Struktūra ir kontaktai » Naujienos

Kviečiame dalyvauti rajoninėje sporto šventėje „Vaikystės spindulėlis 2019“
Kviečiame dalyvauti rajoninėje sporto šventėje „Vaikystės spindulėlis 2019“

 

 

 

ŠILALĖS RAJONO IKIMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ, MOKYKLŲ IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ GRUPIŲ VAIKŲ RAJONINĖS SPORTO ŠVENTĖS  „VAIKYSTĖS SPINDULĖLIS 2019“

NUOSTATAI

 

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  Kūno kultūra ir sportas šiuolaikinėje modernių technologijų visuomenėje užima svarbią vietą jauno žmogaus gyvenime. Pasitelkus kūno kultūros pedagogus, auklėtojas, medikus, tėvus augančiam ir bręstančiam vaikui būtina formuoti poreikį būti stipriam ir sveikam, gebančiam nesunkiai įveikti mokymosi krūvį mokykloje.
Įgyvendinant Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ Sveikatos stiprinimo programą „Sveikas vaikas“, skatinama į fizinį aktyvumą įtraukti ir kt. rajono ugdymo įstaigų ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo grupes/klases bei vaikus iš viso Šilalės rajono.
Nuostatai reglamentuoja šventės tikslus, organizavimą, dalyvius, apdovanojimus.
  Pagrindiniai šventės tikslai yra skatinti ir plėtoti vaikų fizinį ugdymą, užimtumą, saviraišką, sveikatingumą bei teigiamų emocijų ugdytiniams skatinimą, apdovanojant visus šventės dalyvius.

 

II.  ŠVENTĖS ORGANIZAVIMAS

 

Šventę organizuoja Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ administracija, pedagogai ir medikas.
Šventė vyks 2019 m. gegužės 27 d. (pirmadienį) 10.30 val. Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ teritorijoje arba Šilalės miesto pušyne (bus patikslinta).

 

III. ŠVENTĖS DALYVIAI

 

Renginys vyks trijose amžiaus grupėse: 4 – 5 m., 5 – 6 m., 6 – 7 m.
Šventės dalyviai – rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų ikimokyklinių ir priešmokyklinių ugdymo grupių ugdytiniai bei vaikai (nelankantys ikimokyklinės ugdymo įstaigos) iš viso rajono.

9.  Dalyvių apranga ir apavas turi netrukdyti vaikams laisvai judėti ir patogiai jaustis. Būtina apranga atsižvelgiant į oro sąlygas. Esant labai šiltam orui būtina kepuraitė nuo saulės ir vandens buteliukas.

 

IV. ŠVENTĖS PROGRAMA

 

10.  Šventės programa:

Nuo 10.15 iki 10.30 val. registracija.

10.30 – 10.35 val.  Komandų prisistatymas;

10.35 – 10.45 val.  Sportinė mankšta;

10.45 – 11.25 val.  Rungtys;

11.25 – 11.30 val.  Apdovanojimai;

11.30 – 11.50 val.  Priešpiečiai.

11. Šventės rungtis, atsižvelgiant į oro bei kitas sąlygas, organizatoriai gali keisti.

 

V. APDOVANOJIMAS

 

12. Šventės dalyviai apdovanojami padėkos raštais ir rėmėjų dovanėlėmis.

 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Pageidaujančios šventėje dalyvauti komandos iki 2019 m. gegužės 20 d. organizatoriams elektroniniu paštu kristina.ace@inbox.lt atsiunčia dalyvio anketą (priedas).

14.   Šventės dalyviai pasirūpina priešpiečiais, o šventės organizatoriai – arbata.

15. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus pavaduotoją ugdymui Kristiną Ačę el. paštu kristina.ace@inbox.lt arba mob. +37067342631.

____________________

 

 

SPORTO ŠVENTĖS „VAIKYSTĖS SPINDULĖLIS 2019“

DALYVIO ANKETA

 

 

Įstaigos pavadinimas, adresas, telefonas.

 

 

Grupės pavadinimas.

 

 

Auklėtojos vardas, pavardė.

 

 

Dalyvių skaičius, vardas, pavardė, amžius.

 

 

Grupės/klasės/komandos pavadinimas ir trumpas prisistatymas.