Struktūra ir kontaktai » Naujienos

DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO
DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO

            Moksliniai tyrimai rodo, kad kuo vaikas anksčiau pradedamas kryptingai ugdyti, tuo jo pasiekimai vyresnėse klasėse yra geresni. Daugelyje šalių privalomas ugdymas vaikams pradedamas  anksčiau nei Lietuvoje.

               Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, pirmą klasę turi pradėti lankyti 7 metų vaikas, prieš tai lankęs priešmokyklinio ugdymo grupę, nes priešmokyklinis ugdymas tapo privalomu nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Priešmokyklinę grupę vaikas turi pradėti lankyti kai jam tais kalendoriniais metais sukanka 6 metai. Tėvų (globėjų) sprendimu priešmokyklinio ugdymo grupę vaikas gali pradėti lankyti ir anksčiau, bet ne anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais sukanka 5 metai.

             Tėvams (globėjams) reikėtų apsvarstyti galimybę leisti penkiamečius į priešmokyklinio ugdymo grupes. Padėti tėvams (globėjams) apsispręsti dėl vaiko priešmokyklinio ugdymo ankstinimo gali Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, kuri konsultavimo tikslais atlieka penkiamečių vaikų brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimą ir pateikia tėvams rekomendacijas. Galutinį sprendimą dėl vaiko privalomo ugdymo ankstinimo priima tėvai.           

              Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

               Nuo šių metų rugsėjo 1-osios priešmokyklinio ugdymo grupes turi pradėti lankyti vaikai, kuriems 2018 m. sausio - gruodžio mėn. sukanka 6 metai, bei tie 5 metų vaikai, kurių tėvai pageidauja, kad vaikas priešmokyklinę grupę pradėtų lankyti metais anksčiau, o pirmą klasę pradėtų lankyti nuo 2019 m. rugsėjo.

 

                 2018-05-29