Veikla » COVID-19

 

Atnaujinti izoliacijos algoritmai ugdymo įstaigoms. 

Atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus apie COVID-19 vakcinas, vakcinaciją, testavimą ir izoliaciją rasite čia: https://sam.lrv.lt/lt/koronavirusas/duk-covid-19.

 

 

2022-01-19

 

_____________________________________________________________________________________________

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS PRANEŠIMAS

 

Trumpėja izoliacijos trukmė, specialus izoliacijos algoritmas (9 priedas) – ugdymo įstaigoms

 

Trumpėja izoliacijos trukmė sąlytį turėjusiems asmenims trumpėja nuo 14 iki 10 dienų. Kaip ir anksčiau, suteikiama galimybė susitrumpinti izoliaciją, ne anksčiau kaip 7 izoliacijos dieną atliktus PGR tyrimą ir gavus neigiamą rezultatą, jei asmeniui nepasireiškia ūmios viršutinių kvėpavimo takų infekcijos simptomai, t. y. staiga prasidėjęs bent vienas iš šių simptomų: karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas. Primename, kad anksčiau tokiu metu atlikus testą izoliacija buvo trumpinama iki 10 dienų.

 

Esant kontaktui ugdymo įstaigoje, sprendžiant dėl izoliacijos, patvirtintas atskiras algoritmas, leidžiantis lanksčiau vertinti susidariusią situaciją, maksimaliai išlaikant tiek ugdymo tęstinumą, tiek švietimo procese dalyvaujančių asmenų saugumą.

 

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo procese, nustačius COVID-19 ligos atvejį, izoliuojamas asmuo, kuriam patvirtinta koronaviruso infekcija. Įstaigos personalui taikoma izoliacija įprasta Taisyklėse nustatyta tvarka, ugdytiniai dalyvauja ugdymo procese.

 

Atkreipiame dėmesį, kad tiek 10 dienų izoliacijos trukmė, tiek naujasis algoritmas ugdymo įstaigose taikomas tik naujai izoliuojamiems asmenims, taigi, tie, kurie iki teisės akto įsigaliojimo jau yra izoliacijoje po kontakto ugdymo įstaigoje, tęsti ugdymo proceso testuojantis negalės, tačiau galės susitrumpinti izoliacijos terminą pagal naują tvarką.

 

Naująją tvarką reglamentuojantį teisės aktą rasite ČIA.

 

SAM Spaudos tarnyba

 

_____________________________________________________________________________________________

 

2021 m. rugpjūčio 21 d. (šeštadienį) buvome informuoti, kad vienam Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomenės nariui patvirtintas teigiamas COVID-19 testas. Linkime ligoniui greito ir lengvo sveikimo!

 

Su asmeniu, kuriam nustatytas teigiamas COVID-19 testas, kontaktavę bendruomenės nariai jau yra saviizoliacijoje.

 

Prašome visų susitelkti ir atsakingai dėvėti veidą dengiančias kaukes, laikytis saugaus atstumo bei dezinfekuoti rankas, o jei jūsų vaikas ar jūs pats (-i) pajustumėte COVID-19 būdingus simptomus (temperatūra 37,3 laipsniai ir daugiau, pasunkėjęs kvėpavimas, dusulys ir pan.), visos įstaigos bendruomenės vardu, prašome susisiekti su šeimos gydytoju ir likti namuose.

 

Jei kiltų klausimų, kviečiame skambinti Kristinai Ačei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui pavaduojančiai direktorių, mob. 867342631 arba rašyti el. laiškelį el.p. kristina.ace@inbox.lt

 

Likite visi sveiki!

 

2021-08-23

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d. sprendimo Nr. V-2543 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimai (2021 m.gegužės 31 d. sprendimas Nr. V-1259).

 

2021-06-01

________________________________________________________________________________________

2021-04-01 Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. 394 „DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. KOVO 30 D.  ĮSAKYMO NR. DĮV-375 „DĖL INFEKCIJŲ PLITIMO RIBOJIMO REŽIMO ĮVEDIMO ŠILALĖS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽIOGELIS“ PAKEITIMO“

 

2021-04-01

________________________________________________________________________________________

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. kovo 30 d. įsakymas Nr. DĮV-375 „DĖL INFEKCIJŲ PLITIMO RIBOJIMO REŽIMO ĮVEDIMO ŠILALĖS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽIOGELIS“.

 

Kviečiame susipažinti su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro informacija.

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC) informuoja, kad atsižvelgiant į prastėjančią epidemiologinę situaciją Lietuvoje, dabar reikšmingas kiekvieno iš mūsų indėlis. 

