Struktūra ir kontaktai » Naujienos

Įvyko projekto „Šilalės, Šakių ir Šiaulių rajonų savivaldybių ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ konsultuojančio partnerio nuotoliniai mokymai

     Siekiant įstaigoje ugdytiniams įdiegti sveikos gyvensenos principus ir skatinti jų tiriamuosius bei kūrybinio mąstymo gebėjimus Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomenė su 6 partneriais įgyvendina projektą, kurio tikslas - pagerinti ikimokyklinio ugdymo kokybę skatinant pokyčius Šilalės, Šakių ir Šiaulių rajonų savivaldybių ikimokyklinio ugdymo įstaigų veikloje.

   Projektas „Šilalės, Šakių ir Šiaulių rajonų savivaldybių ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

     2020 m. spalio 20, 21 ir 22 d. vyko konsultuojančio projekto partnerio Marijampolės lopšelio-darželio „Šypsenėlė“, kurio bendruomenė yra sukaupusi daugiau kaip 5 metų veiklos patirtį organizuojant ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo veiklą pagal lauko pedagogikos principus, 24 akademines valandas trukę nuotoliniai (dėl COVID-19 viruso plitimo) mokymai.

      Mokymų metu Marijampolės lopšelis-darželis „Šypsenėlė“ pasidalino 2013-2014 m.m. sėkmingai įgyvendinto Švietimo aprūpinimo ir ŠMM projekto „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra (IPUP)“, kurio metu įstaigoje buvo įdiegtas inovatyvaus ikimokyklinio ugdymo organizavimo modelis „Vaikystė gamtos prieglobstyje“, įgyta praktika.

Marijampolės lopšelio-darželio „Šypsenėlė“ pedagogai pravedė mokymus vaikų ugdymo lauke temomis „Lauko edukacinių erdvių kūrimas“, „Viena dienelė lauke“ ir „Vaiko kalbos ugdymas lauko aplinkoje“.

    Su nekantrumu laukiame stažuotės į Marijampolės lopšelį-darželį „Šypsenėlė“, kuomet visi projekte dalyvaujantys pedagogai turės puikią galimybę iš arti pamatyti konsultuojančios projekto partnerės organizuojamus gyvus užsiėmimus bei praktiškai susipažins su įdiegtais lauko pedagogikos principais ir ugdymo turiniu.

 

Kristina Ačė,

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

pavaduojanti direktorių