Veikla » Metodinė veikla

Dalyvavome respublikiniame ikimokyklinio ugdymo pedagogų forume „Šiuolaikinio ikimokyklinio ugdymo kokybė ir turinys"

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ atstovės auklėtojos Sigita Bartkuvienė, Daiva Pilypienė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Kristina Ačė dalyvavo respublikiniame ikimokyklinio ugdymo pedagogų forume „Šiuolaikinio ikimokyklinio ugdymo kokybė ir turinys". Forumas vyko Vilniuje, Lietuvos vaikų ir jaunimo centre. Forumo metu ikimokyklinio ugdymo pedagogai bei vadovai dalijosi gerąja patirtimi. Mūsų ugdymo įstaigos auklėtojos Sigita Bartkuvienė bei Daiva Pilypienė pristatė stendinį pranešimą „Augsim šaunūs lietuvaičiai“.