Struktūra ir kontaktai » Naujienos

NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAI 2020 - 05 - 04 -05 -15
NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAI 2020 - 05 - 04 -05 -15

„SKRUZDĖLIUKŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

TEMA „MIELAS VAIKE AR ŽINAI, KUR GYVENA VABALAI“

 

Vaikučiai kartu su tėveliais, sportuos su „Marsiečiu“, žvaliai pasitikdami naują dieną. https://youtu.be/SpvcUfl0Afs

Pasisveikins su ryto eilėraštuku „Labas rytas“

„Skruzdėliukų“ grupės vaikučiai, padedami tėveliu, susipažinti su pavasarį prabudusiais vabzdžiais, jų gyvenimo ypatumais, tyrinės, ieškos jų gamtoje.
Padedami tėvelių, pabandys suprasti jų svarbą gamtoje, džiaugtis jų įvairove, gausa, mokysis juos pastebėti, surasti, juos „nenuskriausti“.
Atliks įvairius darbelius, susijusias su tema: darbeliams panaudos gamtoje randamus akmenukus, gėlytes bei kitą gamtinę medžiagą;
Štampuos, darys rankų ir kojų antspaudus norėdami sukurti vorą, bitę, boružę, skruzdėlytę, drugelį.

Klausysis dainelių: apie skruzdėlę https://youtu.be/KnJpbyPvxT4; boružę https://youtu.be/ySv5EIkGxEA ; drugelį https://youtu.be/M-P1CzUNjwE ; vorą https://youtu.be/xkt2IOR5_6w ;bitę https://youtu.be/HZU-hlg-6CI .

Pasinaudodami https://read.bookcreator.com/YUF58zGRECTajenwBPIM4MXcdng2/VJtGaKnaTxWklEksi3VtAQ?fbclid=IwAR1aknrlYjHXaMqMcCGDPSz6bTSlPUTnQt5CbSRXcsX5vLOrl_PRQmAaUwo šia nuoroda, daugiau sužinos apie vabzdžius, atliks įvairias užduotis, skaitomais kūrinėliais, paveiksliukais, garsų gausumu, taip mokysis skaičiuoti, pastebėti ir įvardyti spalvas

Žiūrės animacinį filmuką „Musė vilko pusė“(Senoji animacija)

https://www.youtube.com/watch?v=v6TrnL7eo_g&list=PLudXeq3Esf0oPCBFFKHKheAeava1lDDa2

Ugdys pastabumą, kūrybiškumą, tyrinėjimą, savikontrolę, skaičiavimą, fizinį aktyvumą.

Daugiau : https://padlet.com/vaidarickiene/zs5z6t6bgwzncggf

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Vaida Ričkienė, Simona Jasienė

 

 

„ŽIRNIUKŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

TEMA„SODAI PUOŠIASI ŽIEDAIS“

 

„Žirniukų“ grupės vaikai per šios savaitės įvairias veiklas, susipažins su pavasarį prasiskleidusiais įvairių medžių žiedais įvardins  jų spalvas ir su tėveliais aptars . 

Smulkioji motorika lavina ne tik kalbos raidą, bet ir gerina pirštų , plaštakos ,riešo ,rankų- akių koordinaciją, bet ir ugdo dėmesį, atmintį, susikaupimą, kantrybę, padeda atpalaiduoti rankas, sumažina protinį nuovargį ,todėl  vaikai rytais  atliks pirštukų mankštą. Žinoma ,kad fizinis aktyvumas vaiko gyvenime labai svarbus siūloma vaikučiams kartu su tėveliais atlikti  mankštą pagal „Baby shark“ Kadangi šiuo metu yra karantinas ir draudžiama lankyti darželiį ,o „Žirniukų „ grupės vaikai labai pasiilgo savo draugų, todėl  sukursime piešinį ir pratęsime mintį“Mes draugai nes..“

Su tėvėlių pagalba Aptarsime savo kieme pražydusius medžius , įvardinsime žiedų spalvas. Tėveliai vaikus įamžins prie pražydusių medelių. Susipažinsime su gėlės sandara. Atlikdami darbelį „Nupiešk ir įvardink žiedelio skaičių“ Vaikai prisimins skaičius.

