Struktūra ir kontaktai » Naujienos

Pateikta paraiška pgl. veiksmų programos priemonę 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“

Sausio 28 d. pgl. veiksmų programos priemonę 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ pateikta Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ paraiška „Šilalės, Šakių ir Šiaulių rajonų savivaldybių ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ ES struktūrinių fondų lėšų įsisavinimui.

Projekto partneriai: Šilalės r. Kvėdarnos Prano Liatuko pradinė mokykla, Šilalės r. Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazija, Šakių lopšelis-darželis „Berželis“, Šakių lopšelis-darželis „Klevelis“, Šiaulių r. Šakynos mokykla, Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Šypsenėlė“.

Projekto metu, pavykus gauti finansavimą, bus siekiama tobulinti ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklą, į jų ugdymo procesą integruojant IKT technologijas, STEAM metodus, kūrybinio mąstymo bei lauko darželio principus.

 

Kristina Ačė,

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

2019-02-05