 

2021-03-30

_________________________________________________________________________________________

Šiandien, 2021 m. kovo 25 d., buvome informuoti, kad vienam Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomenės nariui patvirtintas teigiamas COVID-19 testas. Linkime greito ir lengvo sveikimo ligoniui.

 

Su asmeniu, kuriam nustatytas teigiamas COVID-19 testas, kontaktavę bendruomenės nariai informuoti.

Apie saviizoliaciją, artimesnį kontaktą turėjusiems asmenims, informaciją pateiks Nacionalinio visuomenės sveikatos centro darbuotojai.

 

Prašome susitelkti, nes vėl susiduriame su išbandymu, kurį galime įveikti tik tuomet, jei visi susitelksime ir išliksime budrūs. 

 

Mieli tėveliai,

1. Jei pastebėtumėte, kad jūsų vaikas ar jūs pats (-i) turite COVID-19 būdingus simptomus (temperatūra 37,3 laipsniai ir daugiau, pasunkėjęs kvėpavimas, dusulys ir pan.), visos įstaigos bendruomenės vardu, prašome susisiekti su šeimos gydytoju ir likti namuose.

 

2. Kai pasiimate vaikučius iš darželio, prašome nesiburiuoti darželio teritorijoje, saugokime save ir aplinkinius.

 

3. Atsakingai dėvėkime visas apsaugos priemones.

 

Šiuo metu dedame visas pastangas, kad tik apsaugotumėme jūsų mažuosius ir visus aplinkinius nuo COVID-19 grėsmės:

1. nekontaktuojame su kitų grupių vaikais ir darbuotojais,
2. laikomės saugaus atstumo,
3. atsakingai dėvime nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones,
4. su vaikais labai dažnai plauname rankas,
5. ne mažiau nei 2 kartus per dieną valome ir dezinfekuojame paviršius,
6. kai vaikai būna lauke, vėdiname patalpas,
7. daugiau laiko leidžiame lauke ir t.t.

 

Labai prašome visų išlikti sąmoningais. Tik dirbdami kartu mes įveiksime šį sudėtingą laikotarpį.

Likite visi sveiki!

 

2021-03-25

 

_______________________________________________________________________________________________

Mieli tėveliai/globėjai,

 

dalinamės Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. DĮV-1195 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo“ pateiktomis rekomendacijomis.

 

„R e k o m e n d u o j u vaikų atstovams pagal įstatymą:

2.1. ugdyti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiką namuose;

2.2. rinktis vaikų ugdymą įstaigoje (grupėje) atsakingai, įvertinus riziką sveikatai ir galimybę prižiūrėti namuose;

2.3. informuoti įstaigos (grupės) vadovą apie sprendimą pradėti lankyti įstaigą (grupę) prieš 2 dienas“.

 

Jei turite galimybę prižiūrėti vaiką namuose ir pageidaujate, kad jūsų vaikas būtų ugdomas nuotoliniu būdu, prašome pasirašyti sutikimą ir jį (skenuotą ar nufotografuotą) elektroniniu paštu pateikti grupėje, kurią lanko jūsų vaikas, dirbančiam pedagogui.

 

Jei kiltų klausimų, prašome skambinti mob. 867342631 ar rašyti el.p. kristina.ace@inbox.lt 

 

Dėkojame už supratingumą ir bendradarbiavimą.

 

Pagarbiai,

Kristina Ačė

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

pavaduojanti direktorių

 

2020-12-17

___________________________________________________________________________________________
Gerbiami ugdytinių tėveliai/globėjai,

 

nuo šiandien, 2020 m. gruodžio 16 d., griežtinamos karantino sąlygos.

Prašome visų dar labiau susitelkti, siekiant bendro tikslo.

Tik nuo mūsų sąmoningumo priklausys, kiek ilgai gyvensime karantino sąlygomis.

 

Dalinamės Švietimo, mokslo ir sporto ministrės laišku švietimo bendruomenei.


Gražios dienos ir sveikatos visiems.


Lopšelio-darželio administracija

 

2020-12-16

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Gerbiami ugdytinių tėveliai/globėjai,

 

informuojame, kad 2020 m. lapkričio 27 d. Šilalės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T1-292 „DĖL ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T1-105 ,,DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGOSE (GRUPĖSE) NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO“ pakeistas 2014 m. balandžio 30 d. sprendimu Nr. T1-105 „Dėl mokesčio už vaikų išlaikymą Šilalės rajono savivaldybės ugdymo įstaigose (grupėse) nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto tvarkos aprašo 8.9. papunktis.

