Struktūra ir kontaktai » Naujienos

Įrengtas lauko sveikatingumo takelis
Įrengtas lauko sveikatingumo takelis

Šiuos mokslo metus pradėjome su atnaujinta Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo programa „Žiogelio takeliu“. Vienas iš programos prioritetų - ugdymą tęsti lopšelio-darželio „Žiogelis“ lauko erdvėje. Ta proga lopšelio-darželio teritorijoje įrengtas lauko sveikatingumo takelis. 


Džiaugiamės padarytais darbais ir norime padėkoti lopšelio-darželio ugdytinių tėveliams, pedagogėms, direktorei ir visiems kitiems prisidėjusiems prie šio projekto įgyvendinimo.


Indra Macienė 
Neformalaus ugdymo (kūno kultūros) pedagogė
Nuotraukos grupių pedagogių