Siekiant lavinti meninę kompetenciją vaikai darys įvairius  meninius darbelius „Mano žiedai“ „Piėnė“ . Lipdys iš plastilino „Ramunes“

Prieiga per internetą: https://padlet.com/beartuttea/esbgwpnxm3y0

Nuorodos :

https://www.youtube.com/watch?v=DMsT7BXqo7s
https://www.youtube.com/watch?v=Jm9p8GQSFAo&t=10s

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Berta Mikalauskytė, Jovita Aužbikavičienė

 

 

"DRUGELIŲ"GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

TEMA:"VABALAI TABALAI,MIELAS VAIKE,AR ŽINAI?"

 

Susipažinti su pavasarį prabudusiais vabzdžiais ,jų gyvenimo ypatumais.

 

1.Susipažinimas su vabzdžiais - bite, boružėle, skruzdele, drugeliu ir voru.

   Klausosi pasakojimo- " Žvelgiu į pasaulį pro bitės akinius"

2.Atliekama ryto mankštelė- Pabuskime kartu su bitutėmis.

3.Dainavimas dainelės - Vabaliukų dainelė, “Boružėlė septintaškė“.

4.Mįslių įminimas apie bites

5.Darbelio darymas - Bitė, boružėlė, drugelis ( iš popieriaus ritinėlio).

6.Klausosi dainelės apie skruzdėliukus, boružėlę, vorą.

7.Klausosi pasakojimo apie skruzdėliukų  gyvenimą, kaip gimsta drugelis?

8.Skaičiavimas - kiek matai skruzdėlių? 'kiek taškelių? kiek kojų pas voriuką?

9.Smulkiosios motorikos lavinimas - štampavimas pirštukais.

10.Boružėlių darymas, spalvinimas iš akmenėlių.

11Pasakų klausymas apie vorą, dievo karvytę, 

12.Papildomos užduotys smulkiosios motorikos lavinimui.

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja Inga Kazlauskienė

 

 

 

„ŠIRDUKŲ ´´GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

TEMA „ŽYDI SODAI IR LAUKAI“

 

Stebėti gamtą, įvardinti joje esančias spalvas, stebėti medžių pumpurus, ir jau prasiskleidusius lapelius.

Apžiūrėti įvairius žiedelius, skaičiuoti žiedlapius.

Piešia, aplikuoja, lipdo matytus vaizdus.

Klausosi rekomenduojamų pasakėlių, žiūri vaizdus

 

NUO GEGUŽĖS MĖN. 11-15 D.

 

TEMA „MŪSŲ ŠEIMA“

Džiaugtis savo esama šeima, mokėti įvardinti kiekvieną šeimos narį (Sesuo, brolis, mama, močiutė)

Žinoti savo šeimos narių vardus.

Piešia ,aplikuoja.

Klausosi pasiūlytų kūrinėlių, mokosi eilėraštuką.

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Danutė Jogminienė, Ligita Sabockienė

 

„MEŠKUČIŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

TEMA „VABALAI, TABALAI“

 

„Meškučių“ grupės vaikai susipažins su pavasarį prabudusiais vabzdžiais, jų gyvenimo ypatumais, atliks įvairias užduotėles.

Pasiūlysime atlikti rytais prabudimui atlikti mankšteles pagal video medžiagą; „Labas rytas, Jus žadina skruzdėliukas Nežniukas“, „Tarp žiedų skraido bitės pamažu“. Vaikščiodami gamtoje, miške ieškos skruzdėlių, boružėlių, drugelių, bičių, vorų ir kitų vabzdžių, bandys juos suskaičiuoti, įvardinti, lyginti. Žiūrėdami į paveikslėlius matys kaip bitutės užauga pamažu (kiaušinėlis- lerva-lėliukė-bitutė).

Žiūrėdami į paveikslėlius pasakys kas kur gyvena, kaip vadinasi skruzdėlių, bičių namai.  Klausysis dainelių „Skruzdėlytės“, „Drugeliai“, „Vabalai“, „Mažiukas voriukas“, „Voro vestuvės“.  Klausysis pasakų: „Pievos pasaka“,„Skruzdėliukas ir motinėlė“ ir pasakys kaip atsiranda skruzdėlytės, kaip vadinasi skruzdėlių mama; „Kaip liūdna boružėle tapo laimingiausia“, atsakys į klausimus kodėl boružėle liūdna? Kada ji pralinksmėjo? O kada tau būna liūdna? Kada jautiesi laimingas?; „Kaip atsiranda drugeliai“ atsakys į klausimus kodėl skruzdėliukas nuliūdo? Ar drugeliai gyvena ilgai?.

