Struktūra ir kontaktai » Naujienos

NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAI 2020 - 04 - 06 -04 -17
NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAI 2020 - 04 - 06 -04 -17

„VARLIUKŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

TEMA „ŠVIEČIA SAULUTĖ ŠILDO VISUS ŠV. VELYKOS ATEINA PAS MUS!“

 

Vaikučiams yra pasiūlyta dieną pradėti mankštelę su dainele ir judesiais  „Labas rytas“, palaikyti žvalią, džiugią vaikų nuotaiką, skatinti aktyviai veikti.( Nuoroda 1)

Klausysis „Mamutėlės pasakėlės apie šv. Velykas“, ugdyti vaikų kantrybę išklausyti pasakėlę iki galo, skatinti vaikų norą dalytis įspūdžiais po pasakėlės su suaugusiais. (Nuoroda2)
Mokinsis atmintinai eilėraštį „Margutis“, lavins atmintį, rišliąją kalbą.
Dainelės „Margučiai“ pagalba, vaikai mokinsis spalvas (Nuoroda 3)
Klausysis dainelės „Margučiai“, tėvų padedami stengsis išmokti, lavinti vaikų balsus, dainuojant nesudėtingas daineles. (Nuoroda 4)
Vartys namuose turimas knygeles, ieškodami pavasario ženklų, skatinti vaikus pačius žiūrinėti knygeles su paveiksliukais.
Kartu su tėveliais žais žaidimą „Mano, tavo“, mokyti lyginti dvi daiktų grupes, nuosekliai uždedant vieną daiktą ant kito, arba pridedant vieną daiktą prie kito. ( Žaidimo taisyklės yra nusiųstos tėvams į uždarą fb grupę).
Aplikacija „Viščiukas ritasi“, pratinti vaikus plėšyti iš spalvoto popieriaus įvairias formas, pradžioje atsitiktines (kokios pavyksta), vėliau artimesnes pateiktai temai, sudaryti pirmuosius klijavimo įgūdžius. (Nuoroda 5)
Vandeniniais dažais margins margutį pagal pateiktą trafaretą , mokyti vaikus valdyti lapo plokštumą, piešiant nesukioti lapo. (Nuoroda 6)
Vaikai lipdys „Paukštelio lizdas su kiaušiniais“, pagal turimas lipdymo priemones namuose, skatinti vaikus lipdyti pagal pateiktą temą, išmoks apvaliai išvolioti tarp delnų didoką apvalų plastilino gabalą.
Kirpti tiesias linijas, mokyti taisyklingai laikyti žirkles ir jomis kirpti.
Žais didaktinį žaidimą su tėveliais “Pastebėk ir įsimink“, lavinti pastabumą.(Nuoroda7)
Konstruoti „Namuką“, mokyti konstruoti nesudėtingus statinius, mokyti vaikus savo statinius ir statybinę medžiagą pritaikyti vaidybiniuose žaidimuose.

Visa šeima, per darbelių aptarimą mokyti vaiką džiaugtis savo ir šeimos narių kūrinėliais, pasakyti ką piešė, ką kirpo, ką lipdė, skatinti kalbėti sakiniais.

 

NUORODOS

1.   https://www.youtube.com/watch?v=zUxlNzaPHNQ

2. https://www.youtube.com/watch?v=goyvv-jfvho

3. https://www.youtube.com/watch?v=HVRXL8o-hfw

4. https://www.youtube.com/watch?v=XdVJp_ygheo

5. http://krokotak.com/2018/03/paper-plate-chicken/

6. https://www.youtube.com/watch?v=KWYcQU4pc-o

7. https://www.facebook.com/watch/?v=168140654255774

 

 

"SKRUZDĖLIUKŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

TEMA „VELYKOS ARTĖJA – MARGUČIAI ATRIEDA“

 

„Skruzdėliukų“ grupės vaikai su tėveliais susipažins su Velykų papročiais ir tradicijomis. Klausydamiesi dainelių, mokydamiesi pasisveikinimo, mokysis įvardys spalvas, sugebės spalvas surasti savo artimiausioje aplinkoje.