 

Mokestis neskaičiuojamas šiais atvejais (kai vaikas nelanko įstaigos):

 

1. vaiko ligos metu už sirgtas dienas ir dienas, kai yra gydytojų rekomendacija dėl namų režimo (pateikus pateisinamus dokumentus ir gydytojų rekomendacijas dėl namų režimo);

2. tėvų kasmetinių atostogų metu (pagal darbovietės patvirtintas pažymas);

3. tėvystės, motinos nėštumo ir gimdymo, tėvų mokymosi atostogų metu;

4. vasaros metu (birželio-rugpjūčio mėnesiais);

5. mokinių atostogų metu (pagal pažymą iš mokyklos), nelaimės šeimoje atvejais (ne ilgiau kaip 3 dienas) – artimųjų sunki liga, mirtis ir pan. (pagal tėvų prašymą);

6. tėvų nemokamų atostogų metu (pagal darbovietės pažymas);

7. tėvams dirbant pagal kintamą darbo grafiką, pateisinamos poilsio dienos (pateikus grafikus arba darbo pažymas iš darbovietės);

8. tėvų ligos metu (pristačius nedarbingumo pažymėjimo kopiją arba pažymą iš darbovietės);

9. jei ikimokyklinio amžiaus vaikai nevedami į ugdymo įstaigą, esant žemesnei nei -20° C oro temperatūrai arba dėl ekstremalių oro sąlygų, karantino šalies ar rajono teritorijoje laikotarpiu.

 

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ administracija

 

2020-12-07

_____________________________________________________________________________________________

 

Informuojame, kad 2020-11-27 vienam su „Kačiukų“ grupe kontaktavusiam asmeniui nustatytas COVID-19. Dėl šios priežasties Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. DĮV-1076 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ „Kačiukų“ grupėje nuo 2020 m. lapkričio 27 d. iki 2020 m. gruodžio 6 d. nustatytas infekcijų plitimą ribojantis režimas.

 

2020-11-27

_____________________________________________________________________________________________

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. DĮV-1057 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ infekcijų plitimą ribojantis režimas nuo 2020 m. lapkričio 23 d. iki 2020 m. gruodžio 6 d. nustatytas „Voveriukų“ grupėje.

 

2020-11-23

_____________________________________________________________________________________________

 

2020 m. lapkričio 23 d. duomenimis per savaitgalį dar 3 (2 suaugusiesiems ir 1 ugdytiniui) Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomenės nariams nustatyti COVID-19.

 

Informuojame, kad Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) skiria dėmesio vaikų žinioms apie koronavirusą (COVID-19) plėsti ir pristato į lietuvių kalbą išverstą knygelę bei animacinį filmuką „Mano herojus – tai tu“.

 

Knygelė „Mano herojus – tai tu“ skirta viso pasaulio vaikams, paveiktiems COVID-19 pandemijos. Susipažindami su pagrindinio knygelės istorijos herojaus Arijaus nuotykiais, vaikai plečia savo žinias ir suvokimą apie koronavirusą. Tai padeda tėvams ir pedagogams vaikams patraukliu būdu kalbėti apie vaikus bauginančius dalykus, susijusius su koronavirusu, bei žaismingai juos mokyti laikytis saugumo rekomendacijų. 

 

Nors knygelės tikslinė grupė yra 6–11 metų vaikai, tikimės, kad ir mūsų mažyliai su pedagogų bei tėvelių pagalba joje ras atsakymų į jiems kylančius klausimus.

 

Linkime visiems sveikatos.

 

2020-11-23

_____________________________________________________________________________________________

 

Gerbiama, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomene,

 

dėkojame, kad dalyvavote apklausoje dėl 2 savaičių nuotolinio mokymo ir vaikų priežiūros negaunant nedarbingumo pažymėjimo.

 

Iš 302 apklausos dalyvių 110 tėvų/globėjų (36 proc.) pasisakė norintys ir galintys vaikus pasilikti namuose ir mokytis nuotoliniu būdu, 178 asmenys (59 proc.) nepritarė šiam pasiūlymui ir 14 asmenų (5 proc.) susilaikė. 

 

 

Šios dienos žiniomis, kitą savaitę dirbame toliau gyvai, išskyrus „Lašelių“ ir „Bitučių“ gr.

 

Jei kažkas pasikeis, iškarto jus informuosime.

 

Likite sveiki ir saugokite vieni kitus.

 

 

Kristina Ačė,

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui pavaduojanti direktorių

 

2020-11-20

____________________________________________________________________________________________

 

Informuojame, kad  Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. lapkričio 18 d įsakymu Nr. DĮV-1042 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės lopšelyje-darželyje„Žiogelis“  iki 2020 m. lapkričio 30 d. sustabdoma Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo „Bitučių“ grupės veikla.

