Veikla » Metodinė veikla

Logopedė lankėsi Tauragės r. Skaudvilės specialiojoje mokykloje

2017 m. vasario 7 d. Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis” logopedė Asta Ignotienė kartu su Šilalės švietimo pagalbos tarnybos atstovais, kitais rajono pagalbos vaikui specialistais, Šilalės suaugusiųjų mokyklos lavinamųjų klasių mokinukais ir mokytojomis lankėsi Tauragės r. Skaudvilės specialiojoje mokykloje, kur susipažino su specialiųjų poreikių vaikų gyvenimu šioje mokykloje, stebėjo atviras veiklą „Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, gerosios patirties sklaida, meninėje ir integruotoje veikloje”.
Šeimininkai pradžiugino šokiais ir dainomis, o Šilalės suaugusiųjų mokyklos lavinamųjų klasių vaikučiai parodė spektakliuką.

 

Autorės nuotr.