Struktūra ir kontaktai » Naujienos

Iškūlėm linelius...
Iškūlėm linelius...

Ogi kas čia pokši, kas čia bilda, net lopšelio-darželio „Žiogelis“ sienos dreba? Tai mažieji darbštuoliai linelius kulia ir dar rimuoja – „Cupu – lupu, cupu – lupu!“, tai spragilai tarpusavy šnekasi. Kadangi kūlimas – ilgas ir nuobodus darbas, reikia išlaikyti ritmą. Nors rankytės mažos, bet visiems smagu prisiminti senolių darbus ir kūlimui naudotus įrankius, kurie vadinami spragilais. Ir pribiro sėklyčių, kurias rieškučiomis  sėmėme, tai džiaugsis žiemą paukšteliai, kai vaikučiai juos maitins.