Pieš, aplikuos, štampuos, lipdys ir gebės sukurti įvairius darbelius Velykų tema, pasidžiaugs savo sukurtais darbeliais.

Pasivaikščiojimo lauke metu atbundančią gamtą, džiaugsis gražia pavasario diena, suras augalėlių, kuriuos panaudos margučių marginimui.

Daugiau sužinos apie Velykas, pažiūrėję filmuką, pasiklausę pasakojimų, dainelių

Su visa šeima pasimokys žaidimą – mylavimą „Katu katu katutes“, kuris lavina smulkiąją motoriką, lavina kalbos raidą, ritmo pojūtį, fantaziją, kūrybiškumą.

Ugdys pastabumą, kūrybiškumą, tyrinėjimą, savikontrolę, skaičiavimą, fizinį aktyvumą.

 

 

„VOVERIUKŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

TEMA „ŠV. VELYKOS. ŽEMĖS PABUDIMAS“

 

Vaikai kartu su tėveliais žiūrės pasaką apie Velykų Bobutę, sužinos kaip dažomi kiaušiniai, kokios spalvos būdingos margučių marginimui, ką jos reiškia – ugdys pažintinius gebėjimus;

Tėveliai paskaitys vaikams pasaką „Velykų pyragai“ – pratinti išlaikyti dėmesį klausantis kūrinio;

Kartu su vaikais tėveliai pasiklausys dainelės „Velykų saulutė“, kartos dainelės žodžius, pasimokins eilėraštuką – lavinti atmintį;

Vaikai su tėvelių pagalba margins margučius, pieš, aplikuos gėlytes, paukštelius, medžių šakeles, darys Velykų zuikutį – ugdyti vaikų kruopštumą, kūrybiškumą, išmonę.

 

„MEŠKUČIŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

TEMA„VELYKŲ MARGUČIAI ATRIEDA“

 

Kartu su tėveliais „Meškučių“ grupės vaikai susipažins su Velykų papročiais ir tradicijomis. Papasakos vaikams kaip mes švenčiame šv,Velykas ir kas yra Atvelykis, kodėl mes marginame kiaušinius per Velykas ir kas yra Velykų bobutė.  Apžiūrint nuotraukas vaikai susipažins su margučių raštais, jų spalvomis ir reikšmėmis. Žais žaidimus: „Kepti kiaušinius“, „Kiškio mankštelė“, „Margutį nešu“, „Aš Velykų bobutė, „Pagauk zuikį“, „Kamuoliukas“.

Tėveliai padės išmokti pasirinktą eilėraštuką („Velykos“, „Velykų kiškutis“, „Kiškio margučiai“, „Riedėkit, margučiai“). Vaikučiai klausysis tėvelių sekamų pasakų: „Velykų pyragai“, „Kiškio margučiai“, „Kiškutis ir margutis“, „Velykų bobutė“. Įmins mįslę „Pramušiau ledą, radau sidabrą, pramušiau sidabrą, radau auksą“ (ats.kiaušinis).

Pasiūlėme kartu su visa šeima pasigaminti Velykų medelį. Atlikti įvairias užduotėles rankai lavinti. Iškirpti ir numarginti margutį, - aplikuojant, piešiant guašu, ar naudojant skutimosi putas, druską. Pasigaminti iš siūlų Velykų kiškį. Atlikti  keletą eksperimentų su kiaušiniais. Ridenti kiaušinius.  Pažiūrėti video medžiagą: „Kakė Makė ruošiasi Velykoms“, „Kas yra Velykos ir kodėl mes švenčiame Velykas?“.

Dalyvaujame respublikiniame ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų pedagogų projekte „Velykų margutis“ ir respublikinėje parodoje „Pavasario grožis“.

 

 

„KIŠKUČIŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

TEMA  „VELYKŲ RYTĄ“

 

 „Kiškučių “ grupės vaikai per šių savaičių įvairias veiklas, nusiteiks laukti Velykų, sužinos  kokia šventė, prisimins kaip švenčiama bei jai ruošis, atlikdami užduotėles.

