Veikla » Metodinė veikla

Metodinė diena „STEAM ir kitų inovatyvių veiklų plėtojimas ikimokyklinėje įstaigoje“
Metodinė diena „STEAM ir kitų inovatyvių veiklų plėtojimas ikimokyklinėje įstaigoje“

2018 m. gruodžio 6 d. Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ pedagogės lankėsi Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Pumpurėlis“, kur vyko metodinė diena „STEAM ir kitų inovatyvių veiklų plėtojimas ikimokyklinėje įstaigoje“.

Mūsų įstaigos atstovės pristatė net 3 pranešimus:

„Inovatyvių technologijų panaudojimas ikimokykliniame amžiuje“ - Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ vyr. auklėtoja R. Katauskienė;

„Bendradarbiavimas su ugdytinių tėvais inovatyvių formų beieškant“ - Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ vyr. auklėtoja Ligita Sabockienė;

„Tyrinėjimai, bandymai, eksperimentai - tai raktas į stebuklų pasaulį" - Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ auklėtoja metodininkė Ona Dajorienė.

Dėkojame metodinės dienos organizatorėms Klaipėdos lopšelio-darželio „Pumpurėlis“ direktorei Daivai Vilkei ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui Astai Levanienei.

 

Kristina Ačė,

Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Autorės nuotraukos

 

2018-12-07