Veikla » Metodinė veikla

Dalyvaujame programoje „Zipio draugai“
Dalyvaujame programoje „Zipio draugai“

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ vyresniųjų grupių ugdytiniai dalyvauja programoje „Zipio draugai“. Programos tikslas – padėti 5–7 metų vaikams įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų, siekiant geresnės vaikų emocinės savijautos.
Prasidėjus 2017-2018 m.m. vyresniųjų grupių auklėtojos D. Kasiliauskienė ir L. Sabockienė dalyvavo įvadiniuose programos „Zipio draugai“ mokymuose, kurie vyko Tauragės vaikų reabilitacijos centre „Pušelė“. Mokymus vedė programos konsultantė psichologė D. Augienė.
Pagal šią programą 2017-2018 m.m. dirbs vyresniųjų grupių auklėtojos D. Kasiliauskienė, L. Sabockienė, R. Kazlauskienė ir D. Pilypienė.