Fizinis aktyvumas – veiksnys, kuris ugdo ir stiprina visas organizmo sistemas, todėl  temos „Velykų rytą“ planas prasideda aktyvia, judria mankšta, kuri skatina judėti. Vaikai plės savo kalbos žodyną, mokydamiesi eilėraštuko „Velykos“ bei klausydamiesi dainelės ir atsakydami į tam tikrus klausimus, susijusius su dainele, mokysis atpasakoti tekstą. Mokysis viešojo kalbėjimo, iškalbingai pasakydami sveikinimą draugui, jį nufilmuojant ir atsiunčiant.

 Sužinos Velykų margučio raštų simboliką, analizuodami tradicinius marginimo raštus bei mokysis praktiškai marginti Velykinį margutį tradiciniais marginimo raštais. Turtins žinias apie netradicinius margučio marginimo būdus, atlikdami eksperimentą su skutimosi putomis, maistiniais dažais ar guašu. Prisimins ir tradicinius Velykų žaidimus „Velykinių margučių lovelis“, pasigamins ir pažais.

Nuotolinio ugdymo veiklos planas „Velykų rytą“ orientuotas ir meninės kompetencijos ugdymą. Vaikai pieš, kirps, lankstys, klijuos darydami meninius darbelius: kiaušinį iš siūlų bei Velykinius zuikučius iš popieriaus. Prisimins ir praeitos savaitės temą „Į pagalbą gamtai“, atlikdami meninį darbelį iš antrinių atliekų.

Planas „Velykų rytą“ orientuotas ir į smulkiosios motorikos lavinimą, todėl žais žaidimą „Konstruok“ su žirniais ir mediniais smeigtukais, nes tai gerina pirštų, plaštakos koordinaciją, ugdo dėmesį, atmintį, susikaupimą, kantrybę, padeda atpalaiduoti rankas, sumažina protinį nuovargį.

Ugdys akies – rankos koordinaciją, atlikdami užduotėles su labirintais, kiaušiniais bei kiškio užduotėles. Dėlios dėlionę, lavindami atmintį bei suvokimą.  

Mokysis V raidelę. Prisimins ir skaičiavimo įgūdžius.

Vaikai nuo mažens pasižymi lakia vaizduote, kūrybingumu, todėl planas „Velykų rytą“ neatsiejamas nuo vaizduotės ir kūrybingumo ugdymo. Vaikai atliks užduotėles „Velykiniai pusryčiai“ ir „Koks mano Velykų rytas?“.

Prieiga per internetą: https://padlet.com/jbutautaite/2hvtso1zy6ur

 

 

„ŠIRDUKŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

TEMA „VELYKOS. GAMTOS BUDIMAS“

 

Atgimusi gamta dovanoja pačią gražiausią pavasario šventę – Velykas. O kaip Velykos be margučių?

-siekti, kad vaikai sužinotų kokia tai šventė (kelsime kuo daugiau pasakėlių, eilėraštukų, animacinių filmukų ),susipažintų su jos tradicijomis.

- išmoktų džiaugtis matomais bundančios gamtos vaizdais.

- piešti , aplakuoti, spalvinti  siūlomus darbelius .

-klausytis siūlomų pasakų, bandyti jas atkartoti.

Linksmai leisti laiką lauke.

Pagal galimybes prisijungs prie fizinio lavinimo ugdomos veiklos

 

„ŽIRNIUKŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

TEMA „VELYKŲ RYTĄ“

 

„Žirniukų“ grupės vaikai nuotolinio plano veiklas įgyvendins nuo balandžio 6 d. iki balandžio 17 d. Todėl per šių savaičių įvairias veiklas, nusiteiks laukti Velykų, sužinos  kokia šventė, prisimins kaip švenčiama bei jai ruošis, atlikdami įvairias užduotėles.

Ikimokyklinio amžiaus vaikams fizinis aktyvumas svarbu, nes tai veiksnys, kuris ugdo ir stiprina visas organizmo sistemas, todėl  temos „Velykų rytą“ planas prasideda aktyvia, judria mankšta, kurią ragina atlikti vaikų mylimas personažas „Marsietis“. Pasirinkta mankšta su personažu „Marsiečiu“, nes vaikas labiau susidomi veikla, aktyviau įsitraukia į veiklą, lavina vaizduotę. Vaikų vaizduotė labai galinga, joje gimsta beprotiškiausios mintys ir idėjos.

