Struktūra ir kontaktai » Naujienos

Dėl 2020/2021 m.m. ikimokyklinio ugdymo sutarčių pasirašymo Šilalės lopšelyje-darželyje "Žiogelis"

Prašome atvykti priimtų vaikų tėvelius (globėjus) pasirašyti ikimokyklinio ugdymo sutartis 2020/2021 m. m. nuo 2020 m. birželio 4 d.  

Pasirašant ikimokyklinio ugdymo sutartis asmenys turi:

Dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kt.);
Laikytis asmens higienos taisyklių (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo ir kt.);
Įeiti į darželio pastato vestibiulį, dezinfekavus rankas, prie sutarčių priėmimo stalo, užpildyti sutartį ir pateikti vaiko gimimo liudijimą arba gimimo įrašą.
Po kitas lopšelio-darželio patalpas vaikščioti draudžiama.