Tėveliai padės išmokti pasirinktą eilėraštuką („Boružėlė“, „Skruzdėlytė“, „Bitė“ „Drugelis). Įmins/išmoks mįsles „Mažas vyrukas, aštrus kirvukas, kas?“, „Su sparnais, bet ne paukštis, su kailiu, bet  ne žvėris“

Pasiūlėme atlikti įvairių darbelių. Gaminti, aplikuoti, piešti, vabaliukus ir jų namus. Atlikti įvairias įkeltas užduotėles rankos lavinimui, skaičių, raidelių, geometrinių figūrų įsisavinimui, Žaisti įvairius žaidimus („Bite, skrisk iš čia“, „Boruže, kur tu?“).

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Daiva Pylipienė, Monika Čapaitė.

 

„PELĖDŽIUKŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

TEMA „TARP ŽIEDŲ“

 „Pelėdžiukų“ grupės vaikai susipažins su pievų ir darželių augalų įvairove, prisimins pavasario požymius. Susipažins su bitėmis, jų teikiama nauda, susipažins su sąvokomis "korys", "avilys". Atlikdami užduotis prisimins geometrines figūras ir skaičius.

Atlikdami mankštelę pabudins žemę  pasisveikinimu „Žeme bar bar bar“. Vaikščiodami gamtoje ieškos augalų ir įvardins jų pavadinimus juos lygins ir suskaičiuos kiek jų yra. Pažiūrėję video medžiagą „Sėklai sudygus“ aiškinsis kokių sąlygų reikia augalo sėkloms sudygt. Pažiūrėję  video medžiagą „Pavasarinės gėlės“ susipažins su pavasario gėlėmis.

Diskutuos ką jau vaikai žino apie bites, kur jos gyvena, kokia nauda jų. Žiūrės video medžiagą „Žvelgiu į pasaulį“.  Klausysis dainelės „Jorė žemę atrakino“

Tėveliai padės išmokti pasirinktą eilėraštuką („Pavasaris atėjo“, „Tulpė“, „Apgaulė“ „Mamytei“, „Mamos diena“). Įmins mįsles „Kas ūžia be vėjo“, „Su sparnais, bet ne paukštis, su kailiu, bet  ne žvėris“  (ats. bitė)

Pasiūlėme atlikti įvairių darbelių. Pagaminti, aplikuoti gėlę (žibutę, tulpę), bitę. Nupiešti pavasarį. Atlikti įkeltas užduotėles.  Žaisti žaidimus.

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Ona Dajorienė, Monika Čapaitė

 

"NYKŠTUKŲ" GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

TEMA „GRAŽI MŪSŲ ŠEIMYNĖLĖ“

 

Ką tik paminėjome brangiausiam žmogui,  Mamytei skirtą  Motinos dienos šventę.

Artėja dar viena graži šventinė diena-Tarptautinė Šeimos diena. Tad su kolege Simona nutarėme grupės ugdytinių tėveliams pasiūlyti dviejų savaičių temą "Graži mūsų šeimynėlė". Sieksime, kad ugdytiniai suvoktų sąvoką "šeima", žinotų ir išvardintų savo šeimos narius,, žinotų jų vardus ir pavardes ir t.t. Ugdyti meilę ir pagarbą savo artimiesiems ir kt. 

 

Ikimokyklinio ugdymo pedagogės S. Bytautienė ir S. Jasienė

 

 

KŪNO KULTŪROS VEIKLOS PLANAS

 

 Tikslas: Sudaryti sąlygas tenkinti prigimtinį vaiko poreikį judėti, žaisti, bendrauti ir pažinti pasaulį, vadovaujantis „smagaus žaidimo koncepcija“. Plėtoti partnerytės ryšius su šeima.

 

Rytinė mankšta – kiekvieną rytą daryti mankštą pagal atsiūsta muziką ir pratimus, kuri mankština visas kūno dalis.

„Baby shark dance“ – ritminis šokis vaikams iš just dance tinklalapio.

Kojų mankšta-žaidimas – lavina akių koordinaciją, kojų pėdų, pirštų motoriką.

„Sportuojame lauke“ – su kreida išbraižyta trasa, apimanti šuolį, bėgimą, koordinaciją, grūdina organizmą.

„Lenktyniaujame“ – pakviesti sesę, brolį ar tetuką palenktyniauti su pačių pasidarytų žaisliuku.