 Vaikai plės savo kalbos žodyną, mokysis tarti žodžius, lavins sakytinę kalbą, mokydamiesi eilėraštuko „Velykos“ bei klausydamiesi dainelės ir atsakydami į tam tikrus klausimus, susijusius su dainele. Mokysis viešojo kalbėjimo, iškalbingai pasakydami sveikinimą draugui, jį nufilmuojant ir atsiunčiant. Turtins žinias apie netradicinius margučio marginimo būdus, atlikdami eksperimentą su skutimosi putomis, maistiniais dažais ar guašu.

Nuotolinio ugdymo veiklos planas „Velykų rytą“ orientuotas ir meninės kompetencijos ugdymą. Vaikai pieš, kirps, klijuos darydami meninius darbelius: kiaušinį iš siūlų bei Velykinį zuikutį iš tuoletinio popieriaus ritinėlių, spalvoto popieriaus, vištytę iš guminės pirštinės, zuikučius iš vienkartinių šaukštelių. Vaikai atlikdami užduotėles lavins smulkiąją motoriką.

Žaidimas – vaiko gyvenimo ir ugdymosi būdas, todėl savaitės planas „Velykų rytą“  neatsiejamas ir nuo žaidimo. Vaikai lavins smulkiąją motoriką žaisdami su žirniais ir smeigtukais, konstruodami įvairius objektus. Taip pat gamins lipdymo masę (modeliną) ir formuos kiaušinius.

 

 

„LAŠELIŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

TEMA: „VELYKĖLĖS ATKELIAVO“

 

Tikslas: supažindinti su Velykomis ir jų papročiais

Uždaviniai: Nusiteikti šventės laukimui – puoštis, darytis darbelius, mokytis eilėraštukų, klausytis pasakų apie Velykas. Stebėti gamtos atbudimo ženklus, intuityviai pajustų naujo gyvybės rato – pradžią, džiaugtųsi paukščių skelbiamu pavasariu.

Ugdomoji veikla

Įvairūs darbeliai Velykų tema – aplikacijos, piešimas, karpymas.

Kartu su tėveliais gaminsime margučius naudodami skutimosi putas, dažus ir servetėles.

Klausysis viščiuko istorijos, mokysis eilėraštuko „Velykų kiškis“ ir mėgins sudėti velykinę dėlionę.

Kviečiame žaisti žaidimus su dažytais kietai virtais kiaušiniais.

Lauke kartu su tėveliais stebės gamtos atbudimo ženklus (kas pražydo, kas išdygo), klausytis paukščių balsų.

 

 

„DRUGELIŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

TEMA – „RID, RID, RID MARGI MARGUČIAI“

 

Vaikučiams drauge su tėveliais pasiūlome kūrybinį darbelį – „Velykų medelis“. Atliekant darbelį reikės beržų šakelių, vazelės joms pamerkti ir, žinoma, pasitelkiant fantaziją vaikučiai turės primarginti daug gražių margučių, kuriais papuoš savo Velykų medelį.
Vaikai pabandys pirščiukų pagalba telefone ar planšetėje sudėlioti dėlionę – „Velykos“.
Tėveliai turės galimybę vaikučiams paskaityti pasakėlę – „Kiškutis ir margutis“.
Vaikai mokysis skaičiuoti, skaičiuodami Velykinius zuikučius, margučius, morkytes, gėlytes, saulytes.
Vaikai su tėvelių pagalba pabandys išmokti eilėraštuką – “Velykų kiškis”.
Vaikai išsikirpę iš popieriaus kiaušinėlį pasistengs jį išmarginti ir nuspalvinti įvairiausiais raštais.
Tėveliams drauge su vaikučiais pasiūlėme margučių ridenimo varžybas.
Vaikai klausosi dainelės – “Velykų rytas”.
Vaikai bando tarp margučių gausybės surasti tokį patį.
Vaikai drauge su tėveliais margina kiaušinėlius.

