Tėveliams » Informacija tėveliams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO

 

             Moksliniai tyrimai rodo, kad kuo vaikas anksčiau pradedamas kryptingai ugdyti, tuo jo pasiekimai vyresnėse klasėse yra geresni. Daugelyje šalių privalomas ugdymas vaikams pradedamas  anksčiau nei Lietuvoje.

            Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, pirmą klasę turi pradėti lankyti 7 metų vaikas, prieš tai lankęs priešmokyklinio ugdymo grupę, nes priešmokyklinis ugdymas tapo privalomu nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Priešmokyklinę grupę vaikas turi pradėti lankyti kai jam tais kalendoriniais metais sukanka 6 metai. Tėvų (globėjų) sprendimu priešmokyklinio ugdymo grupę vaikas gali pradėti lankyti ir anksčiau, bet ne anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais sukanka 5 metai.

             Tėvams (globėjams) reikėtų apsvarstyti galimybę leisti penkiamečius į priešmokyklinio ugdymo grupes. Padėti tėvams (globėjams) apsispręsti dėl vaiko priešmokyklinio ugdymo ankstinimo gali Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, kuri konsultavimo tikslais atlieka penkiamečių vaikų brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimą ir pateikia tėvams rekomendacijas. Galutinį sprendimą dėl vaiko privalomo ugdymo ankstinimo priima tėvai.           

          Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

            Nuo šių metų rugsėjo 1-osios priešmokyklinio ugdymo grupes turi pradėti lankyti vaikai, kuriems 2019 m. sausio - gruodžio mėn. sukanka 6 metai, bei tie 5 metų vaikai, kurių tėvai pageidauja, kad vaikas priešmokyklinę grupę pradėtų lankyti metais anksčiau, o pirmą klasę pradėtų lankyti nuo 2020 m. rugsėjo.

 

2019-08-12

 

 

 

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ugdymo grupes 2019-2020 mokslo metams

 

Informuojame tėvelius, kad  sudaryti vaikų, priimamų į ikimokyklinio ugdymo grupes 2019-2020 mokslo metams, sąrašai.

 

Tėveliai, kurie turi nurodę elektroninio pašto adresą, gavo pranešimus dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupę. Kitus tėvus informuos švietimo įstaigos tėvų prašymuose nurodytais kontaktais.

 

Tėveliai, gavę pranešimus, per 15 kalendorinių dienų privalo kreiptis į įstaigą dėl ugdymo sutarties sudarymo ir patvirtinti vaiko atvykimą. 

 

Tėvai, kurių vaikai į ikimokyklinio ugdymo grupę priimami pagal prioritetus, privalo pateikti

dokumentus ir/ar jų kopijas (vaiko gimimo liudijimas, dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes), kuriomis remiantis gali būti teikiama pirmenybė. 

 

Po priėmimo ikimokyklinio ugdymo grupės laukiančiųjų eilė atnaujinta. Atnaujintos eilės bus paskelbtos iki 2019 m. rugpjūčio 1 d. svetainėje www.silale.lt. Tėveliai, kurie naudojasi Elektronine centralizuoto vaikų priėmimo į darželius sistema, pokyčius gali pamatyti ir dabar.

 

Pasiteirauti galite elektroniniu paštu rasa.kuzminskaite@silale.lt arba mob. +37068745040.

 

Rasa Kuzminskaitė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja

 

Šilalės rajono savivaldybės informacija

 

2018-05-09

 

 

 

Informacija dėl vaikų eilių sudarymo 2019 metais

 

Nuo 2017 m. sausio 1 d. Centralizuotos vaikų priėmimo sistema automatiškai sugeneruos vaikų eiles 2019 metams vadovaujantis principu: trys vaikai iš Bendrojo sąrašo, vienas iš Pirmumo sąrašo.

Vaikų registravimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas sistema susieta su Gyventojų registru, vaikų duomenys bus atnaujinti sausio 10 d., sausio mėn. bus peržiūrėti visi tėvų pateikti dokumentai dėl pirmumo teisę suteikiančių priežasčių.

