Veikla » Metodinė veikla

Pedagogės dalyvavo Respublikinėje nuoseklaus socialinio ir emocinio ugdymo programų įgyvendinimo švietimo įstaigose teorinėje-praktinėje konferencijoje „Auginkime laimingą kartą“
Pedagogės dalyvavo Respublikinėje nuoseklaus socialinio ir emocinio ugdymo programų įgyvendinimo švietimo įstaigose teorinėje-praktinėje konferencijoje „Auginkime laimingą kartą“

2018 m. gruodžio 14 d. Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ pedagogės dalyvavo Respublikinėje nuoseklaus socialinio ir emocinio ugdymo programų įgyvendinimo švietimo įstaigose teorinėje-praktinėje konferencijoje „Auginkime laimingą kartą“.
D. Jogminienė ir L. Sabockienė pristatė pranešimą „Ugdytinių tėvų (globėjų) aktyvus dalyvavimas ugdymo procese – misija (ne) įmanoma?“, S. Bartkuvienė pasidalino gerąja patirtimi pristatydama pranešimą „Tarptautinės programos „Zipio draugai“ gerosios patirties pristatymas“.
Džiaugiamės auklėtojų iniciatyvumu ir nuoširdžiai dėkojame už gerosios patirties sklaidą.

Kristina Ačė, Šilalės lopšelio-darželio „Žiogelis“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nuotraukos D. Jogminienės

2018-12-17