 

„PELĖDŽIUKŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

TEMA „VELYKOS. RIEDA MARGUČIAI“

 

„Pelėdžiukų“ grupės vaikai padedant tėveliams susipažins su Velykų papročiais ir tradicijomis. Papasakos vaikams kaip mes švenčiame šv,Velykas ir kas yra Atvelykis, kodėl mes marginame kiaušinius per Velykas ir kas yra Velykų bobutė. Apžiūrėję nuotraukas vaikai susipažins su margučių raštais, jų spalvomis ir reikšmėmis. Žais žaidimus: „Kepti kiaušinius“, „Kiškio mankštelė“, „Margutį nešu“, „Aš Velykų bobutė, „Pagauk zuikį“, „Kamuoliukas“.

Tėveliai padės išmokti pasirinktą eilėraštuką („Velykos“, „Velykų kiškutis“, „Kiškio margučiai“, „Riedėkit, margučiai“). Vaikučiai klausysis tėvelių sekamų pasakų: „Velykų pyragai“, „Kiškio margučiai“, „Kiškutis ir margutis“, „Velykų bobutė“. Įmins mįslę „Pramušiau ledą, radau sidabrą, pramušiau sidabrą, radau auksą“ (ats.kiaušinis).

Pasiūlėme kartu su visa šeima pasigaminti Velykų medelį. Atlikti įvairias užduotėles rankai lavinti. Iškirpti ir numarginti margutį, - aplikuojant, piešiant guašu, ar naudojant skutimosi putas, druską. Pasigaminti iš siūlų Velykų kiškį. Atlikti  keletą eksperimentų su kiaušiniais. Ridenti kiaušinius.  Pažiūrėti video medžiagą: „Kakė Makė ruošiasi Velykoms“, „Kas yra Velykos ir kodėl mes švenčiame Velykas?“.

Dalyvaujame respublikiniame ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo įstaigų pedagogų projekte „Velykų margutis“ ir respublikinėje parodoje „Pavasario grožis“.

 

„SAULUČIŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

TEMA  ,,ARTĖJA ŠV. VELYKOS. GAMTOS ATBUDIMO ŠVENTĖ”

 

UŽDAVINIAI;

-siekti, kad vaikas sužinotų, kokia tai šventė, kaip jai ruošiamasi, kaip švenčiama;

- ruoštųsi ateinančiom šventėm, tvarkytų kartu su tėveliais namus, savo žaisliukus, nuplautų, išskalbtų lėlių rūbelius, sutvarkytų savo rūbų spintą, tvarkytų kartu su tėveliais savo namų kiemą;

- mokytųsi eilėraštukų, pasakėlių, dainelių apie pavasarį, apie Velykas;

- pieštų, aplikuotų, lipdytų, margintų margučius padedant tėveliams;

- išmoktų džiaugtis atbundančia gamta, savo padarytais gerais darbeliais.

 

Nusišypsoki saulei, žemei, pirmai pražydusiai gėlytei,

 Pajusk atbundančios gamtos galias,

 Te širdys džiaugiasi pavasario grožybėm.

 Velykos skamba nuostabiais varpais.

SU ŠVENTOM VELYKOM !

 

                              „NYKŠTUKŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

TEMA „ARTĖJA ŠV. VELYKOS. ATVELYKIS“

 

Šiuo laikotarpiu nuteiksime ugdytinius ir jų tėvelius laukti artėjančios Šv. Velykų šventės, pajusti artėjančios šventės sakrališkumą, sužinoti apie papročius..

Ugdytiniai mokysis P. Banaitienės eil. "Riedėkit margučiai", klausysis pasakėlės "Kiškio margučiai", žais velykinius žaidimus, pieš, aplikuos , margins velykinius margučius ir t.t.

Taip pat mažieji padės tėveliams namų tvarkymo, vaišių ruošimo darbuose. 

Gražios visiems dienos, būkite visi sveiki.

Patirtais įspūdžiais dalinsis internetinėje erdvėje "Nykštukų" sukurtoje uždaroje fb grupėje.

