją, ugdo socialines ir moralines nuostatas, moko elgesio normų, turtina kalbą.

Visą savaitę grupių auklėtojos sekė mažiesiems pasakėles, ugdytiniai spalvino, piešė mėgstamiausius pasakų veikėjus, ruošė piešinių parodėles.

Kasdien  ugdytiniai rinkosi į darželio salę, kurioje vyresniųjų grupių ugdytiniai inscenizavo pasakėles.

Pirmąją Teatro savaitės dieną ugdytinius aplankė „pasakų senelė“ (auklėtoja O. Mikutienė), nešina didžiuliu lagaminu, kurį buvo galima atidaryti tik ištarus burtažodį, o jame – daug įvairiausių pasakų knygelių, naujų ir senų, ir jau gerokai primirštų. Didžiulį įspūdį paliko iš palėpės ištraukta „knyga” (auklėtoja D. Kasiliauskienė), kuri pakvietė ugdytinius mokytis vaidinti pasakėles. Ugdytiniams apie knygelių saugojimą, jų skaitymą pasakojo „pelėda” (auklėtoja R. Žygaitienė) ir „ežienė” (auklėtoja S. Bytautienė).

Antrąją dieną pasakėles inscenizavo „Naminukų” grupės ugdytiniai, kurie su auklėtojų pagalba, vaidino lietuvių liaudies pasakėlę „Vištytė ir gaidelis” ir „Kiškučių” grupės  vaikučiai, kurie vaidino  P. Mašioto „Sodas žydi.”

Trečiąją dieną į mūsų darželį atvyko „Drakoniuko teatras” iš Kauno. Mažieji ugdytiniai turėjo galimybę stebėti kaip vaidina profesionalūs aktoriai, kurie vaikams suvaidino G. Dikšienės pasakėlę „Žvaigždės pelėdoms”.

Ketvirtąją dieną ugdytinius ir bendruomenę pasakėle nudžiugino darželio auklėtojos ir „Saulučių” grupės  „varlytės”. Žiūrovai gausiais aplodismentais apdovanojo rusų liaudies pasakėlės „Katinas žvejys” veikėjus.

Penktąją, paskutinę Teatro savaitės  dieną, vėl vaidino mažieji ugdytiniai. „Pelėdžiukų” grupės vaikučiai suvaidino latvių liaudies pasakėlę „Vilko popieriai”, o „Kačiukų” grupės ugdytiniai – lietuvių liaudies pasakėlę „Žiogas ir skruzdėlė”.

Vaidinimas – tai būdas atsiskleisti ir parodyti pačių vaikų vaizduotės, minčių ir jausmų pasaulį, jų kūrybiškumą. Kad vaikai sugebėtų kūrybiškai reikšti save, būtina jiems padėti įgyti vaidybos gebėjimų. Manome, kad šį projektą mums pavyko įgyvendinti, nes ugdytiniai noriai įsitraukė į pravedamas veiklas: sužinojo, kiek įvairiausių rūšių yra pasakų, patys kūrė, sekė, inscenizavo. Projekto metu išryškėjo ugdytinių kūrybiškumas, saviraiškos gebėjimai, estetinis ugdymas.

Sekime vaikams pasakas kuo dažniau, jas vaidinkime, inscenizuokime. Jei patinka, nors ir kiekvieną dieną. Juk vaidinti – tai mokymasis bendrauti šiltai ir nuotaikingai.

 

Silva Bytautienė                                                     Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis” auklėtoja metodininkė

 

 

 

Nuotraukos K. Ačės ir V. Čepausko

 

2017-03-31