Ugdymas » Ugdomieji projektai ir renginiai

Respublikinis ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių ekologinis-etninis švietimo projektas „Užauginsiu pats duonelę!“
Šilalės lopšelis-darželis “Žiogelis” inicijavo respublikinį ikimokyklinio ugdymo įstaigų bendruomenių ekologinį-etninį švietimo projektą „Užauginsiu pats duonelę!“.

 

Ugdytiniai šio projekto metu:

Bus įtraukti į diskusiją apie kasdieninę duoną;
Kartu su pedagogais prisimins senolių duonos auginimo tradicijas, apeiginius papročius,

mokysis gerbti, branginti duoną;

Supras duonos reikšmę šiuolaikinėje visuomenėje;
Atliks įdomias praktines užduotis apie duonos kelią nuo grūdo iki stalo.

Su didžiausiais trenksmais į Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ kiemą atriedėjo rugių maišų prikrautas vežimas, kurį tempė nuostabiais baltais marškiniais pasipuošę sėjėjai. Jie mažuosius darbininkus mokė, kad planuojant sėti rugius būtina atsižvelgti į gamtos reiškinius.

Pasak sėjėjų, rugius rekomenduojama sėti:

kai gervės pulkuojasi į pietus traukti, tilvikai bėginėdami po rudeninio arimo dirvonus ima šaukti laibais balseliais “Pilk pilk!”;
būtinai turi pūsti šiaurės vėjas, danguje plaukti smulkūs garbiniuoti debesėliai, o rytą tvyrotų tirštas rūkas ir kristų gaili rasa.

Liaudies patarlė sako “Kaip pasėsi, taip duonos turėsi!”.

Todėl, šiam darbui reikia ypatingos atidos.

Kiekviena darželio grupė gavo po maišiuką rugių, kuriuos sės savo grupės lysvėje. Oi, darbelio turi mūsų mažiausieji darbininkai. Pasiraitojame rankoves ir kimbame į darbą.

 

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos:

Daiva Pilypienė, Monika Čapaitė, Sigita Bartkuvienė, Jovita Aužbikavičienė

Nuotraukų autorė Kristina Ačė