Veikla » Darbo užmokestis

VIDUTINIO MĖNESINIO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

Eil.

Nr.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas Darbuotojų skaičius Paskirtasis darbo užmokestis
2021 m. 2022 m. IV ketv.
1. Direktorius 1 2299 2753
2. Direktoriaus pavaduotojas 2 1850 2093
3. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas ekspertas 2 Neskelbiamas* 1948
4. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas metodininkas 16 1559 1799
5. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas 8 1371 1495
6. Ikimokyklinio ugdymo mokytojas (nesuteikta kategorija) 0 1223  
7. Papildomo ugdymo pedagogas 2 1982 2168
8. Logopedas 1 Neskelbiama* Neskelbiama*
9. Mokytojo padėdėjas  17 1046 1261
10. Mokytojo padėjėjas darbui su specialiųjų poreikių vaikais 2 743 850
11. Medicinos darbuotojai 3 1233 1114
12. Vyriausias buhalteris 1 Neskelbiama* Neskelbiama*
13. Apskaitininkas-kasininkas 1 Neskelbiama* Neskelbiama*
14. Sekretorius 1 Neskelbiama* Neskelbiama*
15. Sandėlininkas 1 Neskelbiama* Neskelbiama*
16. Virėjas 4 962 1088
17. Aptarnaujantis personalas (valytojas, skalbėjas, kiemsargis, skalbinių prižiūrėtojas, pastatų priežiūros darbininkas) 6 642 730

*Darbuotojo, kuris vienintelis įstaigoje eina atitinkamas pareigas, praėjusių metų vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis ir einamųjų metų praėjusio ketvirčio vidutinis mėnesinis nustatytasis (paskirtasis) darbo užmokestis pateikiamas tik gavus sutikimą.

 

Atnaujinta 2023-01-10