Tėvai, kurie pageidavo, kad vaikas pradėtų lankyti darželį 2019 metais, ir jų vaikui sukaks dveji metai, matys savo vaiko eilės numerį.

Primename, kad sudarant vaikų eilę labai svarbu, kad vaiko ir vieno iš jo tėvų deklaruota gyvenamoji vieta būtų Šilalės rajone.

Pasiteirauti galite Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje, tel. 868745040 ir elektroniniu paštu rasa.kuzminskaite@silale.lt

INFORMACIJA  APIE PRIĖMIMĄ Į DARŽELIUS (nuo 2019-09-01 iki 2019-12-15) 

 

Rasa Kuzminskaitė, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

         

Šilalės rajono savivaldybės administracijos informacija

 

 

 

 

Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“

(8 449) 74496

8 610 25963

ziogelis@inbox.lt

 

 

Pasiteirauti galite elektroniniu paštu rasa.kuzminskaite@silale.lt arba mob. +37068745040.

Rasa Kuzminskaitė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja

 

Lopšelyje-darželyje veikia – 12 bendrojo ugdymo grupių:

 • I-oji jaunesniojo amžiaus grupė – 1;
 • II-oji jaunesniojo amžiaus grupė – 3;
 • viduriniojo amžiaus grupė – 4;
 • vyresniojo amžiaus grupė – 4;

Lopšelyje-darželyje papildomai atliekamos paslaugos:

 • Su vaikais, turinčiais kalbos raidos ir komunikacijos sutrikimų, dirba logopedas.
 • Sveikatinančią korekcinę mankštą su vaikais atlieka kineziterapeutas sporto salėje: plokščiapėdystės profilaktikai, taisyklingos laikysenos, raumenų sistemos stiprinimui.
 • Masažuotojas atlieka masažo paslaugas.
 • Vaikai gali lankyti šokių grupę „Salto“ arba „Šokio studiją“.
 • Vyresniosios grupės vaikai lankyti baseiną.

 

Tėvams sudaromos sąlygos dalyvauti ugdomojoje veikloje, šventėse, talkose, ekskursijose ir pan. Palaikomos ir skatinamos tėvų iniciatyvos. Ypač aktyvūs tėvai dalyvauja mokyklos tarybos veikloje, ruošiant svarbiausius įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus, sprendžiant įvairius įstaigos veiklos ir ugdymo klausimus. Tėvai reprezentuoja įstaigą visuomenėje, dalyvauja įvairiuose renginiuose, talkina įstaigos projektų, teminių savaičių įgyvendinime.

 

Siekiant sušvelninti ugdytinių adaptaciją, taikomos įvairios pedagoginio poveikio priemonės:

 • pagalbos ir paramos,
 • lankstaus dienos ritmo taikymo,
 • teigiamų emocijų palaikymo,
 • glaudaus bendradarbiavimo su šeima ir kt.

INFORMACIJA:

Šiais metais Šilalės lopšelyje-darželyje„Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo paslaugos bus teikiamos ir vasaros metu. 2019/2020 mokslo metams naujai priimti ugdytiniai galės pradėti lankyti lopšelį-darželį nuo 2019 metų rugpjūčio 16 d. Vaikus reikia atvesti iki 8.30 valandos. 

Visiems naujai ateinantiems vaikams į Šilalės lopšelį-darželį „Žiogelis“, pirmąją lankymo dieną privalo pateikti EO27-1 vaiko sveikatos pažymėjimą, o seniau lankiusiems vaikams iki rugsėjo 15 dienos( pačių tėvelių atspausdintą pažymą, sistemoje esveikata.lt arba pateikti auklėtojai pažymos peržiūros kodą, kurį privalo susikurti patys tėveliai sistemoje esveikata.lt)

                      P.S. Visa instrukcija kaip susikurti vaiko asmens pažymos peržiūros kodą yra nurodyta esveikata portale.