 

2020-11-19

______________________________________________________________________________________________

 

Informuojame, kad  Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. DĮV-1032 „Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo nustatymo Šilalės lopšelyje-darželyje„Žiogelis“  nuo 2020 m. lapkričio 17 d. iki 2020 m. lapkričio 27 d. sustabdoma Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ ikimokyklinio ugdymo „Lašelių“ grupės veikla.

 

2020-11-18

________________________________________________________________________________________

 

2020 m. lapkričio 17 d. duomenimis dar dviems Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomenės nariams patvirtinti COVID-19. Linkime sveikatos ligoniukams. Kontaktavę asmenys informuoti.

 

Dar kartą prašome išlikti budriems. Jei pastebėtumėte, kad jūsų vaikas ar jūs pats (-i) turite COVID-19 būdingus simptomus (temperatūra 37,3 laipsniai ir daugiau, pasunkėjęs kvėpavimas, dusulys ir pan.), visos įstaigos bendruomenės vardu, prašome susisiekti su šeimos gydytoju ir likti namuose.

 

Šiuo metu dedame visas pastangas, kad tik apsaugotumėme jūsų mažuosius ir visus aplinkinius nuo COVID-19 grėsmės:

1. nekontaktuojame su kitų grupių vaikais ir darbuotojais,
2. laikomės saugaus atstumo,
3. atsakingai dėvime nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones,
4. su vaikais labai dažnai plauname rankas,
5. ne mažiau nei 2 kartus per dieną valome ir dezinfekuojame paviršius,
6. kai vaikai būna lauke, vėdiname patalpas,
7. daugiau laiko leidžiame lauke ir t.t.

 

Labai prašome visų išlikti sąmoningais. Tik dirbdami kartu mes įveiksime šį sudėtingą laikotarpį.

 

Naudingos nuorodos:

 

Atnaujintos saviizoliacijos taisyklės.

Kaip palaikyti gerą psichologinę savijautą saviizoliacijos laikotarpiu.

Pagalbos telefonai.

Operacijų vadovo sprendimai.

 

Jei kiltų kokių klausimų, prašome skambinti mob. 867342631 arba rašyti el.p. kristina.ace@inbox.lt

 

Ramaus vakaro.

 

Pagarbiai

Kristina Ačė,

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

pavaduojanti direktorių

_____________________________________________________________________________________

 

Mieli, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomenės nariai,

 

informuojame, kad šiandien dar vienam mūsų bendruomenės nariui, t.y. vienam ugdytiniui patvirtintas COVID-19.

Visi kontaktavę asmenys yra saviizoliacijoje. Patalpos dezinfekuojamos.

 

Šiai dienai įstaigoje turime 3 COVID-19 atvejus.

 

Dar kartą prašome visų susitelkti ir jei matote, kad Jūsų vaikas jaučia COVID-19 simptomus, prašome nedelsiant kreiptis į šeimos gydytoją ir pasilikti namuose.

 

Įstaiga dirba toliau. Visi darbuotojai deda pačias didžiausias pastangas, kad kuo ilgiau galėtumėme dirbti su jūsų vaikučiais.

 

Jei būtų priimtas sprendimas dirbti kitaip, t.y. pereiti prie nuotolinio mokymo,

jus nedelsiant informuosime lopšelio-darželio „Žiogelis“ internetinėje svetainėje ir įstaigos facebook paskyroje.

 

Išlikime ramūs ir susitelkę.

 

Jei kiltų klausimų, prašau kreiptis mob. 867342631, el. p. kristina.ace@inbox.lt 

 

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui pavaduojanti direktorių

Kristina Ačė

 

2020-11-16

__________________________________________________________________________________________

 

Informuojame,

kad šiandien dar vienam mūsų bendruomenės nariui patvirtintas COVID-19 (šis atvejis su pirmuoju nėra susijęs).

 

Su sergančiuoju kontaktavę asmenys yra saviizoliacijoje.

 

Jei pastebėtumėte, kad jūsų vaikas ar jūs pats (-i) turite COVID-19 būdingus simptomus (temperatūra 37,3 laipsniai ir daugiau, pasunkėjęs kvėpavimas, dusulys ir pan.) visos įstaigos bendruomenės vardu prašome susisiekti su šeimos gydytoju ir likti namuose.

 

Išlikime ramūs ir sveiki.

 

Kristina Ačė,

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

pavaduojanti direktorių

 

2020-11-13

____________________________________________________________________________________________

Mieli tėveliai,

kadangi sulaukiame klausimų ar reikės mokėti už lopšelį-darželį, norime informuoti, kad 2020 m. lapkričio 6 d. Šilalės rajono savivaldybės merui išsiuntėme raštą su prašymu, kad mokestis už vaikų išlaikymą Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ karantino laikotarpiu būtų skaičiuojamas tik už lankytas dienas.

