Struktūra ir kontaktai » Naujienos

Pradėjome ikimokyklinio ugdymo programos „Žiogelio takeliu“ atnaujinimo darbus
Pradėjome ikimokyklinio ugdymo programos „Žiogelio takeliu“ atnaujinimo darbus

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomenė su 6 partneriais įgyvendina projektą, kurio tikslas - pagerinti ikimokyklinio ugdymo kokybę skatinant pokyčius Šilalės, Šakių ir Šiaulių rajonų savivaldybių ikimokyklinio ugdymo įstaigų veikloje.

Vakar vyko praktinis susitikimas su projekto konsultante, kurio metu Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ pedagogų grupė pradėjo Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo programos „Žiogelio takeliu“ atnaujinimą įdiegiant amerikiečių metodiką „Darželis visiems“.

Laukia daug darbo ir diskusijų su visa lopšelio-darželio bendruomene.

Projektas „Šilalės, Šakių ir Šiaulių rajonų savivaldybių ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

 


Kristina Ačė,
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
2021-03-23