Struktūra ir kontaktai » Naujienos

LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS 30-MEČIO MINĖJIMAS LOPŠELYJE-DARŽELYJE
LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS 30-MEČIO MINĖJIMAS LOPŠELYJE-DARŽELYJE

Šiandien - ypatinga diena. Lygiai prieš 30 metų mūsų šalies drąsuoliai iškovojo laisvę, apie kurią mes pasakojame savo mažiesiems Šilalės rajono gyventojams.

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomenė dieną pradėjome dalyvaudami akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“ ir giedodami Lietuvos tautišką giesmę languose uždegėme vienybės bei atminties žvakelę.

Ugdomųjų veiklų metu žiūrėjome informacinius filmukus, diskutavome, piešėme, lipdėme, karpėme, klijavome, eksperimentavome ir atsakinėjome į klausimus „O kodėl?“, „O kaip?“, „O kas?“...

Lauke laiką leidome ne tik nuotaikingai čiuožinėdami nuo kalniuko ar sniego pusnyje darydami nuostabius sniego angelus, bet ir į pusnį įsmeigdami savo mažomis rankytėmis ir jau suaugusiųjų rankomis pagamintas neužmirštuoles. Visa lopšelio-darželio bendruomenė dalyvavome akcijoje „Lietuvai dovanoju neužmirštuolės žiedą“ ir ant įstaigos kieme esančio Gedimino pilies kalno iš neužmirštuolių sudėjome jubiliejinius laisvės metus menantį simbolį.

Už akcijos inicijavimą ir organizavimą dėkojame ikimokyklinio ugdymo mokytojoms Sigitai Bartkuvienei ir Jovitai Aužbikavičienei, o už nepakartojamo grožio neužmirštuoles esame dėkingi visai lopšelio-darželio bendruomenei: vaikučiams, tėveliams/globėjams bei pedagogams.

 

Kristina Ačė,

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

pavaduojanti direktorių