Struktūra ir kontaktai » Naujienos

Projekto „Šilalės, Šakių ir Šiaulių rajonų savivaldybių ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ mokymai
Projekto „Šilalės, Šakių ir Šiaulių rajonų savivaldybių ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ mokymai

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomenė 2020-2021 m.m. pradeda netradiciškai, nes ugdymo įstaiga įgyvendina Europos socialinio fondo finansuojamą projektą „Šilalės, Šakių ir Šiaulių rajonų savivaldybių ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“.

Projektas „Šilalės, Šakių ir Šiaulių rajonų savivaldybių ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ finansuojamas iš Europos socialinio fondo lėšų.

2020 m. rugpjūčio 18-21 d. Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ vyko projekto švietimo įstaigų darbuotojų ikimokyklinio ugdymo įstaigų poreikiams adaptuotos ugdymo metodikos „Darželis visiems“ diegimo praktiniai mokymai.

Susirinkusius pedagogus pasveikino ir įstaigą svečiams pristatė lopšelio-darželio direktorė Dalia Kutniauskienė.

4 dienas vykusiuose mokymuose net 36 projekte dalyvaujančių Šilalės, Šakių ir Šiaulių rajonų ugdymo įstaigų pedagogai, ketinantys tobulinti ugdymo procesą, susipažino su:

♦JAV ikimokyklinio ugdymo įstaigose naudojamos metodikos „Pre-K for All“ ypatybėmis ir pranašumais;

♦matematinių gebėjimų ugdymo, taikant informacines kompiuterines technologijas, galimybėmis;

♦didaktinių žaidimų kūrimo etapais ir ypatumais;

♦kūrybinio mąstymo metodo ugdymo procese taikymo galimybėmis;

♦tarpkultūrinės kompetencijos, nediskriminavimo ir lyčių lygybės savivokos ugdymo ypatumais;

♦pagrindiniais ikimokyklinio ugdymo lauko pedagogikos principais ir jų reikšme vaiko gebėjimų ugdymui.

Džiaugiamės kiekviena galimybe tobulėti kartu ir mokytis vieni iš kitų ir, žinoma, su nekantrumu laukiame 2-os mokymų dalies.

 

 

Kristina Ačė,

Šilalės lopšelio-darželio "Žiogelis" direktoriaus pavaduotoja ugdymui

2020-09-02