Veikla » Metodinė veikla

2021-05-18 įvyko Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ metodinės grupės posėdis
2021-05-18 įvyko Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ metodinės grupės posėdis

2021 m. gegužės 18 d. įvyko Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ nuotolinis metodinės grupės posėdis (zoom platformoje), kurio metu įstaigos pedagogai pristatė pranešimus „Grupės garsų valdymas“ (ikimokyklinio ugdymo mokytoja R. Ežerskytė), „Kalbiniai žaidimai“ (pranešėja logopedė A. Ignotienė), „Ką kalba tyla?“ (ikimokyklinio ugdymo mokytoja O. Dajorienė), „Mažais žingsneliais į sveikatos šalį“ (neformalaus ugdymo (kūno kultūros) pedagogė I. Macienė), „Nuotolinis ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ (ikimokyklinio ugdymo mokytoja K. Kelpšienė), „Sveikata visus metus“ (ikimokyklinio ugdymo mokytoja D. Kasiliauskienė), „Mylėkime gamtą, nes mes – jos vaikai“ (ikimokyklinio ugdymo mokytoja O. Mikutienė).

S. Bartkuvienė pasidalino gerąja patirtimi dalyvaujant eTwinning projektuose ir pristatė pranešimą „Journey to the fairy tale world“ (liet. „Kelionė į pasakų pasaulį“) bei „Changes in spring“ (liet. „Pokyčiai pavasarį“).

Aptarti ikimokyklinės ugdymo programos „Žiogelio takeliu“ atnaujinimo darbai.

 

Metodinės grupės pirmininkė K. Ačė

Sekretorė S. Bartkuvienė

 

2021-05-19