Veikla » Laisvos darbo vietos

ŠILALĖS LOPŠELIS-DARŽELIS ,,ŽIOGELIS“ skelbia atranką nekvalifikuotų atsitiktinių darbų darbininko pareigoms Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“ užimti.

 

Darbo sutartis – neterminuota, numatomas darbo krūvis – 1 pareigybė, 40 valandų per savaitę.

 

1. Reikalavimai:

1.1.  ne mažesnis, kaip vidurinis išsilavinimas;

1.2.  gebėti atlikti įvairius statybos, santechnikos bei smulkius remonto darbus;

1.3.  vykdyti priskirtų įrankių, medžiagų ir kito inventoriaus techninę priežiūrą;

1.4. išmanyti naudojamų darbe instrumentų ir mechanizmų paskirtį, naudojimo tvarką ir reikalavimus.

 

2. Privalumai:

Būti fiziškai sveikam, sąžiningam, pareigingam, sugebėti savarankiškai dirbti.

 

3. Pretendentas privalo pateikti:

3.1. prašymą leisti dalyvauti atrankoje;

3.2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3.3. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3.4. gyvenimo aprašymą (CV).

 

4. Atrankos būdas – pateiktų dokumentų analizė ir pokalbis. Pretendentai, kurie atitiks atrankos  skelbime nustatytus kvalifikacinius reikalavimus, apie dalyvavimą pretendentų atrankoje bus informuojami individualiai.

 

5. Pretendentai dokumentus gali pateikti iki 2021 m. sausio 27 d. darbo dienomis nuo 9.00 iki 16.00 val. registruotu paštu adresu: Kovo 11-osios g. 22,  LT-75124 Šilalė, arba elektroniniu paštu ziogelis@inbox.lt. Dokumentų originalai pateikiami  atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.

 

Informacija apie skelbiamą atranką teikiama tel. Nr. 8 610 25 96, el. p. ziogelis@inbox.lt .

 

Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems visų nurodytų dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

 

2021-01-18

________________________________________________________________________________________

SKELBIAMAS KONKURSAS ŠILALĖS LOPŠELIO-DARŽELIO VADOVO PAREIGOMS UŽIMTI

 

Pretendentai dokumentus adresu – Šilalės rajono savivaldybės administracija, Personalo ir ūkio skyrius, 202 kab., J. Basanavičiaus g. 2, 75138 Šilalė, pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu danute.ringiene@silale.lt arba registruotu laišku Telefonai pasiteirauti: (8 449) 76 116, 8 687 45040.

 

Šilalės rajono savivaldybės mero 2020 m. birželio 30 d. potvarkis Nr. T3-57 „Dėl Viešo konkurso Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“  direktoriaus pareigoms eiti“. 

 

 

Atnaujinta 2020-07-01