„Pasidarome žaisliuką“ – iš antrinių žaliavų pasidaryti žaisliuką, kuris suteiks daug džiaugsmo.

„Dėliojame dėlionę“ – sudėti lapiuko geros savijautos dėlionę.

„Fizinio aktyvumo piramidė“ – aptarti su tėveliais kas sveika organizmui, o ko geriau vengti.

„Skaičiuojame“ – pažvelgus į paveikslėlį atsakyti į klausimus.

 

„KIŠKUČIŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIS VEIKLOS PLANAS

 

TEMA „MANO DANTUKAI“

 

Ryto mankštelė stebint ekraną ir kartojant judesius (You Tube „I‘ m a Gummy Bear“) -įvairių grupių raumenų lavinimas, orientacijos, koordinacijos  lavinimas.

Kiekvieną rytą sportuojame pagal raideles-Įvairių grupių raumenų lavinimas, orientacijos, koordinacijos lavinimas, raidžių įsiminimas.

Ryto ratelis „Šokam, šokam rateliu“-atminties, balso, orientacijos erdvėje lavinimas.

Mokysis mintinai eilėraštuką „Dantukai“-lavins atmintį, mokysis raiškiai deklamuoti.

Klausysis ir stebės deklamuojamą eilėraštuką „Dantukas“ (You Tube), įsidėmės kaip raiškiai turi būti deklamuojami eilėraščiai, atsakinės į mokytojos pateiktus klausimus.

Mokysis mįslių - lavins atmintį, suvokimą, vaizduotę.

Klausysis audio pasakos „Dantuko Kapliuko istorija“-lavins atmintį, pastabumą, dėmesio sukaupimą ir išlaikymą.

Žiūrės filmą: „Kaip dygsta ir krenta dantukai“ (You Tube)-susipažins su dantų rūšimis, sužinos kada ir kokie dantukai krenta, pamatys kaip teisingai reikia valyti ir rūpintis savo dantukais.

Apžiūrės danties sandarą – vaikai supras, kad, tai ne visas dantukas, kurį jie mato burnoje.

Žiūrės filmuką „Kariesiukas ir Bakteriukas (You Tube) – atsakinės į mokytojos paruoštus klausimus, sužinos kaip reikia prižiūrėti dantukus, kad jie būtų sveiki.

Žiūrės filmuką „Dantukai“ ( You Tube) – atsakinės į mokytojos paruoštus klausimus.

Žiūrės filmuką „Kaip valytis dantukus?“  (You Tube) – mokysis pritaikyti praktiškai ko buvo mokoma filmuke.

Bandys praktiškai išvalyti dantis  (išmaniejiRobotai.lt „Gerai išsivalyk dantis).

Klausysis dainelės ir kartu valysis dantukus ( „Dantukų dainelė“ You Tube) -suvoks, kad dantukų valymas užtrunka gana ilgai-kol baigiasi dainelė.

Darys darbelius: kirps linksmą ir liūdną dantuką, apklijuos iškirptais paveikslėliais su maisto produktais -  tobulins kirpimo įgūdžius, įsimins maisto produktus, kurie tinka dantims, o kurie kenkia.

Kirps dantų pastos tūbelę – mokysis kopjuoti užrašytus žodžius ir pažinti raides, lavins rankos-akies koordinaciją.

Kirps dantų šepetėlį, sukarpys šepetėlio šerelius, stengsis šerelius įkirpti iki nurodytos linijos.

Spalvins paslėptuką su skaitmenimis – mokysis skaitmenis, spalvins neišbrėždamas už nurodytų ribų, lavins akies-rankos koordinaciją.

Pakartos skaitmenis žaisdamas nuotaikingą Quizz žaidimą.

Sudėlios dėliones (jigsw puzzle): „Vaisiai“ – įsimins vaisių naudą dantims. „Dantistė barbė“, „Super dantistas“ – lavins mąstymą, suvokimą.

Ieškos kortelių su vienodais paveikslėliais (learningapps pedagogės sukurta priemonė) – lavins atmintį, pastabumą.

