Struktūra ir kontaktai » Naujienos

Užbaigėme respublikinį projektą „Seku išdykusią pasaką...“
Užbaigėme respublikinį projektą „Seku išdykusią pasaką...“

Užbaigėme respublikinį projektą „Seku išdykusią pasaką...“, kurio tikslas – stiprinti lietuvių kalbos mokymosi motyvaciją.

 

Projekto prioritetai:

1.Kalbos ir kūrybiškumo ugdymas,

2.Specialiųjų ugdymosi poreikių ugdytinių dalyvavimas projekte,

3.Informacinių technologijų, matematikos, rašymo, skaitymo gebėjimus ugdančių ir kt. inovatyvių metodų taikymas, 4.Fizinio aktyvumo, sveikos gyvensenos skatinimas ir meninio ugdymo užsiėmimų įtraukimas.

 

Kviečiame kartu su vaikučiais pažiūrėti Ukrainiečių liaudies pasakos „Pirštinė“ išdykėlišką variantą

 

Padėka visai kūrybinei pasakos kūrimo lopšelio-darželio komandai:

1. „Ančiukų” gr. (Mokyt. R. Žygaitienė);

2. „Kiškučių“ gr. (Mokyt. S. Bartkuvienė, J. Aužbikavičienė);

3. „Saulučių” gr. (Mokyt. O. Mikutienė);

4. „Kačiukų” gr. (Mokyt. R. Pukinskienė);

5. „Pelėdžiukų” gr. (Mokyt. O. Dajorienė);

6. „Širdukų” gr. (Mokyt. L. Sabockienė);

7. „Naminukų” gr. (Mokyt. D. Bogužienė, D. Vasiliauskienė);

8. „Bitučių” gr. (Mokyt. D. Kasiliauskienė, K. Kelpšienė);

9. „Meškučių” gr. (Mokyt. D. Pilypienė, M. Čapaitė);

10. „Nykštukų” gr. (Mokyt. S. Bytautienė);

11. „Voveriukų” gr. (Mokyt. V. Leščauskienė, D. Vitartienė);

12. „Drugelių” gr. (Mokyt. I. Kazlauskienė, I. Mylimienė).

 

Dėkoju visai organizacinei projekto darbo grupei:

K. Ačė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

A. Ignotienė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ logopedė;

I. Macienė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ neformalaus ugdymo (kūno kultūros) pedagogė;

D. Kasiliauskienė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

D. Pilypienė,Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

M. Čapaitė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

V. Leščauskienė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

S. Bartkuvienė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

G. Pauliuvienė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ meninio ugdymo (muzikos) mokytoja.

 

K. Ačė,

Įrašo autorė