 

„BITUČIŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIS UGDOMOSIOS VEIKLOS PLANAS

 

TEMA,,VELYKOS“

 

 

Šią savaitę ugdytiniai susipažins su Velykų tradicijomis, gebės įvardinti 2-3 Velykų papročius, susipažins su tradiciniais margučių marginimo raštais, spalvų reikšmėmis dažant kiaušinius. Išmoks eilėraštukų apie Velykas, pažiūrės filmuką ,,Kaip Kakė  Makė ruošiasi Velykoms“. Tėveliai paskaitys vaikams pasaką ,,Velykų pyragai“. Vaikai pakvies šeimos narius pažaisti lietuvių liaudies žaidimą ,,Kas turi plunksnas-skraido“. Visą savaitę ugdytiniai pieš, aplikuos, spalvins, margins kiaušinius, dalinsimės kiaušinio dažymo būdais, savo veikla šią šventinę savaitę. Tėveliai siųs foto su margučiais, su fiksuotomis akimirkomis iš margučių ridenimo varžybų, savo šeimos Velykų šventės. Bitučių grupė linki-Su atbundančiu pavasariu, sugrįžtančiais paukščiais tegul į Jūsų namus ateina švelnus saulės spindulys, o kartu su numargintais margučiais-stiprybė, meilė ir džiaugsmas!

 

 

KŪNO KULTŪROS NUOTOLINIS VEIKLOS PLANAS

 

 Tikslas: tenkinti vaikų pažinimo, saviraiškos poreikius, padėti jiems realizuoti natūralų poreikį judėti, stiprinti sporto srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius, suteikti džiugių emocijų.

 

Ritminė mankšta „A RAM SAM SAM“ iš youtube – pratimai visoms kūno dalims.
Smagi rankų mankštelė – lavina akių ir rankų koordinaciją, smulkiają motoriką.
Kojų mankšta – lavina akių koordinaciją, kojų pirštų motoriką.
Linksmai nusiplauk rankytes – ritminė dainelė su judesiais, padėsianti vaikams formuoti higienos įgūdžius.
Sudaryk komandą namuose ir palenktyniauk – tinklinio žaidimas namų sąlygomis, suteiksiantis džiugių emocijų visai šeimai.
Pasportuok lauke – eilė įvairių užduočių, padedanti pažinti savo kūno galias, skatinanti domėtis sportu, grūdintis.
Pasigamink žaisliuką – smagi pramoga šeimai. Pasigaminti savo žaisliuką ir palenktyniauti.
Pažiūrėk filmuką „Pažadas sveikatai“ – edukacinis filmukas apie sveikatą, jos puoselėjimą.
Sudalyvauk Sveikatiados projekte „Pieno tūsas“ – namie pagaminti savo mėgstamą pieno kokteilį, nufilmuoti, nufotografuoti iki balandžio 27d. Ir nusiūsti laura@sveikatiada.lt
Surink savo vardą ir pajudėk – smagus žaidimas, padedantis pažinti raideles ir atlikti veiksmus.

 

 

MENINIO  UGDYMO NUOTOLINIS VEIKLOS PLANAS

 

1.Dainavimas – dainelės „ Velykų saulutė “ mokymas iš rinkinio „Vakaro žvaigždelė “ pakartot.

2.Choreografija – „Varlyčių choras “ iš grupės „Džimba“. Šokti imituojant varlyčių judesius, ritmiškai tupinėti pagal muziką, suktis apie save išskėstomis rankomis. Judėti ratu apie padėtą žaisliuką: meškiuką, lėlytę.........

3.Ritmika – dainelės „Garnys“ iš studijos „Dainų darželis“. Klausytis dainelės ir po to ploti dainuojant ir skiemenuojant žodžius. Uždainį ploti lėčiau, o priedainį greičiau. Imituojant garnio ilgas kojas – bėgti, ilgus sparnus – skristi, ilgą snapą – lesti.

4.Kūryba  - kartu su šeimos nariais orkestruoti pagal pamėgtą melodiją. Galima pritarti įvairiais pagaliukais, žaisliukais, buities daiktais.

