Veikla » Darbo užmokestis

VIDUTINIO MĖNESINIO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Darbuotojų skaičius

Paskirtasis darbo užmokestis

Nr.

 

2016 m.

2017 m.

IV ketvirtis

1.

Direktorius

1,00

1139,00

1187,00

2.

Direktoriaus pavaduotojas

2,00

775,00

882

3.

Auklėtojas metodininkas

17,00

705,00

772

4.

Vyr. auklėtojas

2,00

633,00

665

5.

Papildomo ugdymo pedagogas

2,00

705,00

725

6.

Logopedas

1,00

Neskelbiama*

Neskelbiama*

7.

Auklėtojo padėjėjas

12,00

365

400

8.

Mokytojo padėjėjas

1,00

Neskelbiama*

Neskelbiama*

9.

medicinos darbuotojai

3,00

426

470

10.

Vyriausias buhalteris

1,00

Neskelbiama*

Neskelbiama*

11.

Buhalteris

1,00

Neskelbiama*

Neskelbiama*

12.

Sekretorius

1,00

Neskelbiama*

Neskelbiama*

13.

Sandėlininkas

1,00

Neskelbiama*

Neskelbiama*

14.

Virėjas

3,00

365

396

15.

Aptarnaujantis personalas (valytojas, skalbėjas, kiemsargis, skalbinių prižiūrėtojas, pastatų priežiūros darbininkas)

6,00

365

380

         

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus sutikimą.

 

Atnaujinta 2018-01-10