Tėveliams » Informacija tėveliams

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO

 

             Moksliniai tyrimai rodo, kad kuo vaikas anksčiau pradedamas kryptingai ugdyti, tuo jo pasiekimai vyresnėse klasėse yra geresni. Daugelyje šalių privalomas ugdymas vaikams pradedamas  anksčiau nei Lietuvoje.

            Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, pirmą klasę turi pradėti lankyti 7 metų vaikas, prieš tai lankęs priešmokyklinio ugdymo grupę, nes priešmokyklinis ugdymas tapo privalomu nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. Priešmokyklinę grupę vaikas turi pradėti lankyti kai jam tais kalendoriniais metais sukanka 6 metai. Tėvų (globėjų) sprendimu priešmokyklinio ugdymo grupę vaikas gali pradėti lankyti ir anksčiau, bet ne anksčiau nei jam tais kalendoriniais metais sukanka 5 metai.

             Tėvams (globėjams) reikėtų apsvarstyti galimybę leisti penkiamečius į priešmokyklinio ugdymo grupes. Padėti tėvams (globėjams) apsispręsti dėl vaiko priešmokyklinio ugdymo ankstinimo gali Šilalės švietimo pagalbos tarnyba, kuri konsultavimo tikslais atlieka penkiamečių vaikų brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą vertinimą ir pateikia tėvams rekomendacijas. Galutinį sprendimą dėl vaiko privalomo ugdymo ankstinimo priima tėvai.           

          Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.

            Nuo šių metų rugsėjo 1-osios priešmokyklinio ugdymo grupes turi pradėti lankyti vaikai, kuriems 2018 m. sausio - gruodžio mėn. sukanka 6 metai, bei tie 5 metų vaikai, kurių tėvai pageidauja, kad vaikas priešmokyklinę grupę pradėtų lankyti metais anksčiau, o pirmą klasę pradėtų lankyti nuo 2019 m. rugsėjo.

 

2018-05-29

 

 

 

Vaikų priėmimas į ikimokyklinio ugdymo grupes 2018-2019 mokslo metams

 

Informuojame tėvelius, kad 2018 m. gegužės 8 d. sudaryti vaikų, priimamų į ikimokyklinio ugdymo grupes 2017-2018 mokslo metams, sąrašai.

 

Tėveliai, kurie turi nurodę elektroninio pašto adresą, gavo pranešimus dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupę. Kitus tėvus informuos švietimo įstaigos tėvų prašymuose nurodytais kontaktais.

 

Tėveliai, gavę pranešimus, per 15 kalendorinių dienų privalo kreiptis į įstaigą dėl ugdymo sutarties sudarymo ir patvirtinti vaiko atvykimą. 

 

Tėvai, kurių vaikai į ikimokyklinio ugdymo grupę priimami pagal prioritetus, privalo pateikti

dokumentus ir/ar jų kopijas (vaiko gimimo liudijimas, dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes), kuriomis remiantis gali būti teikiama pirmenybė. 

 

Po priėmimo ikimokyklinio ugdymo grupės laukiančiųjų eilė atnaujinta. Atnaujintos eilės bus paskelbtos iki 2018 m. gegužės 15 d. svetainėje www.silale.lt. Tėveliai, kurie naudojasi Elektronine centralizuoto vaikų priėmimo į darželius sistema, pokyčius gali pamatyti ir dabar.

 

Pasiteirauti galite elektroniniu paštu rasa.kuzminskaite@silale.lt arba mob. +37068745040.

 

Rasa Kuzminskaitė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja

 

Šilalės rajono savivaldybės informacija

 

2018-05-09

 

 

 

Informacija dėl vaikų eilių sudarymo 2017 metais

 

Nuo 2017 m. sausio 1 d. Centralizuotos vaikų priėmimo sistema automatiškai sugeneruos vaikų eiles 2017 metams vadovaujantis principu: trys vaikai iš Bendrojo sąrašo, vienas iš Pirmumo sąrašo.

Vaikų registravimo į ikimokyklinio ugdymo įstaigas sistema susieta su Gyventojų registru, vaikų duomenys bus atnaujinti sausio 10 d., sausio mėn. bus peržiūrėti visi tėvų pateikti dokumentai dėl pirmumo teisę suteikiančių priežasčių.

Tėvai, kurie pageidavo, kad vaikas pradėtų lankyti darželį 2017 metais, ir jų vaikui sukaks dveji metai, matys savo vaiko eilės numerį.

Primename, kad sudarant vaikų eilę labai svarbu, kad vaiko ir vieno iš jo tėvų deklaruota gyvenamoji vieta būtų Šilalės rajone.

