Veikla » Metodinė veikla

LOPŠELIO-DARŽELIO PEDAGOGĖS RESPUBLIKINĖJE KONFERENCIJOJE PRISTATĖ PRANEŠIMĄ "IK TECHNOLOGIJOS - ŽAISMINGAS ĮTRAUKIANTIS UGDYMAS"
LOPŠELIO-DARŽELIO PEDAGOGĖS RESPUBLIKINĖJE KONFERENCIJOJE PRISTATĖ PRANEŠIMĄ

Ką mes laikome žaidimu?
Ar kompiuteris skirtas vien žaidimams?
Kokie žaidimai gali būti?
Kuo žaidimas toks svarbus vaikams?
Kodėl suaugusieji nepatenkinti, kad vaikas tik žaidžia?
Ar žaidžiant galima mokytis?
Kokia žaidimo esmė? 

 

Ieškodamos atsakymų į šią krūvą klausimų Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ mokytojos Sigita Bartkuvienė ir Jovita Aužbikavičienė dalyvavo Mažeikių lopšelio-darželio „Gintarėlis“ organizuotoje respublikinėje ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinėje praktinėje konferencijoje ,,Žaidimai-tai....?".


Mokytojos, pristatydamos pranešimą "IK technologijos - žaismingas įtraukiantis ugdymas" dalijosi gerąja patirtimi ir iš kolegų sužinojo daug ir įdomių dalykų.


Mokytojos yra įsitikinusios, kad dalijimasis gerąją patirtimi yra sėkmingo ugdymo vienas iš svarbesnių rodiklių.