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Sigita Bartkuvienė, Jovita Aužbikavičienė

 

„VOVERIUKŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

TEMA :“PAVASARIO SPALVOS“

Vaikai kartu su tėveliais įtvirtins žinomų spalvų pavadinimus, ieškos jų gamtoje, artimoje aplinkoje. Susipažins su naujomis spalvomis, jų atspalviais taip turtins savo kalbos žodyną. Lavins kūrybiškumą įvairiais būdais ir technika maišydami kelias spalvas. Lavins smulkiąją motoriką žaisdami su spalvotais akmenėliais, kaladėlėmis, gamtoje rastomis gamtinėmis medžiagomis.

Su tėveliais klausysis dainelės apie spalvas (nuoroda 1,2);

 Žiūrės informacinę – mokomąją medžiagą apie spalvų atsiradimą (nuoroda 3);

Žais su spalvomis (nuoroda 4);

Žiūrės pasaką „Gaidys ir spalvos“ (nuoroda 5)

1.https://www.youtube.com/watch?v=ZheWVsqMYi8

2.https://www.youtube.com/watch?v=_4cBJWuwZpk

3.https://www.youtube.com/watch?v=65YUMNwWbt8

4.www.mudubudu.lt/zaidimai_su_spalvomis_1

5. https://www.youtube.com/watch?v=NBkDkzly9cw

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Vida Lesčauskienė

 

 

„ANČIUKŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIS VEIKLOS PLANAS

 

TEMA“PAVASARĮ AUGANTYS AUGALAI“

 

    Ugdytiniai  susipažins su pavasarį augančiais augalais, stebės juos, pieš, fotografuos, atliks užduotis. Žiūrės edukacinį filmuką apie gėlių sandarą, stebės video-gėlių šokis, kartu su šeima žiūrės spektaklį -Gėlių istorijos.. 

Žiūrėdami vaizdo medžiagą, stebėdami augalus pažins spalvas, susipažins su augalų sandara, sužinos ko reikia augalui, kad jis augtų.

Išmoks naujų žodžių- žiedlapis, pumpuras, stiebas, kotelis, Darydamas darbelius mokysis kirpti, spalvinti.

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja :Rasa Žygaitienė

 

 

„BITUČIŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

TEMA:“ MANO ŠEIMA“

 

Tikslas:  Plėsti žinias apie šeimą, jos tradicijas, įpročius. Ugdyti gebėjimą kalbėti

 

Uždaviniai:

Mokyti pristatyti savo šeimą, mokyti gražių žodžių.

Dalintis patirtimi apie mamos, tėčio darbus.

Pratinti teisingai įvardinti šeimos narius.

Supažindinti su šeimos šeimas šventėmis, tradicijomis.

 

Ugdomoji veikla

Vaikai darys šeimos plakatus, panaudodami nuotraukas, užrašydami šeimos narius. Diskutuos apie šeimos narius, kokie jie, ką mėgsta. Mankštindami rankos pirštus, pažins šeimos narius (Dainelė „Pirštų šeima“). Supažindinsime: su šeimos šventėmis, tradicijomis. Jų šeimos ritualai (šventadieniais, gimtadieniais, sukaktimis ar panašiai) vaikų šeimos tradicijos – kokios atostogos, pasitarimai ir t.t.

Kasdieniai šeimos įpročiai – bendri pietūs, sekmadienio popietes, pasiruošimas, veiklą, įpročius, sportuos, vaikščios gamtoje.

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Daiva Kasiliauskienė, Kristina Kelpšienė

 

 

„LAŠELIŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

TEMA: TĖTIS, MAMA IR AŠ

 

Tikslas:  Supažindinti su sąvoka šeima, jos nariais

Uždaviniai: Sužinoti savo šeimos narių vardus. Pratinti teisingai įvardinti šeimos narius. Leisti suprasti, kad šeimoje yra saugus, mylimas, kad juo rūpinasi. Susipažindinti su šeimos tradicijomis,  papasakoti kokius darbelius dirba mama ir tėtis. Ugdyti vaiko sakytinę kalbą

Ugdomoji veikla

Vaikas pristato savo šeimos narius (mamą, tėtį, brolius, seseris, senelius). Pasako kas šeimoje yra vyriausias ir jauniausias, aukščiausias ir greičiausias, kurie šeimos nariai yra suaugę, o kurie vaikai. Papasakoja apie šeimos kasdienybę: ką dirba mama ir tėtis, kiek metų broliui ir sesei, ar jie mokosi mokykloje ar eina į vaikų darželį, kas padeda namie mamai, tėčiui.

Vaikai su tėvelių pagalba žiūrės mokomuosius filmukus apie šeimą, darys darbelius, pieš savo šeimą.

