Administracinė informacija » Metodinė veikla

Įvyko metodinės grupės posėdis
Įvyko metodinės grupės posėdis

2022-03-31 vyko Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ metodinės grupės nuotolinis posėdis.

Posėdžio metu lopšelio-darželio pedagogai pristatė pranešimus „Pasakos mažiesiems“ (pranešėja R. Pukinskienė), „Kiekviename žingsnyje – ritmas“ (pranešėja G. Pauliuvienė).

Lopšelio-darželio logopedė A. Ignotienė pristatė informacinį lankstinuką „Logopedas pataria“ (pranešėja A. Ignotienė). Direktoriaus pavaduotoja ugdymui pristatė 2021–2022 m. m. I pusmečio ugdytinių pasiekimų vertinimo analizę. Aptarti su vaikų ugdymu susiję einamieji klausimai.

 

Metodinės grupės pirmininkė 

Kristina Ačė