Veikla » Darbo užmokestis

VIDUTINIO MĖNESINIO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

Eil.

Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas Darbuotojų skaičius Paskirtasis darbo užmokestis
2020 m. 2021 m. III ketv.
1. Direktorius 1 2336 2299
2. Direktoriaus pavaduotojas 2 1787 1850
3. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas ekspertas 1 Neskelbiamas* Neskelbiama*
4. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas 17 1549 1559
5. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 7 1246 1371
6. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (nesuteikta kategorija) 1 1338 1223
7. Papildomo ugdymo pedagogas 2 1971 1982
8. Logopedas 1 Neskelbiama* Neskelbiama*
9. Mokytojo padėdėjas  17 1033 1046
10. Mokytojo padėjėjas darbui su specialiųjų poreikių vaikais - 722 -
11. Medicinos darbuotojai 3 983 1233
12. Vyriausias buhalteris 1 Neskelbiama* Neskelbiama*
13. Apskaitininkas-kasininkas 1 Neskelbiama* Neskelbiama*
14. Sekretorius 1 Neskelbiama* Neskelbiama*
15. Sandėlininkas 1 Neskelbiama* Neskelbiama*
16. Virėjas 4 906 962
17. Aptarnaujantis personalas (valytojas, skalbėjas, kiemsargis, skalbinių prižiūrėtojas, pastatų priežiūros darbininkas) 6 607 642

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus sutikimą.

 

Atnaujinta 2021-11-25