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Jurgita Simonavičienė, Kristina Kelpšienė

 

„NAMINUKŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

TEMA „VABALŲ PASAULIS“

 

Vaikučiai kartu su tėveliais pažiūri edukacinį filmuką apie vabaliukus (įsitikina ir nustemba kokia jų įvairovė). Pasivaikščiojimo metu stebi juos gamtoje (tyrinėja). Kartu su tėveliais pavarto enciklopediją (internete). Suranda matytus vabaliukus pievoje. Su tėveliais aptaria kaip jie vadinasi, kaip atrodo, kur gyvena, kuo minta. Pažiūri filmuką apie bitutes. Su tėveliais aptaria kaip atrodo bitutė, kaip vadinasi bičių namelis, iš ko bitės pagamina medų ,į kokią geometrinę figūrą panašus medaus korys, kaip ji atsiranda. Pasimokina eilėraštuką ,,Bitutė". Aplikuoja:,,Mano bitutė". Pasiklauso dainelės apie drugelį .Pabandyti sudėlioti drugelį iš pačių įvairiausių daiktų. Pasidaryti drugelio formos žiūronus ir pamatyti pro jį galybę gražiausių drugelių. Pasimokinti eilėraštuką ,,Drugelis" .Pažiūrėti filmuką apie boružes .Piešti boružę ir suskaičiuoti kiek kojyčių ji turi. Žaisti žaidimus (internete),,Grupuok vabaliukus" ,,Atspėk vabalo pavadinimą" ,,Suskaičiuok kiek vabaliukų paveikslėlyje ir pažymėk tinkamą skaičių". Sudėti dėliones ,,Žiogas" ,,Bitutė" ,,Drugelis" ,,Boružė". Daryti eksperimentą ,,Vabalai pabudo". Daryti vabaliukus iš akmenukų kitos gamtinės medžiagos .Klausytis dainelių apie vabaliukus, smagiai pašokti ir padainuoti.

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja: Daiva Bogužienė, Dalia Vasiliauskienė.

 

„BORUŽĖLIŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

TEMA: „JAU PABUDO VABALAI“

 

Siekti ,kad vaikai atpažintų ir pavadintų keletą Lietuvoje dažniausiai sutinkamų vabalų .Atskirtų ,,bloguosius’’ vabalus ir sužinotų, kaip jie gali pakenkti ir kaip nuo jų apsisaugoti. Domėtųsi kuo vabalai/vabzdžiai minta, kur gyvena, kaip geba išlikti nepastebėti.

Vaikučiai susipažins su vabalų sandara. Išmoks dainelių, mįslių ,eilėraštukų apie juos. Meninės veiklos metu vaikai pieš, lipdys, aplikuos jiems patinkančius vabaliukus. 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Rasa Kazlauskienė, Rima Ežerskytė

 

„SAULUČIŲ“ GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

 

TEMA: „PRAŽYDO SODAI“

SIEKTI, KAD VAIKAI;

Pajustų pavasarinį sodų, gėlynų, pievų, pamiškių sužydėjimą, jų gaivumą, spalvingumą, gyvybingumą;

Tyrinėtų, aiškintųsi, kas sode žydi, kas traukia akį savo spalvomis, kvapais, šlamėjimu;

Įsiklausytų ir išgirstų paukščių giesmes sode, bičių dūzgimą, musių zvimbimą, vėjo judinamų medžių šlamesį;

Apžiūrėtų įvairius žiedus, suskaičiuotų žiedlapius, stebėtų jų sudėtį, spalvą, viduriuką;

Sėtų, sodintų daržoves, gėles, purentų žemę po lietaus, stebėtų kokia žemė buvo, o kokia po purenimo;

Pieštų, tapytų, aplikuotų, lipdytų žydinčius medžius, gėles, skraidančius paukščius, vabzdžius...