 

BORUŽĖLIŲ" GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

TEMA "ŠV. VELYKŲ BELAUKIANT"

 

Kadangi artėja Šv. Velykų šventė, kuri yra viena gražiausių ir spalvingiausių metuose, todėl šis mūsų planelis taip pat bus itin spalvingas ir padėsiantis Velykoms pasiruošti žaismingai ir smagiai šeimos rate. "Boružėlių” grupės vaikai, kartu su tėveliais kviečiami nepamiršti fizinio aktyvumo ir kas ryta prasijudinti ir pasimankštinti grojant YouTube pagalba pasiūlytai, nuotaikingai muzikai. Tai vaikučiams užtikrins būtiną fizinį aktyvumą, o tuo pačiu, suartins šeimos ryšius. O kad būtų energijos ir šypsenų, pasiruošti nuotaikingus pusryčius. Kad vaikai suprastų kas iš tiesų yra Šv. Velykos, kad tai daugiau nei marginti margučius ir juos valgyti, kviečiami bendrai kartu pažiūrėti pasakojimą apie Šv. Velykas, susitvarkyti namus, papuošti Savo velykinį medį (pvz. kačiukų šakeles) margučiais ir pasidalinti su visais rezultatu. Marginti margučius smagu, tiesa? Mes manome taip pat, todėl siūlome marginant pasinaudoti ne tik pasiūlytomis idėjomis, bet nepamiršti pakartoti ir spalvas, kuriomis marginame. O kad pradžiugintumėte artimus ir mylimus kurių dabar negalite aplankyti, išmokite eilėraštuką ir Šv.Velykų proga paskambinę artimam pasiilgtam žmogui kartu su vaikučiu nustebinkite ir padeklamuokite eilėraštį.

 

 

 

Logopedės  Astos Ignotienės vaikų ugdymo nuotoliniu būdu 2 savaičių ( 2020-04-06 – 04-17) ugdymo planai:

Fonologiniams sutrikimams šalinti:

Garso Š įtvirtinimas; S-Š skyrimas

 

Liežuvio mankšta

Garso S – Š įtvirtinimas žodžiuose

Garso Š įtvirtinimas kalboje

Pramoga - žaidimas

Kvėpavimo pratimai

Garsų s, z, c, ž š, č  kartojimas

Taisyklingas S garso tarimas

Užduotis: Kas ką mėgsta?;

 

Velykų margučiai

Garsų S- Š diferencijavimas; š – č diferencijavimas

Rišliosios kalbos ugdymas

Su tėvelių pagalba atlikti kalbos liežuvio mankštą, pateiktą pdf formatu (padlet.com platformoje).

 

 

Atlikti užduotį, skirtą taisyklingiems S – Š garsams  įtvirtinti, pateiktą wordwall programoje. (padlet.com platformoje).

 

 

Slideshere programoje atlikti užduotį garso  Š Įtvirtinimui kalbje: „Meškučio gimtadienis“ (padlet.com platformoje).

 

Quizizz prograje pateiktas žaidimas:„Naminiai ir laukiniai gyvūnai“. (padlet.com platformoje).

 

Kalbinio kvėpavimo lavinimas. Tėvelių pagalba atlikti kalbinio kvėpavimo lavinimo pratimus powerpoint  formate. (padlet.com platformoje).

 

 

 Kartoti garsuss, z, c, č, š, ž  storyjumper programoje. (padlet.com platformoje).

 

 

Word dokumente įvardinti paveikslėlius, taisyklingai tarti S garsą. (padlet.com platformoje).

 

 

1.Wordwall programoje atlikti pateiktą užduotį.

 

2.Powerpoint programoje atlikti užduotį: „Suskaičiuok velykų margučius“.

1. Wordwall programoje atlikti užduotį garsų s š diferencijavimui. (padlet.com platformoje).

 

2.Wordwall programoje atlikti užduotį garsų č š diferencijavimui. (padlet.com platformoje).

 

 

Paklausyti pasakos: „Višta paupy“. Bandyti ją atpasakoti.

