Struktūra ir kontaktai » Naujienos

Kviečiame dalyvauti respublikiniame ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių sveikos mitybos projekte „Oi tu, griki, grikeli!“

Projekto tikslas – gilinti Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų bendruomenių pažinimo, gamtamokslinę ir sveikos mitybos kompetencijas bei skatinti partnerystę.

Projekto uždaviniai:

        1. Suteikti vaikui pažinimo džiaugsmą auginant grikius nuo sėklos pasėjimo iki košės patekimo ant stalo kartu su pedagogu ir šeima.

        2. Efektyvinti pedagogų ir šeimos bendradarbiavimą organizuojant ugdomąją veiklą.

        3. Puoselėti vaiko dvasines, kūrybines galias: grikių priežiūra, bendravimas su jais plečia vaikų akiratį, padeda suvokti daugelį gyvosios aplinkos reiškinių, jų kaitą, vystymąsi, lavina pastabumą ir mąstymą, skatina vaikų smalsumą, ugdo vaikų atsakomybės už visa, kas gyva, jausmą, formuoja savarankiškumą, gerumą, švelnumą, atjautą, teikia džiaugsmą, grožį.

        4. Prisidėti prie žaliųjų ugdymo erdvių kūrimo ir plėtotės švietimo įstaigų aplinkoje, skatinant pažinti artimiausią aplinką ir ją kūrybiškai naudoti ugdymo procese.

        5. Supažindinti vaikus su įvairiomis kruopomis ir iš jų gaunamomis košėmis.

        6. Ugdyti vaikų kūrybiškumą, saviraišką gaminant darbelius parodai. Darbų atlikimui naudoti grikių augalus, kruopas.

        7. Minti mįsles, klausytis pasakų, patarlių apie kruopas, diskutuoti  apie garbingą ūkininko darbą.

        8. Esant sąlygoms, pabandyti patiems išsivirti grikių košės.

        9. Supažindinti auklėtinius su sveikos mitybos piramide, atkreipiant dėmesį, kurioje vietoje yra kruopos ir kuo jos svarbios mūsų organizmui.

      10. Skatinti Lietuvos Respublikos švietimo įstaigų bendravimą ir bendradarbiavimą, siekiant geresnės ugdymo kokybės.

 

       Projekto „Oi tu, griki, grikeli!“ pradžia – 2022.05.06, pabaiga – 2022.10.31.

 

       Projekte dalyvauja: ikimokyklinių įstaigų vaikai, jų tėvai bei pedagogai.

       Projekto vykdymo etapai fiksuojami nuotraukose, kurios  talpinamos į projektui sukurtą virtualią uždarą Facebook grupę „Oi tu, griki, grikeli!“.

 

      Būtina registracija !!!

 

      Projekto nuostatai.