 

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Ona Mikutienė, Ligita Sabockienė

 

"KAČIUKŲ" GRUPĖS NUOTOLINIO UGDYMO VEIKLOS PLANAS

TEMA "SKAIČIAI"
           Šias dvi savaites su vaikučiais sutelksime visą dėmesį prisiminti skaičius, kaip jie atrodo,  kaip rašomi ir kaip yra naudojami mūsų kasdienybėje. Vaikai naudodami su padlet programa parengtas užduotis supras sąvokas vienas nei vieno, daug - mažai, po lygiai. Plėtosis vaikų žodynas, aplinkos pažinimas. Taip pat vaikai išmoks rūšiuoti daiktus pagal formą. dydį, spalvą. Atliks kūrybinius darbelius, susijusius su skaičiais, geometrinėmis figūromis. Lavins rankytę, atlikdami įvairiausias užduotis. Peržiūrės daugybę mokomųjų filmukų per youtube. Na, o kad vaikučiams nenusibostu vien tik darbas, parengiau ir mokomųjų žaidimų per „Žiburėlis“ mokomąją platformą ir „Gudrutis Dutis“ programa.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos: Rima Pukinskienė, Rima Ežerskytė

 

MENINIO UGDYMO – MUZIKOS NUOTOLINIO UGDYMO0 VEIKLOS PLANAS

 

Dainavimas – mokyti vaikučius dainelės su įdainuotu įrašu, o po to karaoke. Dainelė skirta visai šeimai „ Visiems mažiems ir dideliems “.

Grojimas – groti turimais muzikos instrumentais: lazdelėmis, šaukštais, šukomis..........pagal lietuvių liaudies šokį „Klumpakojis “.

Šokiai – ritmika – pakviesti šeimos narius ir pašokti šokį močiutei pagal įrašą „ Senelė visad jauna “.

Ritmas -pagal įrašą „ Su tėčiu po skėčiu “ pakviesti kartu pašokti tėvelį su skėčiais, ritmiškai kilnoti skėčius, jais mojuoti, suktis.

Muzikos klausymas – klausytis M.K.Čiurlionio„ Miške “ir ką matėm ir įsivaizdavom nupiešti piešinyje.

Kūrybiškumas – pagal dainelės „Namai namučiai“ patiems iš lego kaladėlių sukurti savo svajonių namus.

 

Meninio ugdymo mokytoja Genovaitė Pauliuvienė

 

 

 

 

 

 

Logopedės  Astos Ignotienės vaikų ugdymo nuotoliniu būdu ugdymo planai:

Fonologiniams sutrikimams šalinti:

Kartojame garsus Š, Ž, Č

Parengiamieji pratimai garsams Š Ž Č

Kalbinio kvėpavimo lavinimas

Taisyklingas garsų tarimas

Garsinė analizė

Mąstymo lavinimas

Pramoga

Rišliosios kalbos ugdymas

Su tėvelių pagalba atlikti parengiamuosius pratimus garsams Š Ž Č  tarti (padlet.com platformoje).

 

 

1. Kartu su tėveliais pasigaminti nesudėtingą priemonę iš popieriukų ir šiaudelių, kuri lavina kalbinį kvėpavimą. Pavyzdys pateiktas padlet.com platformoje.

2. Atlikti užduotis kalbiniam kvėpavimui lavinti pagal pateiktą užduočių knygelę padlet.com platformoje.

 

 

 

1. Wordwall programėlėje atlikti užduotį tiksliem garsui   Š  tarti (padlet.com platformoje).

2. Wordwall programėlėje atlikti užduotį tiksliem garsui   Š  tarti (padlet.com platformoje).

3. Genially programėlės pagalba atlikti užduotį garsų Š Ž diferenciacijai.  padlet.com platformoje.

4. Learningapps programėlėje diferencijuoti garsus Š Ž.

5. Garsas Č žodžiuose, tikslus jų tarimas. Wordwall programėlės pagalba padlet.com platformoje.

6. Č ar Š. Rasti žodžius su šiais garsais wordwall programėlėje.

7. taisyklingas žodžių tarimas su garsais Š, Ž, Č. Garsų diferenciacija wordwall programėlėje.

 

1.sugrupuoti žodžius pagal garso vietą žodyje (pradžia, vidurys, galas) wordwall programėlėje. pateikta padlet.com platformoje.

 

2. Š ar Ž. Kuriuose paveikslėliuose girdi garsus Š ir Ž. Learningapps programėlėje, padlet.com platformoje.

3. „Išgirsk garsą Š. Powerpoint programėlės užduotis.

Užduotis mąstymui lavinti genially programėlėje „Kas čia slepiasi?“ (padlet.com platformoje).

 

 

 1.Pramoga - eksperimentas Pavyzdys pateiktas (padlet.com platformoje).