 

Fonetiniams sutrikimams šalinti:

 

Garsas R

 

Liežuvio mankšta

Garso R taisyklingas tarimas

Garso R įtvirtinimas žodžiuose

Pramoga - žaidimas

Rišliosios kalbos ugdymas

Su tėvelių pagalba atlikti kalbos liežuvio mankštą, pateiktą pdf formatu (padlet.com platformoje).

 

 

Kartu su tėveliais atlikti užduotis taisyklingam garsui R tarti. Calameo programoje.(padlet.com platformoje).

 

 

1. Wordwall programoje atlikti užduotį garso  R įtvirtinimui žodžiuose.(padlet.com platformoje).

2. Taisyklingai tarti žodžius su garsu R. „Sraigė“;

3. Taisyklingai tarti žodžius su garsu R „Karvė“. (padlet.com platformoje).

 

 

1. Pagal pateiktą video atlikti eksperimentus su piešiniais ant popierinio rankšluoščio.

2. Powerpoint programoje atlikti užduotį: „Suskaičiuok velykų margučius“. (padlet.com platformoje).

 

 

Pagal pateiktą paveikslėlį pasekti pasaką : „Ropė“.. (padlet.com platformoje).

 

 

Kalbos lavinimui ( specialiųjų poreikių vaikai)

Liežuvio mankšta

Kalbinio kvėpavimo pratimai

Smulkiosios motorikos lavinimas

Pramoga - žaidimas

Užduotis ryšiui ir pasekmei nustatyti

Užduotis kiekybei nusakyti

Užduotis vizualiniamsuvokimui lavinti

Girdimojo suvokimo lavinimas

Su tėvelių pagalba atlikti kalbos liežuvio mankštą, pateiktą pdf formatu (padlet.com platformoje).

 

 

Atlikti rekomenduojamas kalbinio kvėpavimo lavinimo užduotis. (padlet.com platformoje).

 

 

1.Powerpoint programoje atlikti rankos lavinimo užduotis. (padlet.com platformoje).

 

2, Powerpoint programoje rekomenduojamos smulkiosios motorikos  lavinimo užduotys.

1.Wordwall prograje pateiktas žaidimas - užduotis:„ Gyvūnų kalba“. Sukti ratą, įvardinti gyvūną ir ką jis sako. (padlet.com platformoje).

 

2.Wordwall programoje sudėlioti dėlionę: „Velykų zuikutis“.

 

3.Kartu su tėveliais pasigaminti ir pažaisti kamuoliukų žaidimą. (padlet.com platformoje).

 

Tėvelių pagalba atlikti užduotį: „Kas ką valgo?“ (padlet.com platformoje).

 

 

 Tėvelių pagalba atlikti užduotį: „Vienas ir daug.“ (padlet.com platformoje).

 

 

1.Word dokumente įvardinti paveikslėlį, kuris netinka visumoje: „Kas netinka“?.

 

2.„Kieno šešėlis“? (padlet.com platformoje).

 

3. Užduotis wordwall programoje: „Didelis – mažas“.

 

1.Pakalusyti ir pažiūrėti vizualizuotos pasakos : „Zuikis puikis“youTube.com

 

2.Powerpoint programoje atlikti užduotį: „Suskaičiuok velykų margučius“.

 

 

„NAMINUKŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

TEMA „ŠV. VELYKOS“

 

Vaikučiai klausosi pasakojimo šv. Velykų papročiai ir tradicijos(internete).

Klausosi dainelės ,,Velykų rytą". Kartu su tėveliais daro darbelius. Piešia. Tema: “Mano margučiai" .Aplikuoja: Tema: „Paukštelis" .Lipdo. Tema:, „Velykų zuikutis" .Kartu su tėveliais daro kūrybinį darbelį ,,Velykų medelis". Pasimokina eilėraštukų K.Ivinskio ,,Velykų bobutė" ,,Velykų zuikutis" .Žaidžia žaidimą ,,Sudėk žodelius (VELYKOS,PAVASARIS,MARGUTIS). Kartu su tėveliais margina kiaušinukus, ridena juos Velykų dieną. Tėveliai filmuoja, fotografuoja ir dalinasi uždaroje grupėje. Linksmų šv. Velykų