Veikla » Darbo užmokestis

 

VIDUTINIO MĖNESINIO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Paskirtasis darbo užmokestis

Nr.

 

2018 m.

2019 m.

I ketvirtis

1.

Direktorius

1,00

1313,00

1996,00

2. Direktoriaus pavaduotojas 2,00 964,00 1504,00
3. Auklėtojas ekspertas 1,00 - Neskelbiama*
4. Auklėtojas metodininkas 17,00 778,00 1127,00
5. Vyr. auklėtojas 2,00 675,00 1015,00
6. Papildomo ugdymo pedagogas 2,00 737,00 1208,00
7. Logopedas 1,00 Neskelbiama* Neskelbiama*
8. Auklėtojo padėjėjas 12,00 497,00 782,00
9. Mokytojo padėjėjas 3,00 Neskelbiama* Neskelbiama*
10. Medicinos darbuotojai 3,00 501,00 881,00
11. Vyriausias buhalteris 1,00 Neskelbiama* Neskelbiama*
12. Apskaitininkas-kasininkas 1,00 Neskelbiama* Neskelbiama*

13.

Sekretorius

1,00

Neskelbiama*

Neskelbiama*

14.

Sandelininkas

1,00

Neskelbiama*

Neskelbiama*

15.

Virėjas

3,00

431,00

706,00

16.

Aptarnaujantis personalas (valytojas, skalbėjas, kiemsargis, skalbinių prižiūrėtojas, pastatų priežiūros darbininkas)

6,00

400,00

555,00

         
         

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus sutikimą.

 

Atnaujinta 2019-04-15