Struktūra ir kontaktai » Naujienos

KVIEČIAME DALYVAUTI ANONIMINĖJE APKLAUSOJE DĖL VAIKŲ MAITINIMO ŠILALĖS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽIOGELIS“

2020 m. spalio 2 d. vyko Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ grupių tėvų komitetų pirmininkų susirinkimas, kurio metu dalyviai diskutavo dėl vaikų maitinimo. 

 

Susirinkimo metu nutarta pritarti Lopšelio-darželio direktorės D. Kutniauskienės pasiūlymui atlikti anoniminę apklausą.


Kviečiame ugdytinių tėvelius, ikimokyklinio ugdymo mokytojus bei jų padėjėjus iki 2020 m. spalio 20 d. išreikšti savo nuomonę Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ maitinimo klausimais.

 

Dėkojame tėveliams už apklausos parengimą ir bendradarbiavimą.

 

Kristina Ačė,

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui,

pavaduojanti direktorių

 

2020-10-06