2. Pramoga „tapk muzikantu“ kidmons programėlės pagalba kuri muziką.

3. Jigsaw planet sudėliot dėlionę „Vaivorykštė“.

1.Mokykis pasakoti „Šarūno šuo“. Powerpoint presentation.

 

 

 

Fonetiniams sutrikimams šalinti:

Garsų R – L difernciavimas

 

Artikuliacinė mankšta

Mąstymo lavinimas

Smulkiosios motorikos lavinimas

Garso L įtvirtinimas žodžiuose

Pramoga - žaidimas

Rišliosios kalbos ugdymas

Garsinė analizė

Garsų L-R skyrimas

Su tėvelių pagalba atlikti parengiamuosius pratimus garsams R L tarti.  YouTube (padlet.com platformoje).

 

 

Kartu su tėveliais atlikti užduotį mąstymui lavinti

2Kas čia slepiasi?“Genially programėlė.

Atlikti pirštukų mankštelę pateiktą padlet.com

1.Atlikti užduotį garsui L įtvirtinti junginiuose su priebalsiais.

Pateikta wordwall programėlėje. (padlet.com platformoje).

2. Garso L itvirtinimo žodžiuose užduotis wordwall programėlėje.

 

1. Frepy.lt puslapyje pažaisk žaidimą „Kas ką veikia?“ (nuoroda padlet.com platformoje).

2 Frepy.lt puslapyje pažaisk žaidimą „Parduotuvė“ (nuoroda padlet.com platformoje).

3. Pasidaryk žaisliuką „Varlytė“. Pavyzdys pateiktas padlet.com.

4. Creatingmusic programėlėje pažaisti kuriant savo melodiją.

5. Pramoga – eksperimentas pateiktas padlet.com.

 

1.Aptarti siužetinį paveikslėlį, duotų klausimų pagalba. padlet.com platformoje).

2.YouTube pažiūrėk filmuką - pasaką: „Raudonkepuraitė “ir  ją atpasakok.

 

 

Ar yra žodyje garsas R? Wordwall programėlėje taisyklingai tarti žodžius ir pasakyti ar yra garsas R.

1. Powerpoint presentation pateiktas žaidimas garsų L-Rskyrimui. (nuoroda pateiklta padlet.com platformoje).

2. PDF dokumente pateikta užduotis garsams R- L diferencijuoti.

Užduotys kalbos lavinimui ( specialiųjų poreikių vaikai)

Liežuvio mankšta

Kalbinio kvėpavimo pratimai

Smulkiosios motorikos lavinimas kartu su garsų tarimu

Pramoga - žaidimas

Taisyklingas žodžių tarimas

Užduotis vizualiniam suvokimui lavinti

Girdimojo suvokimo lavinimas

Su tėvelių pagalba atlikti artikuliacinę mankštą pateiktą padlet.com platformoje.

 

 

Storyjumper programėlėje pateiktos užduotys kalbiniam kvėpavimui lavinti.

.

Padlet.com pateiktas pavyzdys smulkiosios motorikos  lavinimui. Išvynioti  folijoje paslėptus daiktus.

1.Kidmons programėlės pagalba bandyti kurti muziką. padlet.com platformoje.

 

2.„Išmok plaut rankytes linksmai“ Pateikta dainelė su judesiais. Nuoroda padlet.com

3. pramoga – eksperimentas. Pavyzdys pateiktas padlet.com

4. Padaryk darbelį. Pavyzdys pateiktas padlet.com

1.Wordwall programėlėje pateiktas žaidimas žodžių su dvibalsiais tarimui padlet.com platformoje.

2.Pavadink veiksmus (veiksmo žodžiai).Pateikta padlet.com.

 

 

1.Wordwall programėleje atlikti užduotį: „Surask šešėlius“

(padlet.com platformoje).

 

2. Užduotis wordwall programėlėje priskiriant spalvas atitinkamiems paveikslėliams.

3. Gudrutisdutis programėlėje užduotis – žaidimas

„Mokykis žaisdamas“atpažinti geometrines figūtas.

4. Learningapps programėlėje užduotis

„Šeima“. Sujungti paveikslėlį su žodžiu.

Pakalusyti ir bandyti įsidėmėti prielinksnius klausant įgarsintos knygelės: „Kaip katinėlis žalią balionėlį vijosi“.

Storyjumper programėlė pateikta padlet.com

 

Šilalės lopšelio – darželio „Žiogelis“ logopedė                                                                                                  Asta Ignotienė