Veikla » Metodinė veikla

PEDAGOGĖS RESPUBLIKINĖJE METODINĖJE-PRAKTINĖJE KONFERENCIJOJE DALIJOSI GERĄJA PATIRTIMI
PEDAGOGĖS RESPUBLIKINĖJE METODINĖJE-PRAKTINĖJE KONFERENCIJOJE DALIJOSI GERĄJA PATIRTIMI

Tėvų ir pedagogų glaudus bendravimas bei veikimas kartu - viena esminių sėkmingo ugdymo sąlygų, todėl semtis ir dalintis patirtimi visada naudinga.

 

2022 m. kovo 15 d. ,,Kiškučių" grupės mokytojos Sigita Bartkuvienė ir Jovita Aužbikavičienė dalyvavo Panevėžio l./d. „Diemedis“ organizuotoje respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Šeimos įtrauktis-kokybiško ugdymo garantas".

 

Mokytojos, pristatydamos pranešimą „Tėvų įtraukimo galimybės ikimokykliniame ugdyme taikant projektines veiklas“, pasidalijo gerąją patirtimi apie tėvų ir pedagogų veikimą kartu. 

 

Dėkojame pedagogėms už aktyvią gerosios patirties sklaidą.

 

2022-03-21