 

Kai tik gausime kokių žinių, būtinai informuosime.

 

Lopšelio-darželio administracija

 

2020-11-12

_____________________________________________________________________________________________

Gerbiami, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ bendruomenės nariai,

 

informuoju, kad mūsų įstaigoje yra patvirtintas vienas COVID-19 atvejis, tačiau iškart prašau Jus išlikti ramius, nes visi su šiuo žmogumi kontaktavę asmenys yra saviizoliacijoje.

 

Laikomės visų saugumo reikalavimų.

Susitelkę dirbame visi karu, kad tik galėtumėme kiek įmanoma ilgiau ugdyti ir pasirūpinti Jūsų vaikučiais:

 

1. Vengiame bereikalingų kontaktų.

 

2. Į įstaigą neįsileidžiame nei tėvelių, nei kitų pašalinių asmenų.

 

3. Visuomenės sveikatos biuro specialistė kiekvieną dieną stebi darbuotojų sveikatą.

 

4. Grupėse dirbantis personalas vykdo ugdytinių sveikatos stebėjimą.

 

3. Intensyviai valome ir vėdiname patalpas (kai vaikučiai būna lauke).

 

4. Dažnai su vaikučiais plauname rankas.

 

5. Darbuotojai atsakingai dėvi veidą bei nosį dengiančias apsaugos priemones.

 

6. Ugdytiniai daugiau laiko praleidžia lauke ir kt.

 

Visų prašome atidžiai stebėti savo bei savo vaikų sveikatos būklę.

Jei pastebite, kad jūsų vaikas turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų požymių (pvz. temperatūra 37,3 °C ir daugiau), sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimai ir pan.) prašome pasikonsultuoti su savo šeimos gydytoju ir likti namuose.

 

Kilus klausimams, kviečiame skambinti  telefonu  į Karštąją koronaviruso liniją telefono numeriu 1808.

 

Kad situaciją būtų lengviau suvaldyti, apie ugdytinius, turinčius būtinybę izoliuotis arba patvirtinus COVID 19, prašome nedelsiant  informuoti mus el. paštu kristina.ace@inbox.lt arba mob.: 867342631.

 

Saugokime save ir kitus!!!

 

Pagarbiai,

Kristina Ačė,

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

pavaduojanti direktorių

 

2020-11-10

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Junkis prie programėlės KORONA STOP LT, padėk sustabdyti viruso plitimą!

Mobiliosios programėlės tikslas – informuoti žmones, kad jie buvo arti koronavirusu (COVID-19) užsikrėtusių asmenų ir padėti nutraukti viruso plitimo grandinę. Programėlė nemokama, saugi ir anonimiška - nerenka jokių asmens duomenų.
Kad programėlė KORONA STOP LT būtų veiksminga, reikia, kad kuo daugiau žmonių parsisiųstų ją į savo išmaniuosius telefonus ir savanoriškai pažymėtų, jei užsikrėtė koronavirusu.

 

Daugiau apie programėlę: PROGRAMĖLĖ KORONA STOP LT

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LR Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijos: 

1. DĖL RANKŲ HIGIENOS.

2. GYVENTOJAMS DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

NVSC algoritmai, kaip elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 liga.

 

 

LR Sveikatos apsaugos ministro-valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. lapkričio 6 d.  sprendimas Nr. V-2543 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“.

 

 

LR Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimas Nr. 1226 „DĖL KARANTINO LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE PASKELBIMO“.

 

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2020 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. Į-41-(1.4) patvirtintas DARBO ORGANIZAVIMO ŠILALĖS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽIOGELIS“ PASKELBUS EKSTREMALIĄ PADĖTĮ DĖL COVID-19 LIETUVOS RESPUBLIKOJE, TVARKOS APRAŠAS.

 

Šilalės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-10-28 raštas Nr. B3-2259(11.5) „DĖL DARBO ORGANIZAVIMO KARANTINO METU“.

 

 

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2020 m. gegužės 14 d. įsakymu Nr. Į-22-(1.4) patvirtintas UGDYMO PROCESO ATNAUJINIMO ESANT KARANTINO SĄLYGOMS ŠILALĖS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „ŽIOGELIS“ TVARKOS APRAŠAS.

 

 

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus 2020 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. Į-18-(1.4) patvirtintas

ŠILALĖS LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽIOGELIS“ NUOTOLINIO DARBO TVARKOS APRAŠAS.