Pasiteirauti galite Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje, tel. 868745040 ir elektroniniu paštu rasa.kuzminskaite@silale.lt

INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ Į DARŽELIUS (nuo 2016-09-01 iki 2016-12-15) 

 

Rasa Kuzminskaitė, Šilalės rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja.

         

Šilalės rajono savivaldybės administracijos informacija

 

2016-12-29

 

 

 

PRADEDAMAS VAIKŲ PRIĖMIMAS Į IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES

 

Informuojame tėvelius, kad prasideda vaikų priėmimas į ikimokyklinio ugdymo grupes nuo 2016 m. rugsėjo 1 d.

Elektroninė centralizuoto vaikų priėmimo į darželius sistema 2016 m. gegužės 20 d. suformuos priimamų vaikų sąrašą. Tėveliai, kurie turi nurodę elektroninio pašto adresą, gaus pranešimus dėl vaiko priėmimo į ikimokyklinio ugdymo grupę. Kitus tėvus informuos švietimo įstaigos, tėvų prašymuose nurodytais kontaktais. Maloniai prašome – informuokite įstaigos vadovą, jeigu pasikeitė Jūsų kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas).

 

Gavę pranešimus, per 15 kalendorinių dienų Jūs privalote kreiptis į įstaigą dėl ugdymo sutarties sudarymo ir patvirtinti Jūsų vaiko atvykimą.

 

Tėvai, kurių vaikai į ikimokyklinio ugdymo grupę priimami pagal prioritetus, privalo pateikti

dokumentus ir/ar jų kopijas (vaiko gimimo liudijimas, dokumentai, patvirtinantys šeimos sudėtį, jos socialinę padėtį ir kitas aplinkybes, kuriais remiantis gali būti teikiama pirmenybė dėl vaiko priėmimo).

 

PRIIMAMŲ VAIKŲ SKAIČIUS - 78

 

 

Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“

(8 449) 74496

8 610 25963

ziogelis@inbox.lt

 

 

Pasiteirauti galite elektroniniu paštu rasa.kuzminskaite@silale.lt arba mob. +37068745040.

Rasa Kuzminskaitė, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja

 

Lopšelyje-darželyje veikia – 12 bendrojo ugdymo grupių:

 • I-oji jaunesniojo amžiaus grupė – 1;
 • II-oji jaunesniojo amžiaus grupė – 3;
 • viduriniojo amžiaus grupė – 4;
 • vyresniojo amžiaus grupė – 4;

Lopšelyje-darželyje papildomai atliekamos paslaugos:

 • Su vaikais, turinčiais kalbos raidos ir komunikacijos sutrikimų, dirba logopedas.
 • Sveikatinančią korekcinę mankštą su vaikais atlieka kineziterapeutas sporto salėje: plokščiapėdystės profilaktikai, taisyklingos laikysenos, raumenų sistemos stiprinimui.
 • Masažuotojas atlieka masažo paslaugas.
 • Vaikai gali lankyti šokių grupę „Salto“.
 • Teatro studiją „Kiškučiai“.

 

Tėvams sudaromos sąlygos dalyvauti ugdomojoje veikloje, šventėse, talkose, ekskursijose ir pan. Palaikomos ir skatinamos tėvų iniciatyvos. Ypač aktyvūs tėvai dalyvauja mokyklos tarybos veikloje, ruošiant svarbiausius įstaigos veiklą reglamentuojančius dokumentus, sprendžiant įvairius įstaigos veiklos ir ugdymo klausimus. Tėvai reprezentuoja įstaigą visuomenėje, dalyvauja įvairiuose renginiuose, talkina įstaigos projektų, teminių savaičių įgyvendinime.

 

Siekiant sušvelninti ugdytinių adaptaciją, taikomos įvairios pedagoginio poveikio priemonės:

 • pagalbos ir paramos,
 • lankstaus dienos ritmo taikymo,
 • teigiamų emocijų palaikymo,
 • glaudaus bendradarbiavimo su šeima ir kt.

INFORMACIJA:

Šiais metais Šilalės lopšelyje-darželyje„Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo paslaugos bus teikiamos ir vasaros metu. 2016/2017 mokslo metams naujai priimti ugdytiniai galės pradėti lankyti lopšelį-darželį nuo 2016 metų rugpjūčio 16 d. Vaikus reikia atvesti iki 8.30 valandos. Be vaiko sveikatos pažymėjimo vaikai į ugdymo įstaigą nebus priimami.