Renginiai » Renginiai (2014 m.)

Šventinis rytmetis „Eglutės įžiebimas“

Edukacinis projektas „Nariuotakojai darželyje“

 

Vasario 20 dieną darželio ugdytiniams buvo pristatyta per Lietuvą keliaujanti nariuotakojų ekspozicija, vaikai supažindinti su mažaisiais jos gyvūnėliais: vorais, vabalais, gyvalazdėmis, maldininkais, tarakonais, šimtakojais. Apie juos papasakojo gyvūnus prižiūrintys specialistai, suteikė informacijos augintojams ir norintiems pradėti auginti. Ekspozicijos dalyviai turėjo išskirtinę galimybę rankose palaikyti didžiausius pasaulyje šnypščiančiuosius Madagaskaro tarakonus, sudalyvavo mini baimės faktoriuje, sužinojo kuo tarantulai skiriasi nuo paukštėdų, kokie šimtakojai patys agresyviausi ir dar daugybę kitų įdomybių.

direktorė Dalia Kutniauskienė

Teatro dienos darželyje

 

Teatro menas kaip ir kūryba, anot dramaturgo J.Glinskio, „sielos žadintojas ir formuotojas, turėtų padėti atsiskleisti, pažvelgti į save, pamatyti, pasibaisėti, rasti, apsidžiaugti, pakelti galvą ir atverta širdimi priimti nepažįstamą brolį, pajusti gerumo ryšį, dalintis ir imti šilumą” (2004, p.39). Teatras tai veikla, kurioje vaikas auga, skleidžiasi, turtėja ir turtina kitus. Vaidyba ugdo estetinius ir dorovinius jausmus, lavina vaiko mąstymą, kalbą, dėmesį, atmintį, vaizduotę. Kaip ir kiekvienais metais, šių metų balandžio 10-11 dienomis, mūsų darželyje vyko Teatro dienos. Tai įdomi kelionė po pasakų šalis, kuri skatina vaikus žaisti, vaidinti, linksmintis. Todėl mes, Šilalės lopšelio –darželio ”Žiogelis” pedagogai, siekiame, kad mūsų ugdytiniai patirtų kūrybinį džiaugsmą. Pedagogai  kartu su ugdytiniais parengia spektakliukus, į kuriuos sukviečia tėvelius bei visą darželio bendruomenę. Vyresniųjų grupių vaikai, kartu su pedagogais sukūrė spektakliukus. Pirmieji spektaklį “Oi, oi, primušė“  parodė „Saulučių“ grupės ugdytiniai(auklėtoja O.Mikutienė),“Kačiukų“ grupės vaikučiai vaidino pasaką “Lokio trobelė“(auklėtoja D.Vasiliauskienė), o muzikinę pasakaitę „Žibuoklės“ parodė „Bitučių“ grupės vaikai (auklėtoja V.Leščiauskienė). Gerą, linksmą nuotaiką sukūrė filmų personažai-Šrekas, Fiona ir Asilas (R.Žygaitienė, V.Juzaitienė, D.Kasiliauskienė).

Auklėtoja Daiva Kasiliauskienė

SAULĖS SPINDULĖLIS DARGANOTĄ RUDENS DIENĄ

 

                      Vos tik spėjame pasidžiaugti pirmaisiais pavasario pumpurais, žiūrėk jau medžiai pasipuošę auksiniais lapais. Taip ir su žmogaus gyvenimu - netrunka ateiti gyvenimo ruduo.

                      Ne visiems gyvenimo ruduo teikia džiaugsmą. Yra tokių, senų, žmonių, kurie nebeturi nė vieno artimo žmogaus, gyvena vieni, sunkiai bepaeina. Kaip jie laukia, kad kas ateitų, su jais pasišnekėtų, pasakų pasiklausytų ar jiems pasektų. Pasakodami ir klausydami ar pritardami dainai jie būna laimingi. Tai patyrė ir „Kiškučių“ grupės vaikučiai. Visi tikimės, kad mūsų senatvė bus šviesesnė nei tų žmonių globos namuose, bet ar iš anksto mokome savo vaikus gerumo, užuojautos, supratimo? Vis ilgiau tėveliai dirba, vis mažiau laiko lieka vaikams pasekti pasakų apie gėrį, padainuoti lopšinių, o nedažnai nebelieka laiko ir senelius aplankyti. Ir auga vaikai kurti gėriui, grožiui, abejingi kito žmogaus skausmui, nes pliki pamokymai, nesušildyti bendravimu ir daina, pasakomis ir gerais darbais, praslysta paviršiumi, nepalietę vaiko sielos stygų. Visais laikais ugdymo įstaigos vaidino didelį vaidmenį kurdamos vaikų dorovinius pagrindus. O kad mūsų pamokymai apie gerumą, užuojautą, supratimą senam žmogui nebūtų tik gražūs žodžiai, nutarėme aplankyti  senelius Kvėdarnos senelių globos namuose. Ir vieną rudens dieną, autobusiukas pilnas vaikiško juoko ir dainelių, su auklėtojomis ir muzikos vadove, linksmai išriedėjo iš lopšelio-darželio „Žiogelis“ kiemo. O kaip švietė senolių akys pamačiusios gausų būrį mažųjų lankytojų, ne vienas ir džiaugsmo ašarą nubraukė. Vaikučiai paruošė rudeninę programėlę „Gėris visiems“, čia skambėjo eilėraštukai, dainelės, šokiai, taip pat trumpas spektakliukas. Vaikai buvo labai laimingi galėdami koncertuoti ne tik bendraamžiams ar savo tėveliams, bet ir vyresniems žmonėms. Mažuosius artistus drąsino senelių plojimai ir pritarimas. Mūsų dainorėliai ne tik dainelėmis senjorus linksmino, bet įteikė ir pačių padarytas gėles iš rudeninių lapų, kad kuo ilgiau išliktų šviesaus rudens dvelksmas ir vaikiškas optimizmas.

                      Mes, auklėtojos, tikimės, kad mūsų vaikučiai ugdomi gerumo dvasia niekada nenuskriaus silpnesnio, padės senam, paguos nuskriaustą, suteiks kiekvienam reikiamą pagalbą. Tegul ankstyvą pavasarį sėjamas gerumo grūdas, vėlyvam senatvės rudeniui išaugins gausų švelnumo ir šilumos derlių.

Šilalės lopšelio- darželio „Žiogelis“ auklėtojos:

Sigita Bartkuvienė ir Birutė Montvilienė

 Šilta Mokytojų diena darželyje  

 

Kasmet, kai po kojomis čeža spalvingi rudeniniai lapai, o dangų graudina išskrendančių paukščių virtinės, pedagogus aplanko jų profesinė šventė – Mokytojų diena. Auklėtojos ir jų padėjėjos buvo pradžiugintos ne tik rudeniniais žiedais, bet ir šiltais žodžiais, kurių joms negailėjo nei vaikučiai, nei jų tėveliai. Išpuoštoje salėje  skambėjo „Ančiukų“ grupės vaikų ir auklėtojų Vilmos Juzaitienės ir Rasos Žygaitienės deklamuojamų eilėraščių posmai. Šventė tęsėsi prie kavos puodelio ir rudeninių vaišių.

 

auklėtojos Vilma Juzaitienė ir Rasa Žygaitienė

Šventė rugsėjo 1-ajai