Veikla » Metodinė veikla

Atvira veikla lauke „Mažųjų tyrinėtojų pasaulyje“
Atvira veikla lauke „Mažųjų tyrinėtojų pasaulyje“

2016 m. spalio 3 d. Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ teritorijoje vyko atvira veikla "Mažųjų tyrinėtojų pasaulyje".
Tikslas - supažindinti vaikus su sraige, atlikti tyrimą stebint per padidinamąjį stiklą, įtvirtinti skaičius nuo 1 iki 6.
Uždaviniai:
1. Skatinti norą domėtis gyvąja gamta;
2. Mokyti elgtis natūralioje gamtoje;
3. Formuoti socialinius įgūdžius, nuteikti bendravimui;
4. Ugdyti atsakomybės jausmą.
"Pelėdžiukų" grupės vaikučiai turėjo galimybę artimiau pažinti sraiges, jas stebėti per padidinamąjį stiklą, prisiminti skaičius.

Po užsiėmimo metodinės grupės narės aptarė atvirą veiklą. Kiekviena atviros veiklos stebėtoja išsakė nuomonę ir užpildė atviros veiklos vertinimo lentelę.
Užsiėmimą vedė Onutė Dajorienė, kuri 2016-2017 m.m. planuoja didelį dėmesį skirti įvairiems tyrinėjimams ir mokslo metų pabaigoje pristatyti pranešimą šia tema.

 

 

 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Ačė

Nuotraukos K. Ačės

 

2016-10-04